Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 6/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 3. septembra 2009):

1)      upozorňuje ŠK Team Trstená n/O III.dos a MFK Malé Dvorníky II.dos na dodržanie čl. C/1/b/ RS;

2)      upozorňuje Družstevník Lúč n/O II.dos na dodržanie čl. B/3/k/ RS;

3)      upozorňuje Družstevník Veľké Blahovo I.dos na dodržanie čl. B/1/e/ RS;

4)      na základe čl. 58/1. SP nariaďuje zápas 6. kola I.dos Veľké Blahovo – Štvrtok n/O odohrať dňa 12. septembra 2009 (sobota) o 16.30 hod. na ihrisku vo Veľkom Blahove;

5)      na základe čl. 58/3. SP nariaďuje zápas 6. kola I.sžA FK Zlaté Klasy – Veľké Blahovo odohrať dňa 19. septembra 2009 (sobota) o 15.30 hod. na ihrisku v Zlatých Klasoch;  

6)      na základe čl. 58/3. SP nariaďuje zápas 8. kola III.dos Blahová – Šamorín „B“ odohrať dňa 27. septembra 2009 (nedeľa) o 15.30 hod. na ihrisku v Blahovej;

7)      na základe čl. 58/2. SP nariaďuje zápasy 6. a 21. kola I.dos odohrať v obrátenom poradí: 6. kolo Baka – Trnávka dňa 13. septembra 2009 (nedeľa) o 10.30 hod. na ihrisku v Bake  a zápas 21. kola Trnávka – Baka dňa 18. apríla 2010 v Trnávke (ŠTK žiada od FK Trnávka dokladovať úhradu poplatku za prerokovanie žiadosti vo výške 35,- €);

8)      na základe čl. 58/3. SP nariaďuje zápas 6. kola II.dor Rohovce – Horná Potôň odohrať dňa 13. septembra 2009 (nedeľa) o 13.30 hod. na ihrisku v Rohovciach;

9)      na základe SP čl.100/e a 106/2. SP kontumuje zápas 1. kola I.sžA Roma Zlaté Klasy – Horný Bar a priznáva 3 body a gólový pomer 10:0 v prospech Roma Zlaté Klasy. Zároveň navrhuje Družstevník Horný Bar pokutu 7,50 € základe čl. A/9/c/2/ RS a nariaďuje uhradiť náhradu 17,50 € na základe čl. A/9/d/2/ RS v prospech Roma Zlaté Klasy;

10)  na základe dohody podľa čl. 58/3 SP 3. turnaj mžD sa odohrá na ihrisku vo Vrakúni dňa 15. septembra 2009 (utorok) od 9.30 hod. za účasti družstiev Kráľovičove Kračany, Lúč n/O a Vrakúň;

11)  na základe čl. 58/3 SP nariaďuje odohrať odložený 1. turnaj mžE dňa 26. septembra 2009 (sobota) od 9.30 hod. podľa pôvodného harmonogramu na ihrisku v Bake za účasti družstiev Baka, Bodíky, Povoda, Trstená n/O.  

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 3. septembra 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U56 Nikolas Újj (Okoč-Sokolec I.dor) 1 MZ podľa 1/4.a/, U57 Kristián Rigó (Vydrany I.dor) 1 MZ podľa 1/5.a/, U58 Gábor Belucz (Okoč-Sokolec I.dos) 3 MZ podľa 1/3.b/, U59 Tamás Fenes (Kráľovičove Kračany I.dos) 1 MZ podľa 1/1.a/, U60 Zoltán Marcel (Blatná n/O I.dos) 8 MZ podľa 1/3.b/ všetci od 24. augusta 2009, U61 Rudolf Kiss (Janíky I.dor) 3 MZ podľa 1/3.b/, U62 Pavol Both (Janíky I.dor) 1 MZ podľa 1/5.a/, U63 Csaba Bachratý (Janíky I.dor) 3 MZ podľa 1/6.1.b/, U64 Dávid Csánó (Holice n/O I.dos) 5 MZ podľa 1/6.1.b/, U65 Attila Fekete (Malé Dvorníky II.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U66 Tibor Szabó (Horná Potôň I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U67 Roman Simon (Blahová III.dos) 1 MZ podľa 1/1.a/, U68 Tomáš Ballay (Mierovo III.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/ všetci od 31. augusta 2009, U69 Ján Rigó (Potônske Lúky I.mž) 2 MZ podľa 1/a/3.b/ od 3. septembra 2009;

2)      Podmienečne zastavená činnosť: U70 Lukáš Štrba (Holice n/O I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U71 Martin Zirig (Lehnice I.dor) 1 MZ podľa 1/5.a/ obaja od 31. augusta 2009 do 30. novembra 2009;

3)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U72 Gábor Dohorák (Trhová Hradská I.dor) 2 MZ, U73 Pavel Polák (Blatná n/O I.dos) 2 MZ obaja od 3. septembra 2009 do 15. marca 2010;

4)      Zastavenie činnosti od 7. septembra 2009 (DK upozorňuje FK na rešpektovanie čl. 10 bod 13. DP!): U74 Družstevník Dolný Štál II.dos za nerešpektovanie U36, U75 SC Čenkovce I.dos za nerešpektovanie U33;

5)      Poplatky a pokuty: U76 FC Povoda I.dor – na návrh ŠTK pokuta 100,- € za odhlásenie zo súťaže podľa čl. A/6/h/ RS, U77 Družstevník Horná Potôň I.sž – na návrh ŠTK pokuta 100,- € za odhlásenie zo súťaže podľa čl. A/6/h/RS, U78 TJ Kútniky I.mž – na návrh ŠTK pokuta 100,- € za odhlásenie zo súťaže podľa čl. A/6/h/RS, U79 TJ Lehnice I.mž – na návrh ŠTK pokuta 15,- €, úhrada nákladov 35,- € v prospech Družstevník Horná Potôň za nevycestovanie na turnaj podľa čl. A/9/c/3/ a A/9/d/2/ RS, U80 Dynamo Blatná n/O I.mž – na návrh ŠTK pokuta 15,- €, úhrada nákladov 35,- € v prospech Poľnohospodár Vieska za nevycestovanie na turnaj podľa čl. A/9/c/3/ a A/9/d/2/ RS, U81 Rapid Ohrady I.mž – na návrh ŠTK pokuta 15,- €, úhrada nákladov 35,- € v prospech Palas Jahodná za nevycestovanie na turnaj podľa čl. A/9/c/3/ a A/9/d/2/ RS;    

6)      Chýbajúci zápis: U82 Baka – Čilizská Radvaň I.dor.

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (z 2. septembra 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov z 5. kola a vydelegovala rozhodcov na 6. kolo;

2)      z 6. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Tibor Czucz, Marián Gaál, Pavol Miklós, Jozef Sládeček, nedeľa – Viktor Bajnóczy, Tibor Czucz, Ladislav Csölle, Ján Stojka;

3)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Gabriela Világiho za zápas 4. kola I.dos Baloň – Trnávka na 1 týždeň od 2. septembra 2009 podľa 1.c/ PDR;

4)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Jána Stojku za zápas 4. kola III.dos Šamorín „B” – Trstená n/O na 1 týždeň od 2. septembra 2009 podľa 1.c/ PDR;

5)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Tomáša Katonu za zápas 4. kola II.dos Lúč n/O – Hubice na 1 týždeň od 2. septembra 2009 podľa podľa 3.a/ PDR;

6)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Ladislava Csölleho za zápas 4. kola I.dos Veľké Blahovo – Janíky na 1 týždeň od 2. septembra 2009 podľa podľa 3.a/ PDR;

7)      berie na vedomie PN Tomáša Dohoráka;

8)      pozýva rozhodcov na povinné školenie, ktoré sa uskutoční dňa 11. septembra 2009 (piatok) vo Vieske (Športpresso). O 17.00 hod. prídu: Attila Ábrahám, Viktor Bajnóczy, Norbert Bors, Tibor Czucz, Tomáš Dohorák, Richard Földes, Marián Gaál, Dávid Hepner, Tomáš Husvéth, Gábor Kolečányi, Ladislav Kovács, Csaba Kosár, Róbert Kovács, Gábor Kozma, Miroslav Köver ml., Miroslav Lehoczky, Pavol Miklós, András Muzsay, Tomáš Reiter, Otto Szabó, Ján Stojka, Štefan Sárközi, Roman Šimon, Jozef Tóth, Aurél Vida. O 18.00 hod.: Vojtech Bíró, Ladislav Csölle, Leonard Flaska, Ödön Horváth, Tomáš Katona, Attila Klempa, František Lukács, Jozef Matlák, Ladislav Matus, Jozef Mészáros, František Miklós, Imrich Nagy, Tibor Petrovits, Michaela Pupáková, Jozef Sládeček, Peter Szabó, Tamás Szalánczi, Ladislav Szőke, Gabriel Világi. Rozhodcovia si majú priniesť písacie potreby, poznámkový zošit, Pravidlá futbalu a Rozpis súťaží. Účasť je bezpodmienečne nutná;

9)      upozorňuje rozhodcov, že na internetovej stránke ObFZ Dunajská Streda môžu prečítať usmernenie „Pozastavenie delegovania rozhodcov na stretnutia pôsobiacich v súťažiach riadených ObFZ Dunajská Streda, platný od 14. augusta 2009” (PDR);

10)  oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (11.-15. septembra 2009):

I. trieda ženy – 4. kolo – 12. septembra 2009:

Sobota 16.00:            FK Zlaté Klasy – Rohovce                                   Šimon

Tôň – Dolný Štál                                           Antal

I. trieda dospelí – 6. kolo – 12.-13. septembra 2009:

Sobota 16.00:            Kráľovičove Kračany – Kostolné Kračany            Pupáková, Katona, I. Nagy

Sobota 16.30:            Veľké Blahovo – Štvrtok n/O                  Szőke, Ö. Horváth, Bajnóczy

Nedeľa 10.30:            Jahodná – Janíky                                             Matlák, Reiter, Bors

Rohovce – Baloň                                     P. Szabó, Kozma, F. Lukács

Baka – Trnávka                                               R., R., R.

Nedeľa 16.00:            Okoč-Sokolec – Vydrany                                   Katona, Matus, Matlák

Lehnice – Blatná n/O                                           Ö. Horváth, Köver ml., Bíró

Čenkovce – Holice n/O                               T. Petrovits, A. Ábrahám, Klempa

I. trieda dorast – 6. kolo – 12.-13. septembra 2009:

Sobota 13.30:            Jahodná – Janíky                                             Reiter, Muzsay

Šamorín „B“ – Čilizská Radvaň (v Mliečne)Tóth, Köver ml.

Sobota 16.00:            Baka – FK 2007 ŠG Dunajská Streda  Matus, Kosár  

Nedeľa 13.30:            Okoč-Sokolec – Vydrany                                   Matus, Matlák

Trhová Hradská – Ohrady                         Reiter, Muzsay

Lehnice – Dolný Štál                                           Köver ml., Bíró

Čenkovce – Holice n/O                               A. Ábrahám, Klempa

II. trieda dospelí – 6. kolo – 12.-13. septembra 2009:

Sobota 16.00:            Veľká Paka – Hubice                                      F. Lukács, T. Petrovits, Molnár

Nedeľa 10.30:            Horná Potôň – Horný Bar                               Bíró, Szalánczi, Hepner

Michal n/O – Nový Život „B“                   Világi, F. Miklós, Gaál

Nedeľa 16.00:            Lúč n/O – Malé Dvorníky                                  Kohút, Kosár, P. Szabó

Potônske Lúky – Dolný Štál                               I. Nagy, Koczó, Szalánczi

Ňárad – Padáň                                                   Gaál, P. Miklós, Pupáková

Povoda – Ižop                                                   Lelkes, Bors, Szőke

Veľké Dvorníky – Čilizská Radvaň             Molnár, Világi, Tóth    

II. trieda dorast – 6. kolo – 12.-13. septembra 2009:

Sobota 10.30:            FK 2007 ŠG D.S. „B“ – Kostolné Kračany „B“ (vo Vieske) Vida, Bajnóczy

Nedeľa 13.30:            Rohovce – Horná Potôň (v Rohovciach!)            Kozma, F. Lukács

Mad – DAC 1904 Dunajská Streda „C“            O. Szabó, T. Nagy   

Ňárad – Pataš                                                    P. Miklós, Pupáková

III. trieda dospelí – 6. kolo – 12.-13. septembra 2009:

Sobota 16.00:            Blahová – Trnávka „B“                               Mészáros, Koczó, A. Ábrahám

Sap – Trstená n/O                                           Stojka, Kolečányi, Vida

Nedeľa 10.30:            Bodíky – Čakany                                             Sládeček, Muzsay, Kolečányi

Nedeľa 16.00:            Šamorín „B“ – Mierovo (v Mliečne)                       Flaska, Vida, F. Miklós

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 5. kolo – 11.-12. septembra 2009:

Piatok 16.30:            Holice n/O – Trnávka                                      Koczó

Šamorín „B“ – Orechová Potôň (na ihrisku v Pomlé) Klempa

Roma Zlaté Klasy – Rohovce                       T. Nagy

Veľké Blahovo – Čenkovce                                 Szalánczi

Lehnice – Horný Bar                                           Antal

Sobota 10.00:            Veľká Paka – FK Zlaté Klasy                   O. Szabó

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – dohrávka 2. kola – 16. septembra 2009:

Streda 16.30:            FK Zlaté Klasy – ŠTK Šamorín „B“                   Šimon

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 5. kolo – 11.-12. septembra 2009:

Piatok 16.30:            Veľký Meder – Topoľníky                                A. Takács

Okoč-Sokolec – Baloň                            Köver st.

Kostolné Kračany – Gabčíkovo                   G. Šipoš

Trhová Hradská – Malé Dvorníky                       László

Sobota 10.00:            Veľké Dvorníky – Ižop                             T. Nagy

Medveďov – Vrakúň                                     Antal

I. trieda mladší žiaci – odložený 1. turnaj – 12. septembra 2009 – sobota 9.30-13.10:

Skupina „F“ v Baloni (Baloň, Gabčíkovo, Pataš, Vieska „B“) Kosár

I. trieda mladší žiaci – 3. turnaj – 15. septembra 2009 – utorok 9.30-13.10 (2 x 12 minút):

Skupina „A“ vo Veľkej Pake (Čenkovce, Štvrtok n/O, V.Paka, FK Zlaté Klasy) A. Ábrahám 

Skupina „B“ v Orechovej Potôni (Horná Potôň, Lehnice, O.Potôň, Potônske Lúky) Kolečányi

Skupina „C“ v Michale n/O (Vieska, Holice n/O, Michal n/O, Blatná n/O) Köver ml.

Skupina „E“ v Povode (Baka, Bodíky, Povoda, Trstená n/O) Vida

Skupina „F“ v Pataši (Baloň, Gabčíkovo, Pastaš, Vieska „B“) Földes

Skupina „G“ v Ohradoch (Jahodná, Malé Dvorníky, Ohrady, Topoľníky) Hepner

Skupina „H“ v Padáni (Dolný Štál, Okoč-Sokolec, Padáň, Veľký Meder) O. Szabó

I. trieda mladší žiaci – 3. turnaj – 15. septembra 2009 – utorok 9.30-12.15 (2 x 15 minút):

Skupina „D“ vo Vrakúni (Lúč n/O, Kráľovičove Kračany, Vrakúň) Tóth

I. trieda prípravky – 2. turnaj – 12. septembra 2009 – sobota 10.00-12.45:

Skupina „A“ v Šamoríne (ŠTK Šamorín, Roma Zlaté Klasy, Rohovce) Šimon

Skupina „B“ v Mierove (FK Šamorín, Štvrtok n/O, Horná Potôň) Szalánczi

Skupina „C“ v Orechovej Potôni (Orechová Potôň, Veľký Meder, Okoč-Sokolec) Földes

 

V.                 ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (4-9. septembra 2009):

IV. liga dorast juhovýchod – 6. kolo – 5. septembra 2009:

Sobota 16.00: Topoľníky – Orechová Potôň (Hancko, O. Szabó AR za ObFZ), Gabčíkovo – Hurbanovo (Bazsó, Muzsay AR za ObFZ)

I. trieda ženy – 3. kolo – 5. septembra 2009:

Sobota 16.00: Tôň – Malé Dvorníky (Antal R za R.)

I. trieda dospelí – 5. kolo – 5.-6. septembra 2009:

Sobota 16.00: Veľké Blahovo – Blatná n/O (Reiter AR2 za Dohoráka)

Nedeľa 10.30: Baka – Jahodná (Ö. Horváth R za Katonu)

Nedeľa 16.00: Holice n/O – Okoč-Sokolec (Szőke R za Csölleho, Köver ml. AR2 za Szőkeho), Čenkovce – Rohovce (Molnár R za Világiho), Kostolné Kračany – Trnávka (Wolf AR1 za Kozmu, Mlinkovics AR2 za Kövera ml.), Štvrtok n/O – Vydrany (Kozma AR2 za Katonu)

I. trieda dorast – 5. kolo – 6. septembra 2009:

Nedeľa 13.30: Holice n/O – Okoč-Sokolec (Köver ml. AR za Szőkeho), FK Zlaté Klasy – Baka (Kozma AR za Katonu), Ohrady – Vydrany (            A. Ábrahám AR za Kövera ml.)

II. trieda dospelí – 5. kolo – 5.-6. septembra 2009:

Sobota 16.00: Hubice – Malé Dvorníky (Bíró HR za Stojku)

Nedeľa 10.30: Michal n/O – Lúč n/O (A. Ábrahám AR1 za Világiho)

Nedeľa 16.00: Padáň – Potônske Lúky (A. Ábrahám AR1 za Dohoráka), Dolný Štál – Veľká Paka (F. Miklós AR2 za Hepnera)

II. trieda dorast – 5. kolo – 6. septembra 2009:

Nedeľa 13.30: Pataš – Rohovce (O. Szabó HR za Dohoráka)

III. trieda dospelí – 5. kolo – 6. septembra 2009:

Nedeľa 16.00: Trstená n/O – Bodíky (Antal AR2 za Molnára), Mierovo – Trnávka „B“ (I. Nagy R za A. Ábraháma, Földes AR1 za I. Nagya)

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 3. kolo – 4.-5. septembra 2009:

Piatok 15.30: Veľké Blahovo – Lehnice (zmena termínu!) (Hepner)

Piatok 16.30: Holice n/O – Rohovce (Vida R za Szaláncziho)

Sobota 10.00: Orechová Potôň – Trnávka (P. Miklós R za Vidu)

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 4. kolo – 9. septembra 2009:

Streda 16.30: Trnávka – Lehnice (v Holiciach n/O) (Földes R za Dohoráka), Nový Život – Roma Zlaté Klasy (Kolečányi R za Šimona)

 

VI.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (5.-6. septembra 2009):

I. trieda dospelí – 5. kolo – 5.-6. septembra 2009:

Sobota 16.00:            Veľké Blahovo – Blatná n/O                                P. Ábrahám                                 

Nedeľa 10.30:            Baka – Jahodná                                                Fekete

Nedeľa 16.00:            Holice n/O – Okoč-Sokolec                                    I. Lukács

Čenkovce – Rohovce                                               Kása

Baloň – Kráľovičove Kračany                       Puha

Kostolné Kračany – Trnávka                                   Bott

Janíky – Lehnice                                     Benovič

Štvrtok n/O – Vydrany                                   Fekete

II. trieda dospelí – 5. kolo – 5.-6. septembra 2009:

Sobota 16.00:            N.Život „B“ – V.Dvorníky (vo Vojtechovciach)  Š. Šipoš

Čilizská Radvaň – Povoda                         Gyurkovics

Ižop – Horná Potôň                                       Füle

Hubice – Malé Dvorníky                                   Sztranyovszky

Nedeľa 10.30:            Michal n/O – Lúč n/O                          Bott

Horný Bar – Ňárad                                       P. Horváth

Nedeľa 16.00:            Padáň – Potônske Lúky                            T. Takács

Dolný Štál – Veľká Paka                             Borbély

III. trieda dospelí – 5. kolo – 6. septembra 2009:

Nedeľa 16.00:            Sap – Blahová                                                            Baán

Trstená n/O – Bodíky                                     Németh

Čakany – Šamorín „B“                            Nagyvendégi

Mierovo – Trnávka „B“                            Z. Petrovits

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.