Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 8/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 17. septembra 2009):

1)      upozorňuje Ňárad II.dos na dodržanie čl. C/1/b/ RS;

2)      na základe šetrenia ponecháva platnosti výsledok zápasu 5. kola II.dor Ňárad – Mad 1:1 dosiahnuté na ihrisku. Zároveň navrhuje TJ Ňárad II.dor pokutu 20,- € a ŠK Mad II.dor pokutu 10,- € za porušenie čl. C/1/a/ RS;

3)      na základe čl.100.h/ SP kontumuje zápas 6. kola II.dor ŠG 2007 „B“ – Kostolné Kračany „B“ a priznáva 3 body a gólový pomer 0:3 v prospech N&N Atyp Kostolné Kračany „B“. Zároveň navrhuje FK ŠG 2007 Dunajská Streda pokutu 15,- € na základe čl. A/9/c/2/ RS;

4)      na základe čl. 58/1 SP nariaďuje zápas 7. kola I.sžA Veľké Blahovo – Nový Život odohrať dňa 22. septembra 2009 (utorok) o 16.30 hod. na ihrisku vo Veľkom Blahove;

5)      na základe čl. 58/1 SP nariaďuje zápas 8. kola I.sžA Orechová Potôň – Veľká Paka odohrať dňa 25. septembra 2009 (piatok) o 16.30 hod. na ihrisku v Orechovej Potôni;

6)      na základe čl. 58/3 SP nariaďuje zápas 8. kola I.sžA FK Zlaté Klasy – Horný Bar odohrať dňa 26. septembra 2009 (sobota) o 13.30 hod. na ihrisku v Zlatých Klasoch.

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 17. septembra 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U109 Štefan Takács (Holice n/O I.dor) 3 MZ podľa 1/3.b/, U110 Pavol Újváry (Čenkovce I.dos) 1 MZ podľa 1/1.a/ obaja od 7. septembra 2009, U111 Kristián Mikuš (ŠTK Šamorín I.sžA) 1 MZ podľa 1.a/1/4.a/ od 17. septembra 2009, U112 Titus Johancsík (Hubice II.dos) 4 mesiace podľa 1/3.b/, U113 Milan Tóth (Mad II.dor) 3 MZ podľa 1/3.b/, U114 Roland Simcsik (Kostolné Kračany I.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U115 Karol Vacula (Čenkovce I.dos) 2 MZ podľa 1/6.1.a/, U116 Peter Varga (Holice n/O I.dos) 3 MZ podľa 1/3.b/, U117 Pavol Vida (Čakany III.dos) 4 MZ podľa 1.6/1.b/, U118 Csaba Soós (Sap III.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/ všetci od 14. septembra 2009;

2)      Podmienečne zastavená činnosť: U119 Oskár Farkas (Horný Bar II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U120 Denis Jáger (ŠTK Šamorín III.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/ obaja od 14. septembra 2009 do 30. marca 2010;

3)      Neprerokované (DK upozorňuje na čl. C/6/f RS!): U121 Dávid Šüli (Blatná n/O I.dos);

4)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U122 František Paluch (Hubice II.dos), U123 Anton Rigó (Veľké Blahovo I.dos) chp, U124 František Mayer (Blatná n/O I.dos) chp, U125 Árpád Tóth (Trnávka I.dos) chp všetci od 14. septembra 2009;

5)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U126 Balázs Bertalan (Horný Bar II.dos) 1 MZ, U127 Zsolt Török (Horná Potôň II.dos) 1 MZ obaja od  17. septembra 2009 do 30. marca 2009;

6)      Oznamy: U128 SC Čenkovce I.dos – DK žiada zaslať do 22. septembra 2009 podrobné písomné stanovisko k HNS diváka po ukončení zápasu 6. kola I.dos Čenkovce – Holice n/O a nahlásiť meno diváka, ktorý oblial AR; U129 Družstevník Kráľovičove Kračany I.dos – DK žiada zaslať do 22. septembra 2009 podrobné písomné stanovisko k HNS diváka voči DO a hráčom počas zápasu 6. kola I.dos Kráľovičove Kračany – Kostolné Kračany; U130 N&N Atyp Kostolné Kračany I.dos – DK žiada zaslať do 22. septembra 2009 podrobné písomné stanovisko k HNS diváka voči DO a hráčom počas zápasu 6. kola I.dos Kráľovičove Kračany – Kostolné Kračany; U131 Tomáš Katona (AR1), Imrich Nagy (AR2) – DK žiada zaslať do 22. septembra 2009 podrobné písomné stanovisko k HNS diváka voči DO a hráčom počas zápasu 6. kola I.dos Kráľovičove Kračany – Kostolné Kračany; U132 DK žiada do 22. septembra 2009 dokladovať úhradu pokút: FC Povoda (U76), Družstevník Horná Potôň  (U77), TJ Kútniky (U78);

7)      Tresty: U133 MFK Malé Dvorníky II.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 50,- € podľa 2/1.b/ za HNS divákov po zápase 5. kola II.dos Hubice – Malé Dvorníky; U134 Družstevník Horná Potôň II.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 100,- €, úradný dohľad na 1 MZ do 30. júna 2010, divák Zoltán Soóky zákaz navštevovať MZ FO Družstevník Horná Potôň do 30. novembra 2009 podľa 2/1.b/; U135 TJ Lehnice I.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 200,- €, úradný dohľad na 1 MZ, podmienečné uzavretie ihriska na 1 MZ, zvýšiť US na 10 osôb do 30. júna 2010, divák Tibor Engler zákaz navštevovať MZ TJ Lehnice do 30. júna 2010 podľa 2/1.b/.

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (z 16. septembra 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov 7. kola a vydelegovala rozhodcov na 8. kolo;

2)      zo zápasov 8. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Ladislav Csölle, Dávid Hepner, Gábor Kozma, Ladislav Matus, András Muzsay, Tibor Nagy, Otto Szabó, Jozef Sládeček, nedeľa –  Marián Gaál, Pavol Miklós, András Muzsay, Ján Stojka;

3)      oznamuje rozhodcom, že na sekretariáte ObFZ môžu zakúpiť rozhodcovské odznaky v cene 10,- €/ks;

4)      oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (25.-27. septembra 2009):

I. trieda ženy – 6. kolo – 27. septembra 2009:

Nedeľa 10.30: Malé Dvorníky – FK Zlaté Klasy                    Antal

Rohovce – Dolný Štál                                      Kovács

I. trieda dospelí – 8. kolo – 26.-27. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Lehnice – Vydrany                                          Pupáková, Bors, Katona

Kráľovičove Kračany – Janíky                        T. Petrovits, Mészáros, Szőke

Nedeľa 10.30: Čenkovce – Baloň                                          Bíró, Csölle, Klempa

Nedeľa 15.30: Okoč-Sokolec – Veľké Blahovo                     T. Petrovits, A. Ábrahám, Kosár

Jahodná – Štvrtok n/O                                    F. Lukács, Czucz, Bors

Trnávka – Blatná n/O                                      Mészáros, I. Nagy, Matlák

Rohovce – Baka                                             Katona, O. Szabó, Pupáková

Holice n/O – Kostolné Kračany                      P. Szabó, Kozma, Dohorák

I. trieda dorast – 8. kolo – 26.-27. septembra 2009:

Sobota 13.00:  Lehnice – Vydrany                                          Bors, Katona

Jahodná – Ohrady                                           Gaál, Tóth

Šamorín „B“ – FK 2007 ŠG Dunajská Streda (v Mliečne)  Kosár, P. Miklós

Sobota 15.30:  Baka – Dolný Štál                                           Stojka, A. Ábrahám

Nedeľa 13.00: Okoč-Sokolec – Trhová Hradská                   A. Ábrahám, Kosár

Holice n/O – FK Zlaté Klasy                           Kozma, Dohorák

Čenkovce – Čilizská Radvaň                           Csölle, Klempa

II. trieda dospelí – 8. kolo – 26.-27. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Povoda – Padáň                                             Klempa, Czucz, Ö. Horváth

N.Život „B“ – Čilizská Radvaň (vo Vojtechovciach) I. Nagy, Koczó, Bajnóczy

Nedeľa 10.30: Veľké Dvorníky – Horný Bar                          Matlák, Kolečányi, Reiter

Nedeľa 15.30: Lúč n/O – Veľká Paka                                    Ö. Horváth, Világi, Köver ml.

Potônské Lúky – Malé Dvorníky                     Lelkes, F. Miklós, Tóth

Ňárad – Hubice                                              Szőke, Reiter, Hepner

Horná Potôň – Dolný Štál                               Molnár, Koczó, Sládeček

Michal n/O – Ižop                                           Kohúr, Bíró, Szalánczi

II. trieda dorast – 8. kolo – 26.-27. septembra 2009:

Sobota 14.30:  DAC 1904 Dunajská Streda „C“ – Ňárad (v Malom Blahove)  F. Miklós, Antal

Nedeľa 10.30: Kostolné Kračany „B“ – Pataš (v Kráľovičových Kračanoch)  Vida, Köver ml.

Nedeľa 13.00: Rohovce – FK 2007 ŠG Dunajská Streda „B“  O. Szabó, Pupáková

Horná Potôň – Mad                                        Koczó, Sládeček

III. trieda dospelí – 8. kolo – 26.-27. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Trnávka „B“ – Bodíky                                     Dohorák, O. Szabó, Molnár

Nedeľa 10.30: Čakany – Trstená n/O                                     Világi, Gaál, P. Miklós

Nedeľa 15.30: Blahová – Šamorín „B“                                   Bajnóczy, Vida, Kolečányi

Mierovo – Sap                                                Flaska, Földes, T. Nagy

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 8. kolo – 25.-26. septembra 2009:

Piatok 16.30:   Trnávka – Čenkovce                                       Hepner

Rohovce – Veľké Blahovo                              Kozma

Orechová Potôň – Veľká Paka                       O. Szabó

Šamorín „B“ – Roma Zlaté Klasy (na ihrisko v Pomlé)  Vida

Sobota 10.00:  Nový Život – Lehnice                                      Tóth

Sobota 13.30:  FK Zlaté Klasy – Horný Bar                           Kovács

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 8. kolo – 25.-26. septembra 2009:

Piatok 16.30:   Topoľníky – Vrakúň                                       Reiter

Baka – Malé Dvorníky                                    Kosár

Veľký Meder – Kostolné Kračany                  Szalánczi

Sobota 10.00:  Gabčíkovo – Trhová Hradská                         Köver ml.

Baloň – Medveďov                                         Stojka

Veľké Dvorníky – Okoč-Sokolec                   Szalánczi

I. trieda mladší žiaci – odložený 1. turnaj – 26. septembra 2009 – sobota 9.30-13.10: Skupina „E“ v Bake: (Baka, Bodíky, Povoda, Trstená n/O) Kolečányi

I. trieda prípravky – 3. turnaj – 26. septembra 2009 – sobota 10.00-13.00:

Skupina „A“ v Zlatých Klasoch: (Rohovce, ŠTK Šamorín, Roma Zlaté Klasy)            Kovács

Skupina „B“ vo Štvrtku n/O: (Horná Potôň, FK Šamorín, Štvrtok n/O)                       Šimon

Skupina „C“ vo Veľkom Mederi: (Okoč-Sokolec, Orechová Potôň, Veľký Meder) Földes

 

V.                 ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (18.-23. septembra 2009):

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 6. kolo – 18. septembra 2009:

Piatok 16.30: Orechová Potôň – Roma Zlaté Klasy (zmena termínu) (A. Ábrahám R za Kozmu)  

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 7. kolo – 22.-23. septembra 2009:

Utorok 16.30: Veľké Blahovo – Nový Život (zmena termínu) (Kolečányi)

Streda 16.30: Šamorín „B“ – Trnávka (na ihrisku v Pomlé) (Bajnóczy R za Muzsayho), Horný Bar – Čenkovce (Földes R za Kövera ml.)

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 7. kolo – 23. septembra 2009:

Streda 16.30: Kostolné Kračany – Ižop (P. Miklós R za Tótha)

 

VI.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (19.-20. septembra 2009):

I. trieda dospelí – 7. kolo – 19.-20. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Baka – Kráľovičove Kračany                         Sztranyovszky

Nedeľa 10.30: Blatná n/O – Jahodná                                      Benovič

Nedeľa 15.30: Čenkovce – Okoč-Sokolec                            Š. Šipoš

Baloň – Holice n/O                                         Gyurkovics

Kostolné Kračany – Rohovce                          Puha

Janíky – Trnávka                                             Fekete

Štvrtok n/O – Lehnice                                     Benovič

Vydrany – Veľké Blahovo                              I. Lukács

II. trieda dospelí – 7. kolo – 19.-20. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Nový Život „B“ – Lúč n/O (vo Vojtechovciach)  Z. Petrovits

Čilizská Radvaň – Michal n/O                          P. Ábrahám

Ižop – Veľké Dvorníky                                   Németh

Horný Bar – Povoda                                       Š. Šipoš

Hubice – Potônske Lúky                                 Gyurkovics

Nedeľa 15.30: Padáň – Horná Potôň                                      Borbély

Dolný Štál – Ňárad                                         Kása

Malé Dvorníky – Veľká Paka                          T. Takács

III. trieda dospelí – 7. kolo – 19.-20. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Trnávka „B“ – Šamorín „B“                             Baán

Nedeľa 15.30: Čakany – Sap                                                 P. Horváth

Mierovo – Bodíky                                           Füle

Nedeľa 16.00: Trstená n/O – Blahová                                     Nagyvendégi

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.