Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 16/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 12. novembra 2009):

1)      na základe čl. 58/1. SP nariaďuje odohrať zápas 15. kola I.dor Lehnice – Holice n/O dňa 14. novembra 2009 (sobota) o 11.00 na ihrisku v Blahovej;

2)      na základe čl. 58/3. SP nariaďuje odohrať neodohrané zápasy nasledovne: I.dos 10. kolo Okoč-Sokolec – Lehnice dňa 22. novembra 2009 (nedeľa) o 13.30 hod. v Okoč-Sokolci, II.dos 10. kolo Veľké Dvorníky – Dolný Štál dňa 21. novembra 2009 (sobota) o 13.30 hod. vo Veľkých Dvorníkoch, I.dor 14. kolo ŠG 2007 Dunajská Streda – Janíky dňa 17. novembra 2009 (utorok) o 10.30 hod. vo Vieske, FK Zlaté Klasy – Dolný Štál dňa  22. novembra 2009 (nedeľa) o 13.30 hod. v Zlatých Klasoch, II.dor 14. kolo Rohovce – Ňárad dňa 15. novembra 2009 (nedeľa) o 10.30 hod. v Rohovciach a ŠG 2007 Dunajská Streda „B“ – Horná Potôň dňa 17. novembra 2009 (utorok) o 13.00 hod. vo Vieske.

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 12. novembra 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U323 Roland Tóth (Veľké Dvorníky II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U324 Jozef Nagy (Horná Potôň II.dos) 4 MZ podľa 1/3.b/, U325 Peter Sedlák (Horná Potôň II.dos) 5 MZ podľa 1/6.1.b/ všetci od 2. novembra 2009, U326 Štefan Csémy (Horný Bar II.dos) 2 MZ podľa 1/6.1.a/, U327 Tomáš Rehák (Padáň II.dos) 2 MZ podľa 1/6.1.a/, U328 Ladislav Darnay (Padáň II.dos) 3 MZ podľa 1/6.1.b/, U329 Roland Bereczk (Malé Dvorníky II.dos) 2 MZ podľa 1/4.a/, U330 Igor Balogh (Veľké Dvorníky II.dos) 3 MZ podľa 1/6.1.b/, U331 Ladislav Vígh (Potônske Lúky II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/ po vykonaní trestu za 4 ŽK všetci od 9. novembra 2009;

2)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U332 Richard Szabó (Horná Potôň II.dos) chp, U333 Imrich Csiba (Čilizská Radvaň II.dos), U334 Ladislav Vígh (Potônske Lúky II.dos), U335 Roland Menyhárt (Jahodná I.dos) chp, U336 Marián Mészáros (Holice n/O I.dos) chp, U337 Norbert Gyurkovics (Holice n/O I.dos) chp, U338 Zalán Karácsony (Baloň I.dos) chp, U339 Csaba Sárosfai (Šamorín I.dor), U340 Richard Rézverő (Šamorín III.dos) všetci od 9. novembra 2009;

3)      Uvoľnenie činnosti dňom 12. novembra 2009: U341 Družstevník Lúč n/O II.dos – po splnení U265;

4)      Oznamy: U342 Rozhodca Tibor Petrovits – DK pozýva na zasadnutie dňa 19. novembra 2009 (štvrtok) o 17.00 hod.; U343 Rozhodca Ladislav Matus – DK žiada o podrobnejšiu písomnú informáciu k udalosti po udelení ČK počas stretnutia 14. kola II.dos Veľké Dvorníky – Potônske Lúky; U344 DK vyhodnotila správu úradného dohľadu zo zápasov 14. kola I.dos Kráľovičove Kračany – Jahodná a Čenkovce – Vydrany.

 

III.             KOMISIA MLÁDEŽE (z 12. novembra 2009):

1)      pozýva hráčov narodených po 1.1.1996 na Kvalifikačný turnaj pre I. ročník Halového futbalového turnaja o Pohár predsedu ZsFZ v Topoľníkoch dňa 14. novembra 2009 (sobota) o 7,30 hod. v športovej hale v Topoľníkoch. Hráči si donesú chrániče a tenisky! Nominovaní hráči: Kačmarík Rafael, Derzsi Ádám (Gabčíkovo), Boženik Ivan (Kútniky), Csölle Mário, Šípoš Tamás (Lehnice), Tóth Ladislav, Németh Adrián (Nový Život), Kelemen Csaba (Okoč-Sokolec), Lukács Imrich (Padáň), Szabó Tibor (Veľký Meder), Polák Attila (Vrakúň), Cséfalvay Kristóf, Lamos Bálint, Zsigmond Alex (FK Zlaté Klasy). Tréneri výberu: Lépes Juraj, Meniar Dušan.

 

IV.              KOMISIA ROZHODCOV (z 11. novembra 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov 15. kola a dohrávaných zápasov 10. a 14. kola;

2)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Ladislava Matusa na 1 týždne od 11. novembra 2009 podľa čl. 1.d) PDR za zápas IIdos Veľké Dvorníky – Potônske Lúky a na základe čl. 4.k) PDR odstupuje na DK;

3)      odstupuje rozhodcu Tibora Petrovitsa na DK za porušenie bodu g) „Zásady pre činnosť rozhodcu ObFZ Dunajská Streda”;

4)      obdržala od TJ Družstevník Baloň sťažnosť na rozhodcu Tibora Petrovitsa za zápas 13. kola I.dos Blatná n/O – Baloň;

5)      oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

V.                 OBSADENIE ZÁPASOV NA ODLOŽENÉ ZÁPASY A ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (14.-22. novembra 2009):

I. trieda dospelí – 15. kolo – 15. novembra 2009:

Nedeľa 10.30:            Blatná n/O – Baka                                          F. Lukács AR2 za Ö. Horvátha

Nedeľa 13.30:            Štvrtok n/O – Kostolné Kračany                       O. Szabó AR2 za Matusa

Trnávka – Kráľovičove Kračany                       F. Lukács AR2 za Reitera

I. trieda dospelí – dohrávka 10. kola – 22. novembra 2009:

Nedeľa 13.30:            Okoč-Sokolec – Lehnice                                    Bíró, Dohorák, Matus

I. trieda dorast – 15. kolo – 14. novembra 2009:

Sobota 11.00:            Dolný Štál – ŠG 2007 DS  Bors R za G. Šipoša, A. Ábrahám AR za Lászlóa

Lehnice – Holice n/O (hrá sa v Blahovej)            Stojka, I. Nagy

Jahodná – Šamorín „B“                            Vida R za Tótha

I. trieda dorast – dohrávky 14. kola – 17.-22. novembra 2009:

Utorok 10.30:            ŠG 2007 Dun.Streda – Janíky (vo Vieske)            Czucz, J. Bajnóczy

Nedeľa 13.30: FK Zlaté Klasy – Dolný Štál                             Vida, F. Miklós

II. trieda dospelí – 15. kolo – 14.-15. novembra 2009:

Sobota 13.30:            Dolný Štál – Horný Bar Bors AR1 za G. Šipoša, A. Ábrahám AR2 za Lászlóa

Hubice – Ižop                  Ö. Horváth R za F. Lukácsa, Bíró AR2 za Matusa

Nedeľa 13.30:            Veľká Paka – Nový Život „B“                      L. Kovács AR1 za O. Szabóa

II. trieda dospelí – dohrávka 10. kola – 21. novembra 2009:

Sobota 13.30:            Veľké Dvorníky – Dolný Štál                    Pupáková, Czucz, Csölle

II. trieda dorast – dohrávky 14. kola – 15.-17. novembra 2009:

Nedeľa 10.30:            Rohovce – Ňárad                                             Dohorák, Földes

Utorok 13.00:            ŠG 2007 DS „B“ – Horná Potôň (vo Vieske) J. Bajnóczy, Czucz

III. trieda dospelí – dohrávka 10. kola – 14. novembra 2009:

Sobota 13.30:            Trnávka „B“ – Trstená n/O                              Flaska, F. Miklós, Szalánczi

 

VI.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (14.-15. novembra 2009):

I. trieda dospelí – 15. kolo – 14.-15. novembra 2009:

Sobota 13.30:            Lehnice – Holice n/O                                         Benovič

Nedeľa 10.30:            Blatná n/O – Baka                                          I. Lukács

Nedeľa 13.30:            Janíky – Okoč-Sokolec                                    Š. Šipoš

Štvrtok n/O – Kostolné Kračany                       Kása

Vydrany – Baloň                                     Benovič

Veľké Blahovo – Čenkovce                                 P. Ábrahám

Jahodná – Rohovce                                               Sztranyovszky

Trnávka – Kráľovičove Kračany                       Borbély

II. trieda dospelí – 15. kolo – 14.-15. novembra 2009:

Sobota 13.30:            Dolný Štál – Horný Bar                               Bott

Hubice – Ižop                                                      Š. Šipoš

Horná Potôň – Povoda                         Kása

Nedeľa 13.30:            Malé Dvorníky – Čilizská Radvaň             Fekete

Veľká Paka – Nový Život „B“                   Puha

Potônske Lúky – Michal n/O                               Bott

Ňárad – Veľké Dvorníky                                   T. Takács

Nedeľa 14.00:            Padáň – Lúč n/O                                             I. Lukács

III. trieda dospelí – dohrávka 10. kola – 14. novembra 2009:

Sobota 13.30:            Trnávka „B“ – Trstená n/O                              T. Takács

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.