Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 9/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 24. septembra 2009):

1)      upozorňuje FK Trnávka III.dos na dodržiavanie RS čl. B/3/k/ RS;

2)      na základe čl. 100.e/ a čl. 106.1. SP kontumuje zápas 6. kola I.sžB Baka – Medveďov a priznáva 3 body a gólový pomer 3:0 v prospech FK Baka. Zároveň navrhuje Družstevníku Medveďov navrhuje pokutu 7,50 € podľa čl. A/9/c/2/ RS a nariaďuje uhradiť náhradu 17,50 € podľa čl. A/9/d/2/ RS v prospech FK Baka;

3)      na základe čl. 58/3 SP nariaďuje odohrať zápas 8. kola I.sžA Orechová Potôň – Veľká Paka dňa 25. septembra 2009 (piatok) o 16.30 hod. na ihrisku v Orechovej Potôni;

4)      na základe čl. 58/3 SP nariaďuje odohrať zápas 8. kola I.sžB Veľký Meder – Kostolné Kračany dňa 30. septembra 2009 (piatok) o 16.30 hod. na ihrisku vo Veľkom Mederi.

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 24. septembra 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U136 Dávid Šüli (Blatná n/O I.dos) 2 MZ podľa 1/4.a/ od 14. septembra 2009, U137 Ladislav Valko (Veľká Paka II.dos) 5 MZ podľa 1/3.b/, U138 Attila Mórocz (Lúč n/O II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U139 Csaba Tóth (Sap III.dos) 1 MZ podľa 1/1.a/, U140 Pavel Polák (Blatná n/O I.dos) 5 MZ podľa 1/6.1.b/, U141 Adrián Nagy (Blatná n/O I.dos) 3 MZ podľa 1/6/1.b/, U142 Adrián Anda (Jahodná I.dos) 4 MZ podľa 1/2.b/, U143 Vilmos Soós (Jahodná I.dos) 3 MZ podľa 1/6.1.b/, U144 Szilárd Klempa (Veľké Blahovo I.dos) 3 MZ podľa 1/3.b/, U145 Csaba Sárosfai (ŠTK 1914 Šamorín I.dor) 1 MZ podľa 1/4.a/, U146 Richard Szlanyina (Lehnice I.dor) 2 MZ podľa 1/5.a/ všetci od 21. septembra 2009;

2)      Podmienečne zastavená činnosť: U147 Mikuláš Moód (Čilizská Radvaň II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U148 Alexander Képesi (Malé Dvorníky II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U149 Ladislav Lelkes (Blatná n/O I.dos) 2 MZ podľa 1/6.1.a/ všetci od 21. septembra 2009 do 30. marca 2010;

3)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U150 Michal Štrba (Hubice II.dos), U151 Dávid Csölle (Povoda II.dos), U152 Gábor Bagári (Kostolé Kračany I.dos), U153 Richard Hölgye (Kostolné Kračany I.dos), U154 Tamás Méry (Rohovce I.dos) všetci od 21. septembra 2009;

4)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U155 Marek Desať (Veľká Paka II.dos) 1 MZ, U156 Karol Vacula (Čenkovce I.dos) 1 MZ, U157 Gábor Németh (Baloň I.dos) 2 MZ, U158 Dávid Csánó (Holice n/O I.dos) 2 MZ, U159 Dávid Šüli (Blatná n/O I.dos) 1 MZ všetci od 24. septembra 2009 do 30. marca 2010;

5)      Zastavenie činnosti dňom 28. septembra 2009 (DK upozorňuje FK na rešpektovanie čl. 10 bod 13. DP!): U160 Družstevník Baloň I.dos – za nerešpektovanie U107;

6)      Oznamy: U161 Rozhodca Tomáš Reiter – DK pozýva menovaného na zasadnutie na deň 1. októbra 2009 (štvrtok) na 16.00 hod. v súvislosti so zápasom 7. kola I.dor FK Zlaté Klasy – Šamorín „B“; U162 Dynamo Blatná n/O I.dos – DK žiada zaslať do 29. septembra 2009 podrobné písomné stanovisko k HNS divákov, nahlásiť meno diváka, ktorý udrel vylúčeného hráča hostí a k HNS trestaného hráča Zoltána Marcela počas zápasu 7. kola I.dos Blatná n/O – Jahodná. Predbežným opatrením zakazuje divákovi Vojtechovi Bindicsovi vstup na všetky MZ Dynama Blatná n/O až do doriešenia prípadu. V stanovisku uviesť návrh opatrení, aby nedošlo k obdobným neprístojnostiam;

7)      Tresty: U163 Družstevník Čilizská Radvaň II.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 100,- €, masér Ernő Ollári zákaz výkonu funkcie maséra a zdržovať sa v priestoroch, kde môže dôjsť do styku s DO do 30. novembra 2009, hráč Imrich Csiba zastavená činnosť na 5 MZ nepodmienečne od 21. septembra 2009 za HNS po zápase 7. kola II.dos Čilizská Radvaň – Michal n/O podľa prílohy 2/1.b/; U164 SC Čenkovce I.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 100,- €, hlavný usporiadateľ Vendelín Mikóczi zákaz výkonu funkcie HU do 30. novembra 2009 za HNS divákov po zápase 6. kola I.dos Čenkovce – Holice n/O podľa prílohy 2/1.b/; U165 N&N Atyp Kostolné Kračany I.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokarhanie FO, divák Tihamér Iván zákaz vstupu na všetky MZ N&N Atyp Kostolné Kračany do 30. novembra 2009 za HNS počas zápasu 6. kola I.dos Kráľovičove Kračany – Kostolné Kračany podľa prílohy 2/1.a/;

8)      Poplatky a pokuty: U166 FK ŠG 2007 Dunajská Streda II.dor – na návrh ŠTK pokuta 15,- € podľa čl. A/9/c/2/ RS; U167 TJ Ňárad II.dor – na návrh ŠTK pokuta 20,- € podľa čl. C/1/a/ RS; U168 ŠK Mad II.dor – na návrh ŠTK pokuta 10,- € podľa čl. C/1/a/ RS.

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (z 23. septembra 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov 8. kola a vydelegovala rozhodcov na 9. kolo;

2)      zo zápasov 9. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Roman Šimon, nedeľa –  Marián Gaál, Pavol Miklós, Ján Stojka, Roman Šimon;

3)      predvoláva rozhodcov Norberta Borsa, Richarda Földesa, Miroslava Kövéra ml., Csabu Kosára na zasadnutie KR na deň 30. septembra 2009 (streda) na 16.30 hod.;

4)      obdržala pochvalu od Družstevníka Kráľovičove Kračany na rozhodcov Jozefa Matláka, Attilu Klempu, Tibora Czucza za zápas 7. kola I.dos Baka – Kráľovičove Kračany;

5)      obdržala pochvalu od Družstevníka Kráľovičove Kračany a N&N Atyp Kostolné Kračany na rozhodkyňu Michaelu Pupákovu za zápas 6. kola I.dos Kráľovičove Kračany – Kostolné Kračany;

6)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Tomáša Katonu na 3 týždne od 23. septembra 2009 podľa podľa 4.i) PDR;

7)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Imricha Nagya na 3 týždne od 23. septembra 2009 podľa podľa 4.i) PDR;

8)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Ödöna Horvátha od 23. septembra 2009 na 1 týždeň podľa podľa 3.b) PDR;

9)      oznamuje rozhodcom, že  na sekretariáte ObFZ môžu zakúpiť rozhodcovské odznaky v cene 10,- €/ks;

10)  oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (2.-4. októbra 2009):

I. trieda ženy – 7. kolo – 3.-4. októbra 2009:

Sobota 14.30:  Tôň – FK Zlaté Klasy                                     Matlák

Nedeľa 10.30: Rohovce – Malé Dvorníky                              L. Kovács

I. trieda dospelí – 9. kolo – 3.-4. októbra 2009:

Sobota 14.30:  Janíky – Rohovce                                            Mészáros, Bors, Stojka

Nedeľa 10.30: Baka – Holice n/O                                          P. Szabó, Bajnóczy, Bíró

Blatná n/O – Kráľovičove Kračany                 Molnár, Matus, Sládeček

Nedeľa 14.30: Baloň – Okoč-Sokolec                                   Ö. Horváth, Dohorák, Matlák

Kostolné Kračany – Čenkovce                       Pupáková, Reiter, Klempa

Štvrtok n/O – Trnávka                                    Bíró, A. Ábrahám, P. Szabó

Vydrany – Jahodná                                         Világi, Hepner, T. Petrovits

Veľké Blahovo – Lehnice                                Szőke, Csölle, Kolečányi

I. trieda dorast – 9. kolo – 3.-4. októbra 2009:

Sobota 10.30:  FK 2007 ŠG Dunajská Streda – Holice n/O (vo Vieske) F. Miklós, Szalánczi

Sobota 12.00:  Čilizská Radvaň – Okoč-Sokolec                    P. Miklós, Szőke

Janíky – Šamorín „B“                                      Bors, Stojka

Vydrany – Jahodná                                         Vida, Tóth

Nedeľa 12.00: FK Zlaté Klasy – Čenkovce                            A. Ábrahám, Szalánczi

Ohrady – Baka                                               Klempa, Reiter

Trhová Hradská – Lehnice                              Csölle, Kolečányi

II. trieda dospelí – 9. kolo – 3.-4. októbra 2009:

Sobota 14.30:  Čilizská Radvaň – Lúč n/O                              Gaál, P. Miklós, Szőke

Ižop – Nový Život „B“                                    Pupáková, Ö. Horváth, Klempa

Hubice – Horná Potôň                                    T. Petrovits, Reiter, Czucz

Malé Dvorníky – Ňárad                                  Csölle, Kozma, Világi

Nedeľa 10.30: Horný Bar – Michal n/O                                  F. Lukács, Dohorák, Koczó

Nedeľa 14.30: Padáň – Veľké Dvorníky                                Lelkes, Muzsay, Tóth

Dolný Štál – Povoda                                       Kohút, Bors, F. Miklós

Veľká Paka – Potônske Lúky                         Mészáros, F. Lukács, Matus

II. trieda dorast – 9. kolo – 3.-4. októbra 2009:

Sobota 14.30:  DAC 1904 Dun.Streda „C“ – Rohovce (v Malom Blahove) O. Szabó, Földes

Nedeľa 12.00: Ňárad – Kostolné Kračany „B“                       Tóth, Földes

Pataš – Horná Potôň                                       Bors, F. Miklós

                        Mad – FK 2007 ŠG Dunajská Streda „B“      Vida, Antal

III. trieda dospelí – 9. kolo – 3.-4. októbra 2009:

Sobota 14.30:  Sap – Trnávka „B“                                          A. Ábrahám, T. Nagy, Kolečányi

Nedeľa 14.30: Čakany – Blahová                                           Koczó, Szalánczi, O. Szabó

Trstená n/O – Mierovo                                    Kosár, Vida, Molnár

Bodíky – Šamorín „B“                                     Flaska, Kozma, Köver ml.

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 9. kolo – 2. októbra 2009:

Piatok 16.00:   Roma Zlaté Klasy – Trnávka                           L. Kovács

Veľká Paka – Holice n/O                                Vida

Veľké Blahovo – Orechová Potôň                  Szalánczi

Lehnice – Rohovce                                         Hepner

Horný Bar – Nový Život                                 Földes

Čenkovce – FK Zlaté Klasy                            Šimon

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 9. kolo – 2.-3. októbra 2009:

Piatok 16.00:   Okoč-Sokolec – Topoľníky                            A. Ábrahám

Kostolné Kračany – Veľké Dvorníky              P. Miklós

Trhová Hradská – Baloň                                 Bajnóczy

Malé Dvorníky – Gabčíkovo                           Czucz

Vrakúň – Baka                                               Kozma

Sobota 10.00:  Medveďov – Ižop                                           Antal

I. trieda mladší žiaci – 4. turnaj – 3. októbra 2009 – sobota 9.30-13.10 (2 x 12 minút):

Skupina „A“ v Zlatých Klasoch (Čenkovce, Štvrtok n/O, Veľká Paka, FK Z.Klasy) L. Kovács

Skupina „B“ na Potônskych Lúkach (Horná Potôň, Lehnice, Or.Potôň, Potôn.Lúky) Muzsay

Skupina „C“ v Blatnej n/O (Vieska, Holice n/O, Michal n/O, Blatná n/O) Tóth

Skupina „E“ v Trstenej n/O (Baka, Bodíky, Povoda, Trstená n/O) Földes

Skupina „F“ v Boheľove (Baloň, Gabčíkovo, Pataš, Vieska „B“) Megály

Skupina „G“ v Topoľníkoch (Jahodná, Malé Dvorníky, Ohrady, Topoľníky) O. Szabó  

Skupina „H“ vo Veľkom Mederi (Dolný Štál, Okoč-Sokolec, Padáň, Veľký Meder)  Reiter

 

V.                 ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (25.-30. septembra 2009):

IV. liga dorast skupina juhovýchod – 9. kolo – 26. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Gabčíkovo – Horná Kráľová (Köver ml. AR za ObFZ)

I. trieda dospelí – 8. kolo – 26.-27. septembra 2009:

Sobota 15.30: Lehnice – Vydrany (Reiter AR2 za Katonu)

Nedeľa 10.30: Čenkovce – Baloň (Világi AR2 za Klempu)

Nedeľa 15.30: Trnávka – Blatná n/O (Szőke AR1 za I. Nagya), Rohovce – Baka (Pupáková R za Katonu, Reiter AR2 za Pupákovú)

I. trieda dorast – 8. kolo – 26.-27. septembra 2009:

Sobota 13.00: Lehnice – Vydrany (Reiter AR za Katonu)

Nedeľa 13.00: Čenkovce – Čilizská Radvaň (Világi AR za Klempu)

II. trieda dospelí – 8. kolo – 26.-27. septembra 2009:

Sobota 15.30: Povoda – Padáň (Szalánczi AR2 za Ö. Horvátha), Nový Život „B“ – Čilizská Radvaň (vo Vojtechovciach) (F. Lukács R za I. Nagya)

Nedeľa 15.30: Lúč n/O – Veľká Paka (Klempa R za Ö. Horvátha), Ňárad – Hubice (Köver st. R za Szőkeho, Prepletaný AR2 za Reitera)

II. trieda dorast – 8. kolo – 27. septembra 2009:

Nedeľa 13.00: Rohovce – FK 2007 ŠG Dunajská Streda „B“ (Reiter AR za Pupákovú)

III. trieda dospelí – 8. kolo – 26.-27. septembra 2009:

Sobota 15.30: Trnávka „B“ – Bodíky (P. Szabó AR1 za O. Szabóa)

Nedeľa 10.30: Čakany – Trstená n/O (Klempa R za Világiho)

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 8. kolo – 25.-30. septembra 2009:

Piatok 16.30: Baka – Malé Dvorníky (Kolečányi R za Kosára)

Streda 16.30: Veľký Meder – Kostolné Kračany (zmena termínu!) (Szalánczi)

 

VI.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (26.-27. septembra 2009):

I. trieda dospelí – 8. kolo – 26.-27. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Lehnice – Vydrany                                          Bott

Kráľovičove Kračany – Janíky                        Sztranyovszky

Nedeľa 10.30: Čenkovce – Baloň                                          Bott

Nedeľa 15.30: Okoč-Sokolec – Veľké Blahovo                     Borbély

Jahodná – Štvrtok n/O                                    Puha

Trnávka – Blatná n/O                                      I. Lukács

Rohovce – Baka                                             Kása

Holice n/O – Kostolné Kračany                      Fekete

II. trieda dospelí – 8. kolo – 26.-27. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Povoda – Padáň                                             Füle

Nový Život „B“ – Čilizská Radvaň (vo Vojtechovciach)  P. Ábrahám

Nedeľa 10.30: Veľké Dvorníky – Horný Bar                          I. Lukács

Nedeľa 15.30: Lúč n/O – Veľká Paka                                    Z. Petrovits

Potônské Lúky – Malé Dvorníky                     Füle

Ňárad – Hubice                                              Németh

Horná Potôň – Dolný Štál                               Gyurkovics

Michal n/O – Ižop                                           Š. Šipoš

III. trieda dospelí – 8. kolo – 26.-27. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Trnávka „B“ – Bodíky                                    Nagyvendégi

Nedeľa 10.30: Čakany – Trstená n/O                                     Puha

Nedeľa 15.30: Blahová – Šamorín „B“                                   P. Horváth

Mierovo – Sap                                               Baán

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.