Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 3/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 13. augusta 2009):

1)      na základe čl. 58/1 SP nariaďuje zápas 3. kola III.dos Trstená n/O – Trnávka „B“ odohrať dňa 2. septembra 2009 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Trstenej n/O (ŠTK žiada od FK Trnávka dokladovať úhradu poplatku za prerokovanie žiadosti vo výške 35,- €);

2)      na základe čl. 58/1 SP nariaďuje zápas 3. kola II.dor Mad – Rohovce odohrať dňa 26. augusta 2009 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Made (ŠTK žiada od ŠK Mad dokladovať úhradu poplatku za prerokovanie žiadosti vo výške 20,- €);

3)      na základe žiadosti čl. 58/2 SP nariaďuje zápasy 4. a 11. kola II.dor odohrať vo obrátenom poradí: 4. kolo Kostolné Kračany „B“ – Rohovce odohrať dňa 29.08.2009 (sobota) o 14.30 hod. na ihrisku v Kráľovičových Kračanoch, 11. kolo Rohovce – Kostolné Kračany „B“ dňa 18. októbra 2009 (nedeľa) o 11.30 hod. na ihrisku v Trnávke.

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 13. augusta 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U11 Jozef Csölle (Lehnice I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U12 Karol Kővári (Lúč n/O II.dos) 3 MZ podľa 1/5.a/, U13 Kristián Bargár (Hubice II.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U14 Juraj Horváth (Dolný Štál II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/ všetci od 10. augusta 2009;

2)      Podmienečne zastavená činnosť: U15 Ladislav Darnai (Padáň I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/ od 10. augusta 2009 do 30. novembra 2009;

3)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 8. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.b/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U16 Peter Mészáros (Šamorín I.dor) od 22. júna 2009;

4)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U17 Dávid Takács (Janíky I.dor) 1 MZ, U18 Attila Nagy (Veľké Blahovo I.dos) 2 MZ, U19 Adrián Anda (Jahodná I.dos) 1 MZ všetci od 13. augusta 2009 do 30. novembra 2009;

5)      Oznamy: U20 SC Čenkovce I.dos – DK žiada zaslať do 18. augusta 2009 podrobné písomné stanovisko k NS divákov obidvoch mužstiev počas zápasu 1. kola I.dos Čenkovce – Lehnice a nahlásiť mená divákov s návrhom opatrení, aby nedošlo k ďalším obdobným prípadom; U21 TJ Lehnice I.dos – DK žiada zaslať do 18. augusta 2009 podrobné písomné stanovisko k NS divákov obidvoch mužstiev počas zápasu 1. kola I.dos Čenkovce – Lehnice a nahlásiť mená divákov s návrhom opatrení, aby nedošlo k ďalším obdobným prípadom; U22 Družstevník Padáň II.dos – DK žiada zaslať do 18. augusta 2009 podrobné písomné stanovisko k HNS diváka HM počas zápasu 1. kola II.dos Padáň – Dolný Štál a nahlásiť meno diváka s návrhom opatrení, aby nedošlo k ďalším obdobným prípadom; U23 Družstevník Dolný Štál II.dos – DK žiada zaslať do 18. augusta 2009 podrobné písomné stanovisko k HNS diváka HM počas zápasu 1. kola II.dos Padáň – Dolný Štál a nahlásiť meno diváka s návrhom opatrení, aby nedošlo k ďalším obdobným prípadom; U24 Marián Gaál AR1 – DK žiada zaslať do 18. augusta 2009 podrobné písomné stanovisko k HNS diváka HM počas zápasu 1. kola II.dos Padáň – Dolný Štál a uviesť dôvod nezaslania písomného stanoviska k mimoriadnej udalosti na MZ; U25 FC ŠTK 1914 Šamorín I.dor – DK ruší U3.

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (z 12. augusta 2009):

1)      rozhodcovia sú povinní na majstrovské zápasy nosiť modré a žlté dresy, v odôvodnených prípadoch môžu používať aj dresy osobné;

2)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov na zápasy z 2. kola a vydelegovala rozhodcov na zápasy 3. kola;

3)      zo zápasu 1. kola sa neskoro ospravedlnil rozhodca Štefan Kohút;

4)      zo zápasu 2. kola sa neskoro ospravedlnil rozhodca Richard Földes;

5)      zo zápasov 3. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Tomáš Dohorák, Richard Földes, Imrich Nagy, Tibor Petrovits, Jozef Sládeček, Ladislav Szőke, Jozef Tóth, nedeľa – Tomáš Dohorák, Richard Földes, Pavol Miklós, Imrich Nagy, Ladislav Szőke, Jozef Tóth;

6)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Attilu Klempu na 1 týždeň podľa čl. 2.a)  PDR (Pozastavenie delegovania rozhodcov) za zápas II.dos Michal n/O – Ňárad;

7)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Jozefa Tótha 1 týždeň podľa čl. 2.a) PDR za zápas II. dos Michal n/O – Ňárad;

8)      berie na vedomie PN rozhodcu Tomáša Husvétha;

9)      prihlásili sa dvaja uchádzači Roman Šimon a Róbert Kovács o funkciu rozhodca. Menovaní boli zaradení do kategórie čakateľov;

10)  upozorňuje  rozhodcov, aby pozorne preštudovali a dodržovali Štatút rozhodcov, taktiež Rozpis majstrovských futbalových súťaží ObFZ Dun.Streda na súťažný ročník 2009/2010;

11)  žiada rozhodcov, aby skontrolovali adresár a telefónne čísla v RS, v prípade nezrovnalostí adresy a telefónnych čísiel nahlásili novú adresu a telefónne číslo na ObFZ;

12)  pozýva na svoje zasadnutie na deň 19. augusta 2009 (streda) na 16.30 hod. rozhodcov  Tibora Czucza, Mariána Gaála, Dávida Hepnera z dôvodu povinného preškolenia rozhodcov. Pozvaní rozhodcovia donesú so sebou písacie potreby a Pravidlá futbalu;

13)  oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (22.-26. augusta 2009):

I. trieda ženy – 1. kolo – 22.-23. augusta 2009:

Sobota 17.00:  FK Zlaté Klasy – Malé Dvorníky                    Šimon

Nedeľa 10.30: Dolný Štál – Rohovce                                      Antal

I. trieda dospelí – 3. kolo – 22.-23. augusta 2009:

Sobota 17.00:  Baka – Veľké Blahovo                                   Matlák, Kozma, Klempa

Nedeľa 10.30: Holice n/O – Kráľovičove Kračany                 Katona, F. Lukács, P. Szabó

Nedeľa 17.00: Rohovce – Okoč-Sokolec                              F. Lukács, Katona, Czucz

Čenkovce – Trnávka                                       Pupáková, Bors, Szalánczi

Baloň – Jahodná                                             Klempa, Köver ml., Matlák

Kostolné Kračany – Lehnice                           P. Szabó, Molnár, Matus

Janíky – Vydrany                                            Ö. Horváth, Kosár, Világi

Štvrtok n/O – Blatná n/O                                Bíró, Gaál, Csölle

I. trieda dorast – 3. kolo – 21.-23. augusta 2009:

Piatok 17.00:   Čilizská Radvaň – Jahodná                              Vida, Köver ml.

Sobota 14.30:  Šamorín „B“ – Okoč-Sokolec (v Mliečne)       Kolečányi, Muzsay

Trhová Hradská – FK 2007 ŠG Dunajská Streda  Bors, Kosár

Nedeľa 14.30: Čenkovce – Baka                                           Bors, Szalánczi

FK Zlaté Klasy – Lehnice                               A. Ábrahám, Muzsay

Janíky – Vydrany                                            Kosár, Világi

Dolný Štál – Ohrady                                       O. Szabó, Sládeček

II. trieda dospelí – 3. kolo – 22.-23. augusta 2009:

Sobota 17.00:  Michal n/O – Povoda                                      Bíró, Czucz, P. Miklós

N.Život „B“ – Horná Potôň (vo Vojtechovciach) Világi, A. Ábrahám, Hepner

Čilizská Radvaň – Ňárad                                 Csölle, F. Miklós, Matus

IžopPotônske Lúky                                     Pupáková, Stojka, Molnár

Padáň – Malé Dvorníky                                  Ö. Horváth, Szalánczi, Reiter

Nedeľa 10.30: Veľké Dvorníky – Lúč n/O                             Gaál, Koczó, Sládeček

Nedeľa 17.00: Horný Bar – Veľká Paka                                Petrovits, Kolečányi, Koczó

Dolný Štál – Hubice                                        Lelkes, O. Szabó, Sládeček

II. trieda dorast – 3. kolo – 22.-26. augusta 2009:

Sobota 14.30:  DAC 1904 DS „C“ – Ko.Kračany „B“ (v Malom Blahove) Köver ml., T. Nagy

Nedeľa 14.30: Pataš – FK 2007 ŠG Dunajská Streda „B“     Matus, Antal

Ňárad – Horná Potôň                                     Kolečányi, T. Nagy

Streda 17.00:   Mad – Rohovce                                              Vida, O. Szabó

III. trieda dospelí – 3. kolo – 23. augusta 2009:

Nedeľa 17.00: Bodíky – Blahová                                           Kohút, Hepner, Vida

Sap – Šamorín „B“                                          Flaska, F. Miklós, Reiter

Čakany – Mierovo                                          Mészáros, A. Ábrahám, Muzsay

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 1. kolo – 26. augusta 2009:

Streda 17.00:   Rohovce – Trnávka                                         Bors

Orechová Potôň – Nový Život                         Muzsay

Holice n/O – FK Zlaté Klasy                           Stojka

Šamorín „B“ – Čenkovce                                A. Ábrahám

Roma Zlaté Klasy – Horný Bar                       Šimon

Horná Potôň – Lehnice                                   Hepner

Veľká Paka – Veľké Blahovo                         Vida

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 1. kolo – 26. augusta 2009:

Streda 17.00:   Baloň – Topoľníky                                          Köver ml.

Ižop – Gabčíkovo                                           Gaál

Veľký Meder – Baka                                      F. Miklós

Veľké Dvorníky – Vrakúň                               Szalánczi

Okoč-Sokolec – Malé Dvorníky                     P. Miklós

Kostolné Kračany – Trhová Hradská              Kozma

 

V.                 ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (15.-16. augusta 2009):

V. liga dorast skupina juh – 3. kolo – 15. augusta 2009:

Sobota 14.30: Malé Dvorníky – Nový Život (Bors AR za ObFZ)

I. trieda dospelí – 2. kolo – 15.-16. augusta 2009:

Sobota 17.30: Veľké Blahovo – Kostolné Kračany (Bors AR1 za Klempu)

Nedeľa 17.00: Okoč-Sokolec – Blatná n/O (Köver ml. AR2 za Tótha), Jahodná – Čenkovce (Sládeček AR1 za F. Lukácsa), Trnávka – Holice n/O (F. Lukács HR za Klempu)

I. trieda dorast – 2. kolo – 15.-16. augusta 2009:

Sobota 15.00:  Jahodná – Čenkovce (O. Szabó HR za Tótha)

Sobota 17.30:  Baka – Holice n/O (Vida AR za Husvétha)

Nedeľa 14.30: Okoč-SokolecDolný Štál (Köver ml. AR za Tótha), Trhová Hradská FK Zlaté Klasy (A. Ábrahám HR za Kövera ml., T. Nagy AR za Kolečányiho)

II. trieda dorast – 2. kolo – 16. augusta 2009:

Nedeľa 10.30: Kostolné Kračany „B“ – Ňárad (v Kráľovičových Kračanoch) (Reiter AR za Földesa)

III. trieda dospelí – 2. kolo – 16. augusta 2009:

Nedeľa 17.00: Blahová – Čakany (Kolečányi AR1 za Husvétha)

 

VI.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (15.-16. augusta 2009):

I. trieda dospelí – 2. kolo – 15.-16. augusta 2009:

Sobota 17.30:  Veľké Blahovo – Kostolné Kračany                Bott

Kráľovičove Kračany – Rohovce                    Benovič

Nedeľa 17.00: Okoč-Sokolec – Blatná n/O                            Puha

Štvrtok n/O – Janíky                                       Borbély

Vydrany – Baka                                              Kása

Lehnice – Baloň                                              Benovič

Jahodná – Čenkovce                                       T. Takács

Trnávka – Holice n/O                                      Gyurkovics

II. trieda dospelí – 2. kolo – 15.-16. augusta 2009:

Sobota 17.30:  Hubice – Padáň                                              I. Lukács

Povoda – Veľké Dvorníky                              P. Ábrahám

Nedeľa 10.30: Ňárad – Nový Život „B“                                 Bott

Horná Potôň – Michal n/O                              Fekete

Nedeľa 17.00: Lúč n/O – Dolný Štál                                      Š. Šipoš

Malé Dvorníky – Horný Bar                            Füle

Veľká Paka – Ižop                                         P. Horváth

Potônske Lúky – Čilizská Radvaň                   Fekete

III. trieda dospelí – 2. kolo – 15.-16. augusta 2009:

Sobota 17.30:  Trnávka „B“ – Sap                                          T. Takács

Nedeľa 10.30: Mierovo – Trstená n/O                                    Puha

Nedeľa 17.00: Blahová – Čakany                                           Németh

Šamorín „B“ – Bodíky (v Mliečne)                  Nagyvendégi

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia