Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 5/2009-10:

I.                   VÝKONNÝ VÝBOR (z 14. augusta 2009):

1)      konštatoval plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia;

2)      zaoberal sa s pripravenosťou odborných komisií na nový súťažný ročník a vyhodnotil poznatky z 1. kola;

3)      odvolal Štefana Puhu z funkcie podpredsedu ObFZ;

4)      vyhodnotil priebeh seminára delegátov;

5)      pripravil školenie rozhodcov;

6)      schválil sadzobník Pozastavenia delegovania rozhodcov súťaží ObFZ Dunajská Streda s účinnosťou od 14. augusta 2009;

7)      schválil rozdelenie kompetencii v Komisii rozhodcov ObFZ;

8)      schválil personálne zmeny v odborných komisiách (Ladislav Hancko – DK, Ladislav Lénárth – ŠTK);

9)      schválil opravu v Rozpise súťaží 2009/2010 (čl. B/2/b/. V kategórii žien môžu nastúpiť hráčky narodené od 1.1.1996 do 31.12.1996 s písomným súhlasom rodičov, ktorý je potrebný predložiť riadiacemu orgánu);

10)  berie na vedomie oznámenie Ľudovíta Vasiho, že od 1. augusta 2009 sa vzdal člena Rady ObFZ;

11)  nariaďuje predsedovi ŠTK dokončiť obnovenie pasportizácie ihrísk do 15. septembra 2009.

 

II.                ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 27. augusta 2009):

1)      berie na vedomie oznámenie Družstevníka Horná Potôň o odhlásení družstva starších žiakov z I.sžA v súťažnom ročníku 2009/2010. Upozorňuje ostatné družstvá I.sžA, že vo vyžrebovaných termínoch s družstvom Družstevníka Horná Potôň budú mať voľno;

2)      na základe čl. 58/3. SP nariaďuje zápas 2. kola I.sžA FK Zlaté Klasy – Šamorín “B“ odohrať dňa 16. septembrara 2009 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Zlatých Klasoch (ŠTK žiada družstvo ŠTK 1914 Šamorín dokladovať úhradu poplatku za prerokovanie žiadosti vo výške 10,- €);

3)      na základe vzájomnej dohody podľa čl. 58/2. SP nariaďuje odohrať zápasy 5. a 20. kola I.dos v obrátenom poradí: 5. kolo Veľké Blahovo – Blatná n/O dňa 5. septembra 2009 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku vo Veľkom Blahove a zápas 20. kola Blatná n/O – Veľké Blahovo odohrať dňa 11. apríla 2009 na ihrisku v Blatnej n/O;

4)      na základe čl. 58/1. SP nariaďuje zápas 4. kola I.sžB Topoľníky – Trhová Hradská odohrať dňa 8. septembrara 2009 (utorok) o 16.30 hod. na ihrisku v Topoľníkoch;

5)      na základe vzájomnej dohody podľa čl. 58/2. SP nariaďuje odohrať zápas 4. a 11. kola III.dos v obrátenom poradí: 4. kolo Čakany – Trnávka „B“ dňa 29. augusta 2009 (sobota) o 17.00 hod. na ihrisku v Čakanoch a zápas 11. kola Trnávka „B“ – Čakany dňa 18. októbra 2009 (nedeľa) o 10.30 na ihrisku v Trnávke;

6)      zamieta námietku Družstevník Michal n/O k zápasu 3. kola II.dos Michal n/O – Povoda po prekontrolovaní správnosti registračného preukazu a ŠTK ponecháva výsledok dosiahnuté na ihrisku;

7)      na základe vzájomnej dohody vedúcich družstiev odložený 1. turnaj I.mžF sa odohrá 12. septembra 2009 (sobota) na ihrisku v Baloni za účasti družstiev Baloň, Gabčíkovo, Pataš, Vieska „B“ podľa pôvodného harmonogramu;

8)      na základe vzájomnej dohody vedúcich družstiev 2. turnaj I.mžD sa odohrá 1. septembra 2009 (utorok) o 9.30 hod. na ihrisku v Lúči n/O za účasti družstiev Kráľovičove Kračany, Lúč n/O, Vrakúň;

9)      na základe čl.100/b a 106/1. SP kontumuje zápasy 1.turnaja I.mžB: Lehnice – Orechová Potôň 0:3, Horná Potôň – Lehnice 3:0, Lehnice – Potônske Lúky 0:3. Zároveň TJ Lehnice navrhuje pokutu vo výške 15,- € podľa čl. A/9/c/3/ RS a nariaďuje uhradiť náhradu 35,- € podľa čl. A/9/d/2/ RS v prospech TJ Družstevník Horná Potôň;

10)  na základe čl.100/b a 106/1.SP kontumuje zápasy 1.turnaja I.mžC: Vieska – Blatná n/O 3:0, Blatná n/O – Michal n/O 0:3, Holice n/O – Blatná n/O 3:0. Zároveň Dynamo Blatná n/O navrhuje pokutu vo výške 15,- € podľa č. A/9/3/c/ RS a nariaďuje uhradiť náhradu 35,- € podľa čl. A/9/d/2/ RS v prospech TJ Poľnohospodár Vieska;

11)  na základe čl.100/b a 106/1.SP kontumuje zápasy 1.turnaja I.mžG: Malé Dvorníky – Ohrady 3:0, Topoľníky – Ohrady 3:0, Ohrady – Jahodná 0:3. Zároveň OFK Rapid Ohrady navrhuje pokutu vo výške 15,- € podľa čl. A/9/3/c/ RS a nariaďuje uhradiť náhradu 35,- € podľa čl. A/9/d/2/ RS v prospech Palas Jahodná;

12)  navrhuje FC Povoda pokutu 100,- € za dorastenecké družstvo, TJ Kútniky pokutu 100,- € za družstvo mladších žiakov a Družstevník Horná Potôň pokutu 100,- € za družstvo starších žiakov na základe čl. A/6/h/ RS;

13)  oznamuje účastníkom I. triedy prípraviek, že jesenné turnaje sa uskutočnia so začiatkom o 10.00 hod. v týchto termínoch: 29. augusta, 12. septembra a 26. septembra 2009. 1. turnaje organizujú tieto kluby: skupina „A“ v Rohovciach (Rohovce, ŠTK 1914 Šamorín, Roma Zlaté Klasy), skupina „B“ v Hornej Potôni (Horná Potôň, FK Šamorín, Štvrtok n/O), skupina „C“ v Okoč-Sokolci (Okoč-Sokolec, Orechová Potôň, Veľký Meder). Zároveň oznamuje účastníkom skupiny „B“, že FK Šamorín má domáce ihrisko v Mierove.

 

III.             DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 27. augusta 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U40 Gabriel Vaszily (Hubice II.dos) 3 MZ podľa 1/3.b/, U41 Balázs Andrássy (Veľká Paka II.dos) 4 MZ podľa 1/6/1.b/, U42 Balázs Bertalan (Horný Bar II.dos) 4 MZ podľa 1/6/1.b/, U43 Alexander Csicsay (Baloň I.dos) 3 MZ podľa 1/3.b/, U44 Gergely Bódis ml. (Baka I.dor) 2 MZ podľa 1/3.a/, U45 László Menyhárt (Trhová Hradská I.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U46 Zuzana Cséfalvayová (FK Zlaté Klasy I.ženy) 2 MZ podľa 1/a/3.b/ všetci od 24. augusta 2009;

2)      Neprerokované (DK upozorňuje na čl. C/6/f RS!): U47 Nikolas Újj (Okoč-Sokolec I.dor), U48 Kristián Rigó (Vydrany I.dor), U49 Gábor Belucz (Okoč-Sokolec I.dos), U50 Tamás Fenes (Kráľovičove Kračany I.dos), U51 Zoltán Marcel (Blatná n/O I.dos);

3)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U52 Kristián Juhos (Veľké Dvorníky II.dos) 2 MZ od 27. augusta 2009 do 30. novembra 2009;

4)      Tresty: U53 SC Potônske Lúky II.dos – rokovací poplatok 20,- €, vedúci mužstva Jaroslav Jirkovský st. zákaz výkonu funkcie VM na 2 MZ nepodmienečne od 24. augusta 2009 podľa 1/3.a/; U54 FK Baka I.dor – rokovací poplatok 20,- €, vedúci mužstva Gergely Bódis st. zákaz výkonu funkcie VM na 2 MZ nepodmienečne od 24. augusta 2009 podľa SP čl. 94/c a čl. 1/3.a/ DP; U55 Družstevník Holice n/O I.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 200,- €, uzavretie ihriska na 1 MZ podmienečne do 30. novembra 2009, divák Norbert Csánó zákaz vstupu na všetky MZ Družstevníka Holice n/O nepodmienečne do 30. novembra 2009 podľa 2/1.b/ DP.

 

IV.              KOMISIA ROZHODCOV (z 20. augusta 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov 4. kola a vydelegovala rozhodcov na 5. kolo;

2)      zo 4. kola sa neskoro ospravedlnil rozhodca Tomáš Dohorák (PN);

3)      z 5. kola sa ospravedlnili rozhodcovia : sobota – Tibor Czucz, Ladislav Csölle, Csaba Kosár, Imrich Nagy, Tamás Szalánczi, nedeľa – Pavol Miklós, Ján Stojka;

4)      obdržala pochvalu od  FK ŠG 2007 Dunajská Streda na rozhodcov Norberta Borsa a Csabu Kosára za zápas 3. kola I.dor Trhová Hradská – FK ŠG 2007 Dunajská Streda;

5)      obdržala pochvalu od  FK ŠG 2007 Dunajská Streda na rozhodcov Ladislava Matusa a Imricha Antala za zápas 3. kola II.dor Pataš – FK ŠG 2007 Dunajská Streda „B“;

6)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Jozefa Matláka za zápas 3. kola I.dos Baka – Veľké Blahovo na 2 týždne od 26. augusta 2009 podľa 2.a/ PDR;

7)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Vojtecha Bíróa za zápas 3. kola I.dos Štvrtok n/O – Blatná n/O na 1 týždeň od 26. augusta 2009 podľa 1.c/ PDR;

8)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Jozefa Sládečeka za zápas 3. kola II.dos Veľké Dvorníky – Lúč n/O na 2 týždne od 26. augusta 2009 podľa podľa 2.a/ PDR;

9)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Jozefa Koczóa za zápas 3. kola II.dos Veľké Dvorníky – Lúč n/O na 2 týždne od 26. augusta 2009 podľa podľa 2.a/ PDR;

10)  pozastavuje delegovanie rozhodcu Attilu Klempu za zápas 3. kola I.dos Baloň – Jahodná na 1 týždeň od 26. augusta 2009 podľa 3.a/ PDR;

11)  pozastavuje delegovanie rozhodcu Petra Szabóa za zápas 4. kola 4.LdorJV Gabčíkovo – Vrakúň na 2 týždne od 26. augusta 2009 podľa 4.c/ PDR;

12)  ospravedlňuje sa za svoju chybu v delegovaní Františka Lukácsa na zápas 4. kola IV.LdorJV Topoľníky – DAC 1904 Dunajská Streda „B”;

13)  pozýva rozhodcov na povinné školenie, ktoré sa uskutoční dňa 11. septembra 2009 (piatok) vo Vieske (Športpresso). O 17.00 hod. prídu: Attila Ábrahám, Viktor Bajnóczy, Norbert Bors, Tibor Czucz, Tomáš Dohorák, Richard Földes, Marián Gaál, Dávid Hepner, Tomáš Husvéth, Gábor Kolečányi, Ladislav Kovács, Csaba Kosár, Róbert Kovács, Gábor Kozma, Miroslav Köver ml., Miroslav Lehoczky, Pavol Miklós, András Muzsay, Tomáš Reiter, Otto Szabó, Ján Stojka, Štefan Sárközi, Roman Šimon, Jozef Tóth, Aurél Vida. O 18.00 hod.: Vojtech Bíró, Ladislav Csölle, Leonard Flaska, Ödön Horváth, Tomáš Katona, Attila Klempa, František Lukács, Jozef Matlák, Ladislav Matus, Jozef Mészáros, František Miklós, Imrich Nagy, Tibor Petrovits, Michaela Pupáková, Jozef Sládeček, Peter Szabó, Tamás Szalánczi, Ladislav Szőke, Gabriel Világi. Rozhodcovia si majú priniesť písacie potreby, poznámkový zošit, Pravidlá futbalu a Rozpis súťaží. Účasť je bezpodmienečne nutná;

14)  upozorňuje rozhodcov, že na internetovej stránke ObFZ Dunajská Streda môžu prečítať usmernenie „Pozastavenie delegovania rozhodcov na stretnutia pôsobiacich v súťažiach riadených ObFZ Dunajská Streda, platný od 14. augusta 2009” (PDR);

15)  oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

V.                 OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (4.-9. septembra 2009):

I. trieda ženy – 3. kolo – 5.-6. septembra 2009:

Sobota 16.00:            Tôň – Malé Dvorníky                                     R.

Nedeľa 10.30:            Dolný Štál – FK Zlaté Klasy                           Földes

I. trieda dospelí – 5. kolo – 5.-6. septembra 2009:

Sobota 16.00:            Veľké Blahovo – Blatná n/O                                Pupáková, Matus, Dohorák

Nedeľa 10.30:            Baka – Jahodná                                                Katona, Hepner, Bíró

Nedeľa 16.00:            Holice n/O – Okoč-Sokolec                                    Csölle, Kolečányi, Szőke

Čenkovce – Rohovce                                               Világi, Tóth, Kosár

Baloň – Kráľovičove Kračany                       Pupáková, Bors, Matus

Kostolné Kračany – Trnávka                                   Bíró, Kozma, Köver ml.

Janíky – Lehnice                                     F. Lukács, Bajnóczy, Klempa

Štvrtok n/O – Vydrany                                   T. Petrovits, Reiter, Katona

I. trieda dorast – 5. kolo – 5.-6. septembra 2009:

Sobota 10.30:            FK 2007 ŠG D.S. – Jahodná (vo Vieske)            Vida, Reiter

Nedeľa 13.30:            Holice n/O – Okoč-Sokolec                                    Kolečányi, Szőke

Čenkovce – Šamorín „B“                            Tóth, Kosár

FK Zlaté Klasy – Baka                            Reiter, Katona

Janíky – Lehnice                                     Bajnóczy, Klempa

Dolný Štál – Trhová Hradská                                   Vida, F. Miklós

Ohrady – Vydrany                                               Matus, Köver ml.

II. trieda dospelí – 5. kolo – 5.-6. septembra 2009:

Sobota 16.00:            N.Život „B“ – V.Dvorníky (vo Vojtechovciach)  Klempa, Kozma, Köver ml.

Čilizská Radvaň – Povoda                         F. Lukács, Bajnóczy, A. Ábrahám

Ižop – Horná Potôň                                       Ö.Horváth, T.Petrovits, Kolečányi

Hubice – Malé Dvorníky                                   Stojka, P. Miklós, F. Miklós

Nedeľa 10.30:            Michal n/O – Lúč n/O                          Szőke, Világi, Szalánczi

Horný Bar – Ňárad                                       I. Nagy, Muzsay, O. Szabó

Nedeľa 16.00:            Padáň – Potônske Lúky                            Lelkes, Dohorák, Hepner

Dolný Štál – Veľká Paka                             Kohút, Vida, Hepner

II. trieda dorast – 5. kolo – 5.-6. septembra 2009:

Sobota 14.30:            DAC 1904 „C“ – FK 2007 ŠG „B“ (v Malom Blahove)  Tóth, T. Nagy

Nedeľa 10.30:            Kost.Kračany „B“ – Horná Potôň (v Kráľovičových Kračanoch)  Kozma, Antal

Nedeľa 13.30:            Pataš – Rohovce                                               Dohorák, Antal

Ňárad – Mad                                                     Bors, Czucz

III. trieda dospelí – 5. kolo – 6. septembra 2009:

Nedeľa 16.00:            Sap – Blahová                                                            Ö. Horváth, Czucz, Muzsay

Trstená n/O – Bodíky                                     Flaska, O. Szabó, Molnár

Čakany – Šamorín „B“                            Mészáros, Szalánczi, T. Nagy

Mierovo – Trnávka „B“                            A. Ábrahám, I. Nagy, Földes

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 3. kolo – 4.-5. septembra 2009:

Piatok 16.30:            Holice n/O – Rohovce                         Szalánczi

Šamorín „B“ – Nový Život (na ihrisku Pomlé) O. Szabó                          

Roma Zlaté Klasy – FK Zlaté Klasy                Šimon

Veľké Blahovo – Lehnice                         Hepner

Sobota 10.00:            Orechová Potôň – Trnávka                                    Vida

Veľká Paka – Horný Bar                               Šimon

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 4. kolo – 9. septembra 2009:

Streda 16.30:            Trnávka – Lehnice (v Holiciach n/O)            Dohorák

Horný Bar – Veľké Blahovo                                  Köver ml.

Čenkovce – Veľká Paka                             O. Szabó

Nový Život – Roma Zlaté Klasy                Šimon

Rohovce – Šamorín „B“                            Kozma

Orechová Potôň – Holice n/O                   Szalánczi

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 3. kolo – 4.-5. septembra 2009:

Piatok 16.30:            Veľký Meder – Baloň                                     Bors

Okoč-Sokolec – Baka                                        Bajnóczy

Kostolné Kračany – Vrakúň                         P. Miklós

Sobota 10.00:            Veľké Dvorníky – Gabčíkovo                   Muzsay           

Medveďov – Trhová Hradská                       Antal

Sobota 13.00:            Ižop – Topoľníky                                            Kolečányi

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 4. kolo – 8.-9. septembra 2009:

Utorok 16.30:            Topoľníky – Trhová Hradská                                   Vida

Streda 16.30:            Malé Dvorníky – Medveďov                               Vida

Baka – Kostolné Kračany                                   P. Miklós

Gabčíkovo – Okoč-Sokolec                                   Antal

Baloň – Veľké Dvorníky                                   Bors

Ižop – Veľký Meder                                      Bajnóczy

 

VI.              ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (28. augusta-1. septembra 2009):

I. trieda dospelí – 4. kolo – 30. augusta 2009:

Nedeľa 17.00: Okoč-Sokolec – Štvrtok n/O (G. Šipoš HR za Klempu, Bors AR1 za Dohoráka), Vydrany – Blatná n/O (F. Lukács HR za Matláka, Kosár AR1 za F. Lukácsa, Köver st. AR2 za Molnára), Kostolné Kračany – Jahodná (László HR za Ö. Horvátha, A. Takács AR1 za R., Bajnóczy AR2 za R.), Kráľovičove Kračany – Čenkovce (Ö. Horváth HR za Bíróa, Molnár AR2 za P. Szabóa)

I. trieda dorast – 4. kolo – 30. augusta 2009:

Nedeľa 14.30: Ohrady – Okoč-Sokolec (Tóth HR za Hepnera)

II. trieda dospelí – 4. kolo – 29. augusta-1. septembra 2009:

Sobota 17.00: Potônske Lúky – Horný Bar (Molnár AR1 za Bíróa)

Nedeľa 10.30: Lúč n/O – Hubice (Katona HR za P. Szabóa)

Nedeľa 17.00: Ňárad – Ižop (A. Ábrahám AR1 za Koczóa, Reiter AR2 za Borsa), Povoda – Nový Život „B“ (Vida AR2 za Sládečka)

Utorok 16.00: Veľká Paka – Padáň (Ö. Horváth HR za P. Szabóa, Szalánczi AR1 za Bíróa)

II. trieda dorast – 4. kolo – 29.-30. augusta 2009:

Sobota 14.30: Horná Potôň – DAC 1904 Dunajská Streda „C“ (P. Miklós AR za F. Miklósa)

Nedeľa 14.30: Ňárad – FK 2007 ŠG Dunajská Streda „B“ (A. Ábrahám HR za Koczóa, Reiter AR za Borsa), Mad – Pataš (Hepner HR za Tótha)

III. trieda dospelí – 4. kolo – 29.-30. augusta 2009:

Sobota 17.00: Trnávka „B“ – Čakany (zápas sa hrá v Čakanoch!) (Flaska, Reiter, Stojka)

Nedeľa 10.30: Šamorín „B“ – Trstená n/O (v Mliečne) (Kozma AR1 za A. Ábraháma, Köver ml. AR2 za Dohoráka)

Nedeľa 17.00: Bodíky – Sap (T. Nagy AR2 za Bajnóczyho)

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 2. kolo – 28. augusta 2009:

Piatok 17.00: Trnávka – Veľké Blahovo (zápas sa hrá v Holiciach!) (Muzsay), Horný Bar – Horná Potôň (zápas sa nehrá!) (A. Ábrahám odvolaný zo zápasu), FK Zlaté Klasy – Šamorín „B“ (zápas odložený!) (Kozma odvolaný zo zápasu)

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 2. kolo – 29. augusta 2009:

Sobota 10.00: Vrakúň – Okoč-Sokolec (Köver ml. HR za A. Ábraháma), Baloň – Ižop (A. Ábrahám HR za Kövera ml.)

I. trieda mladší žiaci – 2. turnaj – 1. septembra 2009 – utorok 9.30-13.10 (2 x 12 minút):

Skupina „C“ v Holiciach n/O (Vieska, Holice n/O, Michal n/O, Blatná n/O) (Kozma HR za Tótha)

I. trieda mladší žiaci – 2. turnaj – 1. septembra 2009 – utorok 9.30-12.15 (2 x 15 minút):

Skupina „D“ v Lúči n/O (Kráľovičove Kračany, Lúč n/O, Vrakúň) (O. Szabó)

 

VII.           OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (29. augusta-1. septembra 2009):

I. trieda dospelí – 4. kolo – 29.-30. augusta 2009:

Sobota 17.00:            Lehnice – Baka                                     I. Lukács

Baloň – Trnávka                                               Sztranyovszky

Nedeľa 17.00:            Okoč-Sokolec – Štvrtok n/O                              Nagyvendégi

Vydrany – Blatná n/O                               T. Takács

Veľké Blahovo – Janíky                           Fekete

Kostolné Kračany – Jahodná                                   Kása

Kráľovičove Kračany – Čenkovce                     Borbély

Rohovce – Holice n/O                               P. Ábrahám

II. trieda dospelí – 4. kolo – 29. augusta-1. septembra 2009:

Sobota 17.00:            Potônske Lúky – Horný Bar                                Benovič

Horná Potôň – Čilizská Radvaň             Š. Šipoš

Nedeľa 10.30:            Lúč n/O – Hubice                                        Benovič

Veľké Dvorníky – Michal n/O                   Bott

Nedeľa 16.00: Malé Dvorníky – Dolný Štál                             Gyurkovics

Nedeľa 17.00:            Ňárad – Ižop                                                  Puha

Povoda – Nový Život „B“                               Füle

Utorok 16.00:            Veľká Paka – Padáň                                       I. Lukács

III. trieda dospelí – 4. kolo – 29.-30. augusta 2009:

Sobota 17.00:            Trnávka „B“ – Čakany (v Čakanoch!)            P. Horváth

Nedeľa 10.30:            Šamorín „B“ – Trstená n/O (v Mliečne)            Németh

Nedeľa 17.00:            Blahová – Mierovo                                         Baán

Bodíky – Sap                                                      Z. Petrovits

III. trieda dospelí – dohrávka 2. kola – 2. septembra 2009:

Streda 17.00:            Trstená n/O – Trnávka „B“                               T. Takács

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.