Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 7/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 10. septembra 2009):

1)      na základe čl. 58/3. SP nariaďuje zápas 6. kola I.dor Baka – ŠG 2007 Dunajská Streda odohrať dňa 15. septembra 2009 (utorok) o 16.00 hod. na ihrisku v Bake;

2)      na základe čl. 58/3. SP nariaďuje zápas 4. kola I.žien FK Zlaté Klasy – Rohovce odohrať dňa 15. septembra 2009 (utorok) o 16.00 hod. na ihrisku v Zlatých Klasoch;

3)      na základe čl. 58/3. SP nariaďuje zápas 5. kola I.sžA Veľké Blahovo – Čenkovce odohrať dňa 11. septembra 2009 (piatok) o 17.15 hod. na ihrisku vo Veľkom Blahove;

4)      predvoláva na zasadnutie ŠTK dňa 17. septembra 2009 (štvrtok) o 17.00 hod. súvislosti so zápasom 5. kola II.dor Ňárad – Mad vedúcich mužstiev Imricha NagyaAttilu Jávorku, kapitánov Balázsa Márika a Ladislava Borsányiho, hráča TJ Ňárad Patrika Kurucza a trénera ŠK Mad Júliusa Bartalosa;

5)      na základe čl. 58/3. SP nariaďuje odohrať 3. turnaj I.mžH 15. septembra 2009 (utorok) od 9.30 hod. v Dolnom Štáli za účasti družstiev Dolný Štál, Okoč-Sokolec, Padáň, Veľký Meder.

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 10. septembra 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U83 Csaba Kovács (Baka I.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U84 Branislav Balucha (Janíky I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U85 Ivan Fedor (Lehnice I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U86 Jozef Gaál (Holice n/O I.dor) 1 MZ podľa 1/4.a/, U87 Balázs Molnár (Okoč-Sokolec I.dor) 1 MZ podľa 1/4.a/, U88 Roland Drevenka (Dolný Štál I.dor) 2 MZ podľa 1/4.a/, U89 Ľudovít Rigó (Vydrany I.dor) 4 MZ podľa 1/6.1.b/, U90 Jozef Ambrus (Potônske Lúky II.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U91 Zsolt Török (Horná Potôň II.dos) 2 MZ podľa 1/6.1.a/, U92 Marek Desať (Veľká Paka II.dos) 3 MZ podľa 1/3.b/, U93 Milan Santai (Veľká Paka II.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U94 Roland Kozmér (Bodíky III.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/ všetci od 7. septembra 2009;

2)      Podmienečne zastavená činnosť: U95 Tomáš Tóth (Trnávka I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/ od 7. septembra 2009 do 15. marca 2010;

3)      Neprerokované (DK upozorňuje na čl. C/6/f RS!): U96 Štefan Takács (Holice n/O I.dor), U97 Pavol Újváry (Čenkovce I.dor);

4)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U98 Viktor Šimon (Veľké Blahovo I.dos) 1 MZ chp od 7. septembra 2009;

5)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U99 Zoltán Rigó (Vydrany I.dos) 1 MZ, U100 Gábor Belucz (Okoč-Sokolec I.dos) 1 MZ, U101 Balázs Andrássy (Veľká Paka II.dos) 2 MZ všetci od 10. septembra 2009 do 30. novembra 2009;

6)      Zmena trestu – zamietnuté: U102 Csaba Csiffári (Kostolné Kračany I.dos);

7)      Uvoľnenie činnosti dňom 7. septembra 2009: U103 Družstevník Dolný Štál II.dos, U104 SC Čenkovce I.dos;

8)      Poplatky a pokuty: U105 Družstevník Horný Bar I.sžA – na návrh ŠTK pokuta 7,50 € za predčasné ukončenie stretnutia podľa čl. A/9/c/2/ RS, úhrada nákladov 17,50 € podľa čl. A/9/d/2/ RS v prospech FC Roma Zlaté Klasy;

9)      Oznamy: U106 MFK Malé Dvorníky II.dos – DK žiada zaslať do 15. septembra 2009 podrobné písomné stanovisko k HNS divákov a nahlásiť meno diváka, ktorý chcel napadnúť R po ukončení zápasu 5. kola II.dos Hubice – Malé Dvorníky. Zároveň DK žiada MFK Malé Dvorníky zdôvodniť nezaslanie stanoviska k mimoriadnej udalosti.

10)  Tresty: U107 Družstevník Baloň I.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 200,- €, úradný dohľad na 1 MZ do 30. júna 2010 za HNS divákov, vedúceho mužstva, maséra a členky výboru FO počas a po zápase 5. kola I.dos Baloň – Kráľovičove Kračany podľa 2/1.b/. Hráč Gábor Németh zastavená činnosť na 4 MZ nepodmienečne od 10. septembra 2009 podľa 1/3.b/. Masér Zsolt Csicsay zákaz výkonu funkcie maséra a zdržovať sa v priestoroch kde môže dôjsť do styku s DO za HNS počas MZ do 30. novembra 2009 podľa 1/3.b/. Vedúci mužstva Štefan Simon zákaz výkonu funkcie VM na 3 MZ nepodmienečne od 10. septembra 2009 podľa 1/3.a/; U108 Družstevník Čilizská Radvaň II.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 100,- €, úradný dohľad na 1 MZ do 30. júna 2010, uzavretie ihriska na 1 MZ podmienečne do 30. júna 2010 podľa 2/1.c/, hlavný usporiadateľ Štefan Zalka zákaz výkonu funkcie HU nepodmienečne do 30. novembra 2009, divák Ľudovít Szabó zákaz vstupu na všetky majstrovské zápasy Družstevníka Čilizská Radvaň do 30. júna 2010.

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (z 9. septembra 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov 6. kola a vydelegovala rozhodcov na 7. kolo;

2)      zo zápasov 7. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Tomáš Katona, Jozef Sládeček, Roman Šimon, nedeľa – Tibor Czucz, Marián Gaál, Tomáš Katona, Pavol Miklós, Ján Stojka, Roman Šimon;

3)      obdržala pochvalu od ŠK Mad na rozhodcov Dávida Hepnera a Imricha Antala za zápas 4. kola II.dor Mad – Pataš;

4)      obdržala sťažnosť od ŠK Mad na rozhodcu Norberta Borsa za zápas 5. kola II.dor Ňárad – Mad;

5)      oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (18.-23. septembra 2009):

I. trieda ženy – 5. kolo – 20. septembra 2009:

Nedeľa 10.30: Dolný Štál – Malé Dvorníky                            Antal

Rohovce – Tôň                                               Hepner

I. trieda dospelí – 7. kolo – 19.-20. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Baka – Kráľovičove Kračany                         Matlák, Klempa, Czucz

Nedeľa 10.30: Blatná n/O – Jahodná                                      P. Szabó, Dohorák, Mészáros

Nedeľa 15.30: Čenkovce – Okoč-Sokolec                            F. Lukács, Bajnóczy, Bors

Baloň – Holice n/O                                         Molnár, Kosár, Ö. Horváth

Kostolné Kračany – Rohovce                          Szőke, Hepner, Csölle

Janíky – Trnávka                                             T. Petrovits, Matus, Szalánczi

Štvrtok n/O – Lehnice                                     Mészáros, Sládeček, Világi

Vydrany – Veľké Blahovo                              Bíró, P. Szabó, Tóth

I. trieda dorast – 7. kolo – 19.-20. septembra 2009:

Sobota 13.00:  Čilizská Radvaň – Holice n/O                          Reiter, Matus

Vydrany – Trhová Hradská                             A. Ábrahám, Bajnóczy

Nedeľa 13.00: Čenkovce – Okoč-Sokolec                            Bajnóczy, Bors

FK Zlaté Klasy – Šamorín „B“                        Reiter, Dohorák

Janíky – Baka                                                 Matus, Szalánczi

Dolný Štál – Jahodná                                      A. Ábrahám, Kolečányi

Ohrady – Lehnice                                           Csölle, I. Nagy

II. trieda dospelí – 7. kolo – 19.-20. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Nový Život „B“ – Lúč n/O (vo Vojtechovciach)  Csölle, F. Lukács, Kolečányi

Čilizská Radvaň – Michal n/O                          Ö. Horváth, Reiter, Matus

Ižop – Veľké Dvorníky                                   Gaál, P. Miklós, Bíró

Horný Bar – Povoda                                       Stojka, Kozma, Molnár

Hubice – Potônske Lúky                                 Világi, Pupáková, Muzsay

Nedeľa 15.30: Padáň – Horná Potôň                                      Kohút, Köver ml., F. Miklós

Dolný Štál – Ňárad                                         Lelkes, A. Ábrahám, Kolečányi

Malé Dvorníky – Veľká Paka                          I. Nagy, O. Szabó, Matlák

II. trieda dorast – 7. kolo – 19.-20. septembra 2009:

Sobota 14.30:  DAC 1904 Dunajská Streda „C“ – Pataš (v Malom Blahove) Tóth, T. Nagy

Nedeľa 10.30: Kostolné Kračany „B“ – Mad (v Kráľovičových Kračanoch) Köver ml., Kosár

Nedeľa 13.00: Ňárad – Rohovce                                           T. Nagy, Földes

Horná Potôň – FK 2007 ŠG Dunajská Streda „B“ Vida, Kozma

III. trieda dospelí – 7. kolo – 19.-20. septembra 2009:

Sobota 15.30:  Trnávka „B“ – Šamorín „B“                             Bors, O. Szabó, T. Petrovits

Nedeľa 15.30: Čakany – Sap                                                 Klempa, Vida, Kozma

Mierovo – Bodíky                                           Koczó, Reiter, Dohorák

Nedeľa 16.00: Trstená n/O – Blahová                                     Flaska, Muzsay, Pupáková

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 6. kolo – 18.-19. septembra 2009:

Piatok 16.30:   Trnávka – Horný Bar                                      Hepner

Čenkovce – Lehnice                                       Reiter

Holice n/O – Šamorín „B“                               Kozma

Sobota 10.00:  Nový Život – Veľká Paka                               Reiter

Orechová Potôň – Roma Zlaté Klasy              Kozma

Sobota 15.30:  FK Zlaté Klasy – Veľké Blahovo                    Kosár

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 7. kolo – 23. septembra 2009:

Streda 16.30:   Šamorín „B“ – Trnávka (na ihrisku v Pomlé)    Muzsay

Roma Zlaté Klasy – Holice n/O                       Šimon

Veľká Paka – Rohovce                                   O. Szabó

Veľké Blahovo – Nový Život                          Kolečányi

Lehnice – FK Zlaté Klasy                               Vida

Horný Bar – Čenkovce                                   Köver ml.

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 6. kolo – 18.-19. septembra 2009:

Piatok 16.30:   Topoľníky – Malé Dvorníky                            Kolečányi

Baka – Medveďov                                          Antal

Veľký Meder –Veľké Dvorníky                      Bajnóczy

Sobota 10.00:  Vrakúň – Trhová Hradská                               Köver ml.

Baloň – Kostolné Kračany                              Földes

Sobota 13.30:  IžopOkoč-Sokolec                                     P. Miklós

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 7. kolo – 23. septembra 2009:

Streda 16.30:   Veľké Dvorníky – Topoľníky                          Hepner

Okoč-Sokolec – Veľký Meder                       Bors

Kostolné Kračany – Ižop                                Tóth

Medveďov – Gabčíkovo                                 Antal

Trhová Hradská – Baka                                  T. Nagy

Malé Dvorníky – Vrakúň                                 Szalánczi

 

V.                 ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (11-15. septembra 2009):

V. liga dorast juh – 7. kolo – 12.-13. septembra 2009:

Sobota 13.30: Malé Dvorníky – Pata (A. Takács, Bors AR za ObFZ), Kostolné Kračany – Veľké Úľany (Tonkó, Csölle AR za ObFZ)

Nedeľa 13.30: Baloň – Tešedíkovo (J. Farkaš, Kolečányi AR za ObFZ)

I. trieda ženy – 4. kolo – 15. septembra 2009:

Utorok 16.00: FK Zlaté Klasy – Rohovce (zmena termínu) (Šimon)

I. trieda dospelí – 6. kolo – 13. septembra 2009:

Nedeľa 10.30: Baka – Trnávka (Szőke R za R., I. Nagy AR1 za R., Tóth AR2 za R.)

I. trieda dorast – 6. kolo – 15. septembra 2009:

Utorok 16.00: Baka – FK 2007 ŠG Dunajská Streda (zmena termínu) (Matus, Kosár)      

II. trieda dospelí – 6. kolo – 13. septembra 2009:

Nedeľa 10.30: Horná Potôň – Horný Bar (Világi R za Bíróa), Michal n/O – Nový Život „B“ (Bíró R za Világiho)

III. trieda dospelí – 6. kolo – 12. septembra 2009:

Sobota 16.00: Blahová – Trnávka „B“ (A. Ábrahám R za Mészárosa, Mészáros AR2 za A. Ábraháma)

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 5. kolo – 11. septembra 2009:

Piatok 16.30: Roma Zlaté Klasy – Rohovce (Szalánczi R za T. Nagya)

Piatok 17.15: Veľké Blahovo – Čenkovce (zmena termínu) (T. Nagy R za Szaláncziho)

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 5. kolo – 11. septembra 2009:

Piatok 16.30: Okoč-Sokolec – Baloň (Matlák R za Kövera st.)

I. trieda mladší žiaci skupina „H“ – 3. turnaj  v Dolnom Štáli – 15. septembra 2009:

Utorok 9.30-13.10 za účasti Dolný Štál, Okoč-Sokolec, Padáň, Veľký Meder (O. Szabó)

 

VI.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (12.-13. septembra 2009):

I. trieda dospelí – 6. kolo – 12.-13. septembra 2009:

Sobota 16.00:  Kráľovičove Kračany – Kostolné Kračany      P. Ábrahám

Sobota 16.30:  Veľké Blahovo – Štvrtok n/O                          Benovič

Nedeľa 10.30: Jahodná – Janíky                                             Š. Šipoš

Rohovce – Baloň                                            Benovič

Baka – Trnávka                                              I. Lukács

Nedeľa 16.00: Okoč-Sokolec – Vydrany                               Kása

Lehnice – Blatná n/O                                       Fekete

Čenkovce – Holice n/O                                   Puha

II. trieda dospelí – 6. kolo – 12.-13. septembra 2009:

Sobota 16.00:  Veľká Paka – Hubice                                     Bott

Nedeľa 10.30: Horná Potôň – Horný Bar                               Bott

Michal n/O – Nový Život „B“                          Puha

Nedeľa 16.00: Lúč n/O – Malé Dvorníky                               Németh

Potônske Lúky – Dolný Štál                            T. Takács

Ňárad – Padáň                                               Gyurkovics

Povoda – Ižop                                                Borbély

Veľké Dvorníky – Čilizská Radvaň                  P. Ábrahám

III. trieda dospelí – 6. kolo – 12.-13. septembra 2009:

Sobota 16.00:  Blahová – Trnávka „B“                                   P. Horváth

Sap – Trstená n/O                                           Füle

Nedeľa 10.30: Bodíky – Čakany                                            Nagyvendégi

Nedeľa 16.00: Šamorín „B“ – Mierovo (v Mliečne)                Baán

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.