Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 10/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 1. októbra 2009):

1)      na základe čl.100.i/ a čl. 106.1. SP (porušenie čl. B/3/b/ RS) kontumuje odložený zápas 2. kola I.sžA FK Zlaté Klasy – ŠTK Šamorín „B“ a priznáva 3 body a gólový pomer 3:0 v prospech FK Zlaté Klasy. Zároveň navrhuje FC ŠTK 1914 Šamorín pokutu 15,- € na základe čl. A/9/f/1/ RS a vedúceho mužstva Petra Bláhu a trénera Petra Bogára z FC ŠTK 1914 Šamorín odstupuje na DK;

2)      na základe čl.100.b/ a 106.1. SP kontumuje zápas 7. kola I.stžA Roma Zlaté Klasy – Holice n/O a priznáva 3 body a gólový pomer 3:0 v prospech Roma Zlaté Klasy. Zároveň navrhuje Družstevník Holice n/O pokutu 15,- € na základe čl. A/9/c/2/ RS a nariaďuje uhradiť náhradu 35,- € podľa čl. A/9/d/2/ RS v prospech FC Roma Zlaté Klasy;

3)      na základe U187 DK a oznámenia Dynama Blatná n/O nariaďuje odohrať zápas 9. kola I.dos Blatná n/O – Kráľovičove Kračany dňa 4. októbra 2009 (nedeľa) o 10.30 hod. na ihrisku vo Štvrtku n/O;

4)      upozorňuje na tlačové chyby v Rozpise súťaží ObFZ v začiatkoch zápasov 10. kola: I.dor Holice n/O – Janíky dňa 11. októbra 2009 (nedeľa) o 12.00 hod., II.dor Horná Potôň – Ňárad dňa 10. októbra 2009 (sobota) o 12.00 hod., Kostolné Kračany „B“ – DAC 1904 Dunajská Streda „C“ dňa 11. októbra 2009 (nedeľa) o 12.00 hod..

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 1. októbra 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U169 Tamás Molnár (Šamorín I.dor) 5 MZ podľa 1/3.b/, U170 Ladislav Cséfalvay (Nový Život II.dos) 4 MZ podľa 1/3.b/ chp obaja od 28. septembra 2009;

2)      Podmienečne zastavená činnosť: U171 Štefan Simon (Baloň I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U172 Ivan Takács (Baka I.dos) 2 MZ podľa 1/4.a/ obaja od 28. septembra 2009 do 31. marca 2010;

3)      Neprerokované (DK upozorňuje na čl. C/6/f RS!): U173 Ladislav Egri (Horná Potôň II.dor);

4)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U174 Tamás Viszkocs (Jahodná I.dor) chp, U175 František Mikóczy st. (Čakany III.dos), U176 Csaba Nagyvendégi (Lúč n/O II.dos) chp, U177 Attila Nagy (Trnávka I.dos), U178 Branislav Balucha (Janíky I.dos) chp, U179 Ladislav Horváth (Baka I.dos) všetci od 28. septembra 2009;

5)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U180 Peter Varga (Holice n/O I.dos) 1 MZ, U181 Csaba Csiffári (Kostolné Kračany I.dos) zvyšok trestu sa mení podmienečný, U182 Pavol Vida (Čakany III.dos) 2 MZ všetci od 1. októbra 2009 do 31. marca 2010;

6)      Zastavenie činnosti dňom 5. októbra 2009 (DK upozorňuje FK na rešpektovanie čl. 10 bod 13. DP!): U183 Družstevník Horná Potôň II.dos – za nerešpektovanie U134;

7)      Uvoľnenie činnosti dňom 29. septembra 2009: U184 Družstevník Baloň I.dos;

8)      Poplatky a pokuty: U185 FC ŠTK 1914 Šamorín I.sžA – na návrh ŠTK pokuta 15,- € podľa čl. B/3/b/ RS; U186 Družstevník Holice n/O I.sžA – na návrh ŠTK pokuta 15,- € čl. A/9/c/2/ RS a úhrada nákladov 35,- € v prospech FC Roma Zlaté Klasy podľa čl. A/9/d/2/ RS;

9)      Tresty: U187 Dynamo Blatná n/O I.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 300,- €, uzavretie ihriska na 1 MZ nepodmienečne, zápas odohrať minimálne 15 km od sídla klubu, úradný dohľad na 1 MZ do 30. júna 2010, zvýšiť US na 10 osôb podľa 2/1.b/. Hlavný usporiadateľ Róbert Labuda zákaz výkonu funkcie HU do 30. novembra 2009, divák Vojtech Bindics st. zákaz vstupu na všetky MZ Dynama Blatná n/O do 30. júna 2010 podľa prílohy 2/1.b/. Hráč Zoltán Marcel zastavenie činnosti na 3 MZ nepodmienečne podľa 1/3.b/ (pôvodný trest U60 sa prerušuje podľa čl. 10 bod 9. DP až do vykonania trestu za HNS počas zápasu 7. kola I.dos Blatná n/O – Jahodná); 

10)  Oznamy: U186 FK Baka I.dos – DK žiada do 6. októbra 2009 nahlásiť mená divákov, ktorí boli vykázaní počas zápasu 8. kola I.dos Rohovce – Baka; U187 Družstevník Horný Bar I.sžA – DK žiada do 6. októbra 2009 dokladovať úhradu v prospech FC Roma Zlaté Klasy (U105).

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (z 30. septembra 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov 9. kola a vydelegovala rozhodcov na 10. kolo;

2)      zo zápasov 10. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Jozef Tóth, nedeľa –  Marián Gaál, Pavol Miklós, Ján Stojka, Jozef Tóth;

3)      predvoláva rozhodcu Jozefa Matláka na zasadnutie KR dňa 7. októbra 2009 (streda) o 16.30 hod.;

4)      zamieta žiadosť FK Trnávka z 26. septembra 2009 ohľadom vetovania rozhodcu, vetovanie bolo možné pred začiatkom súťaží na Prihláške do súťaží;

5)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Tomáša Reitera na 1 týždeň od 30. septembra 2009 podľa podľa čl. 3.e/ PDR;

6)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Gábora Kozmu na 1 týždeň od 30. septembra 2009 podľa čl. 3.c/ PDR;

7)      oznamuje rozhodcom, že na sekretariáte ObFZ môžu zakúpiť rozhodcovské odznaky,  10.- €/ks;

8)      Oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (9.-11. októbra 2009):

I. trieda ženy – 8. kolo – 10.-11. októbra 2009:

Sobota 14.30:            FK Zlaté Klasy – Dolný Štál                                Šimon

Nedeľa 10.30:            Malé Dvorníky – Tôň                                                Antal

I. trieda dospelí – 10. kolo – 10.-11. októbra 2009:

Sobota 14.30:            Okoč-Sokolec – Lehnice                                    Bíró, Dohorák, Matus

Kráľovičove Kračany – Štvrtok n/O                   Matlák, P. Szabó, Klempa

Nedeľa 14.30:            Jahodná – Veľké Blahovo                                    Mészáros, Klempa, Bajnóczy

Rohovce – Blatná n/O                               Ö. Horváth, Szalánczi, Kosár

Holice n/O – Janíky                                       Szőke, Kolečányi, Matlák

Čenkovce – Baka                                        Molnár, Köver ml., Dohorák

Baloň – Kostolné Kračany                                   F. Lukács, Bors, T. Petrovits

Nedeľa 15.00:            Trnávka – Vydrany                                         Csölle, Matus, Sládeček

I. trieda dorast – 10. kolo – 10.-11. októbra 2009:

Sobota 12.00:            Okoč-Sokolec – Lehnice                                    Dohorák, Matus

Jahodná – Trhová Hradská                                   Vida, Köver ml.

Šamorín „B“ – Dolný Štál (v Mliečne)            Kosár, Kolečányi

Čilizská Radvaň – FK Zlaté Klasy                Bors, Stojka

Sobota 14.30:            Baka – Vydrany                                               Koczó, Muzsay

Nedeľa 12.00:            Holice n/O – Janíky                                         Kolečányi, Matlák

Čenkovce – FK 2007 ŠG Dunajská Streda            Köver ml., Dohorák

II. trieda dospelí – 10. kolo – 10.-11. októbra 2009:

Sobota 14.30:            Horná Potôň – Malé Dvorníky                      Gaál, P. Miklós, Reiter

Veľké Dvorníky – Dolný Štál                   Pupáková, Czucz, Csölle

N.Život „B“ – Horný Bar (vo Vojtechovciach)  Szőke, Mészáros, A. Ábrahám

Čilizská Radvaň – Ižop                           Petrovits, Bors, Stojka

Nedeľa 10.30:            Michal n/O – Padáň                                         Világi, Ö. Horváth, F. Miklós

Nedeľa 14.30:            Lúč n/O – Potônske Lúky                            Lelkes, Világi, Reiter

Ňárad – Veľká Paka                                         Kohút, Bíró, Muzsay

Povoda – Hubice                                      Pupáková, Koczó, A. Ábrahám

II. trieda dorast – 10. kolo – 10.-11. októbra 2009:

Sobota 10.30:            FK 2007 ŠG Dunajská Streda „B“ – Pataš (vo Vieske) Hepner, Kozma

Sobota 12.00:            Horná Potôň – Ňárad                                     P. Miklós, Reiter

Nedeľa 12.00:            Kost.Kračany „B“ – DAC 1904 „C“ (v Kráľ.Kračanoch) Kosár, Szalánczi

Nedeľa 12.30:            Rohovce – Mad (v Trnávke)                                  Matus, Sládeček

III. trieda dospelí – 10. kolo – 10.-11. októbra 2009:

Sobota 14.30:            Trnávka „B“ – Trstená n/O                              Bajnóczy, F. Miklós, Szalánczi

Nedeľa 10.30:            Mierovo – Čakany                                          A. Ábrahám, Muzsay, Bajnóczy

Nedeľa 14.30:            Blahová – Bodíky                                           Flaska, Földes, F. Miklós

Šamorín „B“ – Sap (v Mliečne)                       Czucz, P. Szabó, Vida

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 10. kolo – 9.-10. októbra 2009:

Piatok 16.00:            Trnávka – FK Zlaté Klasy                           Vida

Rohovce – Horný Bar                                           Muzsay

Holice n/O – Veľké Blahovo                                  O. Szabó

Šamorín „B“ – Veľká Paka (na ihrisku v Pomlé) Šimon

Sobota 10.00:            Nový Život – Čenkovce                                 Šimon

Orechová Potôň – Lehnice                         A. Ábrahám

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 10. kolo – 9.-10. októbra 2009:

Piatok 16.00:            Topoľníky – Baka                                            Dohorák

Veľký Meder – Medveďov                              Kolečányi

Okoč-Sokolec – Kostolné Kračany                       P. Miklós

Sobota 10.00:            Gabčíkovo – Vrakúň                                       Földes

Baloň – Malé Dvorníky                                   Bors

Ižop – Trhová Hradská                                   Bajnóczy

 

V.                 ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (2.-4. októbra 2009):

I. trieda dospelí – 9. kolo – 4. októbra 2009:

Nedeľa 10.30:            Blatná n/O – Kráľovičove Kračany (zmena miesta – hrá sa vo Štvrtku n/O) (Molnár, Matus, Sládeček)

Nedeľa 14.30: Baloň – Okoč-Sokolec (G. Šipoš AR1 za Dohoráka, P. László AR2 za Matláka), Kostolné Kračany – Čenkovce (Matlák AR1 za Reitera)

I. trieda dorast – 9. kolo – 4. októbra 2009:

Nedeľa 12.00: Ohrady – Baka (Matlák AR za Reitera)

II. trieda dospelí – 9. kolo – 3. októbra 2009:

Sobota 14.30: Hubice – Horná Potôň (Kosár AR1 za Reitera), Malé Dvorníky – Ňárad (Hepner AR1 za Kozmu)

II. trieda dorast – 9. kolo – 3. októbra 2009:

Sobota 14.30: DAC 1904 Dunajská Streda „C“ – Rohovce (Bajnóczy R za O. Szabóa)

III. trieda dospelí – 9. kolo – 3.-4. októbra 2009:

Sobota 14.30: Sap – Trnávka „B“ (Molnár AR1 za T. Nagya)

Nedeľa 14.30: Trstená n/O – Mierovo (T. Nagy AR2 za Molnára), Bodíky – Šamorín „B“ (Dohorák AR1 za Kozmu)

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 9. kolo – 2. októbra 2009:

Piatok 16.00: Čenkovce – FK Zlaté Klasy (Kolečányi R za Šimona)

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 9. kolo – 2. októbra 2009:

Piatok 16.00: Vrakúň – Baka (Gaál R za Kozmu)

I. trieda mladší žiaci – 4. turnaj – 3. októbra 2009 – sobota 9.30-13.10 (2 x 12 minút):

Skupina „C“ v Blatnej n/O (Kolečányi R za Tótha), Skupina „H“ vo Veľkom Mederi (Dohorák R za Reitera)

 

VI.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (3.-4. októbra 2009):

I. trieda dospelí – 9. kolo – 3.-4. októbra 2009:

Sobota 14.30:            Janíky – Rohovce                                            I. Lukács

Nedeľa 10.30:            Baka – Holice n/O                                            Kása

Blatná n/O – Kráľovičove Kračany (vo Švrtku n/O) P. Ábrahám

Nedeľa 14.30:            Baloň – Okoč-Sokolec                         Kása

Kostolné Kračany – Čenkovce                     Borbély

Štvrtok n/O – Trnávka                                   Sztranyovszky

Vydrany – Jahodná                                               Fekete

Veľké Blahovo – Lehnice                         Puha

II. trieda dospelí – 9. kolo – 3.-4. októbra 2009:

Sobota 14.30:            Čilizská Radvaň – Lúč n/O                              Bott

Ižop – Nový Život „B“                               Fekete

Hubice – Horná Potôň                           Š. Šipoš

Malé Dvorníky – Ňárad                           Puha

Nedeľa 10.30: Horný Bar – Michal n/O                               Sztranyovszky

Nedeľa 14.30:            Padáň – Veľké Dvorníky                                  Németh

Dolný Štál – Povoda                                     Füle

Veľká Paka – Potônske Lúky                             Gyurkovics

III. trieda dospelí – 9. kolo – 3.-4. októbra 2009:

Sobota 14.30:            Sap – Trnávka „B“                                         T. Takács

Nedeľa 14.30:            Čakany – Blahová                                             Baán

Trstená n/O – Mierovo                                  Nagyvendégi

Bodíky – Šamorín „B“                            P. Horváth

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.