Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 18/2009-10:

I.                   VÝKONNÝ VÝBOR (z 24. novembra 2009):

1)      ruší čl. 4) bod III. v ÚS č. 13/2009-10 a U373 v čl. 4 bod III. v ÚS č. 17/2009-10;

2)      okamžite pozastavuje činnosť Predsedu KR p. Štefana Šipoša a Predsedu DK p. Alexandra Sztranyovszkého;

3)      vyraďuje z Nominačnej listiny rozhodcov ObFZ p. Tibora Petrovitsa.

 

II.                ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA – nezasadala;

 

III.             DISCIPLINÁRNA KOMISIA – nezasadala;

 

IV.              KOMISIA MLÁDEŽE (z 26. novembra 2009):

1)      pozýva hráčov narodených po 1.1. 1996 na I. ročník Halového futbalového turnaja o Pohár predsedu ZsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 28. novembra 2009 (sobota) od 8.30 hod. v športovej hale v Leviciach (odchod o 5.30 hod. z Dunajskej Stredy, nám. Svätého Štefana). Hráči si donesú chrániče a tenisky! Nominovaní hráči: Csicsai Dávid, Paksi Vidor, Polák Gergely (Baloň), Kačmarik Rafael (Gabčíkovo), Boženik Ivan (Kútniky), Németh Adrián, Tóth Ladislav (Nový Život), Kelemen Csaba (Okoč-Sokolec), Lukács Imrich (Veľké Dvorníky), Nagy Kevin, Szabó Tibor (Veľký Meder), Polák Attila (Vrakúň), Cséfalvay Krištof, Lamos Bálint (FK Zlaté Klasy). Tréneri: Lépes Juraj, Meniar Dušan.

 

V.                 KOMISIA ROZHODCOV (z 25. novembra 2009):

1)      ruší seminár rozhodcov na vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2009/2010 zvolaný v ÚS č.17 na deň 12.decembra 2009;

2)      zastavuje delegovanie rozhodcu Attilu Klempu na 2 týždne od 18. novembra 2009 podľa čl. 2.a) PDR za zápas 15. kola II.dos Ňárad – Veľké Dvorníky;

3)      zastavuje delegovanie rozhodcu Jozefa Koczóa na 2 týždne od 18. novembra 2009 podľa čl. 2.a) PDR za zápas 15. kola II.dos Ňárad – Veľké Dvorníky;

4)      oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.