Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 11/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 8. októbra 2009):

1)      na základe čl.100.b/ a čl. 106.1. SP kontumuje výsledok zápasu 9. kola II.dor Pataš – Horná Potôň, priznáva 3 body a gólový pomer 3:0 v prospech TJ Pataš. Zároveň navrhuje Družstevník Horná Potôň pokutu 15,- € na základe čl. A/9/c/2/ RS a nariaďuje uhradiť náhradu 35,- € v prospech TJ Pataš podľa čl. A/9/d/2/ RS;

2)      žiada Družstevník Horná Potôň do 14. októbra 2009 nahlásiť termín odloženého 1. turnaja prípraviek skupina „B“;

3)      na základe čl. 58/3. SP nariaďuje zápas 13. kola II.dos Hubice – Nový Život „B“ odohrať dňa 1. novembra  2009 (nedeľa) o 13.30 hod. na ihrisku v Hubiciach.

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 8. októbra 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U188 Ladislav Egri (Horná Potôň II.dor) 3 MZ podľa 1/3.b/ od 28. septembra 2009; U189 Karol Kővári (Lúč n/O II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U190 Ľudovít Berecz (Čilizská Radvaň I.dor) 5 MZ podľa 1/6.1.b/, U191 Gábor Nagy (Čilizská Radvaň I.dor) 3 MZ podľa 1/6.1.b/, U192 András Bajcsi (Okoč-Sokolec I.dor) 5 MZ podľa 1/6.1.b/, U193 Pavol Both (Janíky I.dor) 1 MZ podľa 1/4.a/, U194 Dávid Gaál (Ohrady I.dor) 2 MZ podľa 1/6.1.a/, U195 Konrád Fucsek (Jahodná I.dor) 1 MZ podľa 1/4.a/ všetci od 5. októbra 2009;

2)      Podmienečne zastavená činnosť: U196 Norbert Zsákovics (Trhová Hradská I.sžB) 1 MZ podľa 1.a/1/5.a/ (uhradiť poplatok 3,50 €), U197 András Tóth (Baloň I.sžB) 1 MZ podľa 1.a/1/5.a/ (uhradiť poplatok 3,50 €), U198 Miklós Herczeg (Okoč-Sokolec I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/ všetci od 5. októbra 2009 do 30. apríla 2010;

3)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U199 Ján Csicsó (Čilizská Radvaň II.dos), U200 Karol Lelkes (Horný Bar II.dos), U201 Roman Štrba (Hubice II.dos), U202 Tibor Szabó (Horná Potôň II.dos), U203 Tomáš Valkó (Veľká Paka II.dos), U204 Zoltán Vörös (Baloň I.dos), U205 Norbert Németh (Baka I.dos), U206 Július Hicner (Baka I.dos), U207 Norbert Méry (Janíky I.dos) chp, U208 Zoltán Tászli (Jahodná I.dos) chp všetci od 5. októbra 2009;

4)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U209 Szilárd Klempa (Veľké Blahovo I.dos) 1 MZ, U210 Vilmos Soós (Jahodná I.dos) 1 MZ obaja od 8. októbra 2009 do 30. apríla 2010;

5)      Uvoľnenie činnosti dňom 7. októbra 2009: U211 Družstevník Horná Potôň II.dos (U183);

6)      Tresty: U212 FK Baka I.dos – rokovací poplatok 20,- €, diváci Ladislav Méri a Viktor Karácsony zákaz vstupu na všetky majstrovské zápasy FK Baka do 30. júna 2010 podľa Prílohy 2/1.a/ DP.

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (zo 7. októbra 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov 10. kola a vydelegovala rozhodcov na 11. kolo;

2)      zo zápasov 11. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Imrich Antal, Tamás Szalánczi, nedeľa –  Marián Gaál, Pavol Miklós, Ján Stojka;

3)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Jozefa Koczóa na 1 týždeň od 8. októbra 2009 podľa  čl. 3.g/ PDR za zápas III.dos Čakany – Blahová;

4)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Arpáda Lelkesa na 1 týždeň od 8. októbra 2009 podľa čl. 3.g/ PDR za zápas II.dos Padáň – Veľké Dvorníky;

5)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Františka Lukácsa na 1 týždeň od 8. októbra 2009 podľa čl. 3.b/ PDR;

6)      ukladá pokarhanie rozhodcovi Jozefovi Matlákovi za zápas 8. kola II.dos Malé Dvorníky – Veľká Paka;

7)      upozorňuje rozhodcov, aby na MZ sa dostavili v dostatočnom časovom predstihu (30 minút pred zápasom);

8)      oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (16.-18. októbra 2009):

I. trieda ženy – 9. kolo – 18. októbra 2009:

Nedeľa 10.30: Rohovce – FK Zlaté Klasy                              Antal

Dolný Štál – Tôň                                             Tóth

I. trieda dospelí – 11. kolo – 17.-18. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Baka – Baloň                                                  F. Lukács, Kolečányi, Mészáros

Nedeľa 10.30: Blatná n/O – Holice n/O                                  Szőke, Pupáková, Klempa

Vydrany – Kráľovičove Kračany                    Bíró, P. Szabó, Bors

Nedeľa 14.00: Kostolné Kračany – Okoč-Sokolec                Molnár, Csölle, A. Ábrahám

Janíky – Čenkovce                                          Ö. Horváth, Reiter, Világi

Štvrtok n/O – Rohovce                                   Pupáková, Dohorák, F. Lukács

Veľké Blahovo – Trnávka                               P. Szabó, Kosár, I. Nagy

Lehnice – Jahodná                                          T. Petrovits, Czucz, Katona

I. trieda dorast – 11. kolo – 17.-18. októbra 2009:

Sobota 10.30:  FK 2007 ŠG Dun.StredaČilizská Radvaň (vo Vieske)  A. Ábrahám, Muzsay

Sobota 11.30:  Dolný Štál – Holice n/O                                  Gaál, P. Miklós

Nedeľa 11.30: FK Zlaté Klasy – Okoč-Sokolec                    Sládeček, Mészáros

Janíky – Čenkovce                                          Reiter, Világi

Ohrady – Šamorín „B“                                    Koczó, Muzsay

Trhová Hradská – Baka                                  O. Szabó, T. Nagy

Lehnice – Jahodná                                          Czucz, Katona

II. trieda dospelí – 11. kolo – 17.-18. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Ižop – Lúč n/O                                               Csölle, Matlák, Reiter

Padáň – Nový Život „B“                                 Katona, Dohorák, Kosár

Dolný Štál – Michal n/O                                  Petrovits, Gaál, P. Miklós

Hubice – Veľké Dvorníky                               Világi, Molnár, V. Bajnóczy

Nedeľa 14.00: Horný Bar – Čilizská Radvaň                           Kohút, Köver ml., V. Bajnóczy

Malé Dvorníky – Povoda                                Matlák, Szőke, Kolečányi

Veľká Paka – Horná Potôň                             Lelkes, Bíró, Hepner

Potônske Lúky – Ňárad                                  Klempa, Kozma, Tóth

II. trieda dorast – 11. kolo – 17.-18. októbra 2009:

Sobota 13.00:  FK 2007 ŠG D.Streda „B“ – Ňárad (vo Vieske)  Muzsay, A. Ábrahám

Sobota 14.30:  DAC 1904 D.Streda „C“ – Horná Potôň (v Malom Blahove)  Köver ml., Földes

Nedeľa 11.30: Rohovce – Kostolné Kračany „B“ (v Trnávke)  Šimon, L. Kovács

                        Pataš – Mad                                                   F. Miklós, Szalánczi

III. trieda dospelí – 11. kolo – 17.-18. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Trstená n/O – Šamorín „B“                              Flaska, F. Miklós, Koczó

Nedeľa 10.30: Trnávka „B“ – Čakany                                    Gaál, Stojka, Vida

Nedeľa 14.00: Mierovo – Blahová                                         Matus, Mészáros, Sládeček

Nedeľa 14.30: Sap – Bodíky                                                  Flaska, Szalánczi, F. Miklós

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 11. kolo – 16.-17. októbra 2009:

Piatok 16.00:   Veľké Blahovo – Šamorín „B“                         Vida

Lehnice – Holice n/O                                      L. Kovács

Horný Bar – Orechová Potôň                          Dohorák

Čenkovce – Rohovce                                      Šimon

Sobota 10.00:  Veľká Paka – Roma Zlaté Klasy                     L. Kovács

FK Zlaté Klasy – Nový Život                          Šimon

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 11. kolo – 16.-17. októbra 2009:

Piatok 16.00:   Kostolné Kračany – Topoľníky                       Megály

Trhová Hradská – Veľký Meder                     P. Miklós

Malé Dvorníky – Ižop                                     Stojka

Baka – Gabčíkovo                                          Kolečányi

Sobota 10.00:  Medveďov – Veľké Dvorníky                         Földes

Vrakúň – Baloň                                               Hepner

 

V.                 ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (9.-11. októbra 2009):

I. trieda dospelí – 10. kolo – 11. októbra 2009:

Nedeľa 14.30: Baloň – Kostolné Kračany (P. Szabó R za F. Lukácsa)

I. trieda dorast – 10. kolo – 10. októbra 2009:

Sobota 14.30: Baka – Vydrany (Molnár R za Koczóa)

II. trieda dospelí – 10. kolo – 11. októbra 2009:

Nedeľa 14.30: Lúč n/O – Potônske Lúky (Világi R za Lelkesa, F. Miklós AR1 za Világiho), Povoda – Hubice (T. Nagy AR1 za Koczóa)

III. trieda dospelí – 10. kolo – 11. októbra 2009:

Nedeľa 14.30: Blahová – Bodíky (Hepner AR1 za Földesa, Kozma AR2 za F. Miklósa), Šamorín „B“ – Sap (v Mliečne) (Földes AR1 za P. Szabóa)

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 10. kolo – 9.-10. októbra 2009:

Piatok 16.00: Okoč-Sokolec – Kostolné Kračany (Gaál R za P. Miklósa)

Sobota 10.00:  Baloň – Malé Dvorníky (Vida R za Borsa)

 

VI.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (10.-11. októbra 2009):

I. trieda dospelí – 10. kolo – 10.-11. októbra 2009:

Sobota 14.30:  Okoč-Sokolec – Lehnice                                Š. Šipoš

Kráľovičove Kračany – Štvrtok n/O               Bott

Nedeľa 14.30: Jahodná – Veľké Blahovo                               Borbély

Rohovce – Blatná n/O                                     Puha

Holice n/O – Janíky                                         Sztranyovszky

Čenkovce – Baka                                           T. Takács

Baloň – Kostolné Kračany                              Fekete

Nedeľa 15.00: Trnávka – Vydrany                                         Kása

II. trieda dospelí – 10. kolo – 10.-11. októbra 2009:

Sobota 14.30:  Horná Potôň – Malé Dvorníky                         P. Ábrahám

Veľké Dvorníky – Dolný Štál                          T. Takács

Nový Život „B“ – Horný Bar (vo Vojtechovciach)  Benovič

Čilizská Radvaň – Ižop                                    Németh

Nedeľa 10.30: Michal n/O – Padáň                                        I. Lukács

Nedeľa 14.30: Lúč n/O – Potônske Lúky                               Gyurkovics

Ňárad – Veľká Paka                                      Nagyvendégi

Povoda – Hubice                                            Füle

III. trieda dospelí – 10. kolo – 10.-11. októbra 2009:

Sobota 14.30:  Trnávka „B“ – Trstená n/O                              Puha

Nedeľa 10.30: Mierovo – Čakany                                          P. Horváth

Nedeľa 14.30: Blahová – Bodíky                                           Baán

Šamorín „B“ – Sap (v Mliečne)                       Z. Petrovits

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.