Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 15/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 5. novembra 2009):

1)      na základe čl. 58/1 SP nariaďuje odohrať zápas 15. kola I.dor Lehnice – Holice n/O dňa 14. novembra 2009 (sobota) o 11.00 hod. na ihrisku v Lehniciach;

2)      upozorňuje funkcionárov futbalových klubov, aby na majstrovských zápasoch používali výhradne tlačivo „Zápis o stretnutí“ uverejnené na internetovej stránke ObFZ (www.obfzds.sk);

3)      na základe čl.100/i a 106.2 SP kontumuje zápas 13. kola I.dor Vydrany – Holice n/O, priznáva 3 body a ponecháva gólový pomer 14:0 v prospech FC Vydrany;

4)      oznamuje účastníkom I. triedy prípraviek, že 1. turnaj I. fázy nadstavbovej časti sa uskutoční v športovej hale Veľkom Mederi dňa 13. decembra 2009 (nedeľa) od 9.00 hod. do 11.50 hod. (účastníci: Horná Potôň, Okoč-Sokolec, Rohovce, ŠTK 1914 Šamorín), od 11.50 hod. do 15.30 hod. (účastníci: Orechová Potôň, FK Šamorín, Štvrtok n/O, Veľký Meder, Roma Zlaté Klasy). Presný rozpis zápasov je uverejnený na internetovej stránke ObFZ.

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 5. novembra 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U297 Eva Szerencsésová (Rohovce I.ženy) 1 MZ podľa 1/4.a/, U298 Dávid Szegfű (DAC 1904 Dunajská Streda II.dor) 1 MZ podľa 1/4.a/, U299 Gábor Belucz (Okoč-Sokolec I.dos) 2 MZ podľa 1/5.a/ po vykonaní trestu za 4 ŽK všetci od 26. októbra 2009, U300 Gábor Kovács (Kostolné Kračany I.dos) 1 MZ podľa 1/1.a/, U301 Gabriel Csáder (Kráľovičove Kračany I.dos) 3 MZ podľa 1/3.b/, U302 Zoltán Tászli (Jahodná I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U303 Štefan Simon (Baloň I.dos) 3 MZ podľa 1/3.b/ všetci od 2. novembra 2009;

2)      Podmienečne zastavená činnosť: U304 Tibor Mészáros (Lúč n/O II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U305 Szilárd Viszkocs (Kráľovičove Kračany I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U306 Zoltán Vörös (Baloň I.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U307 Tamás Šípoš (Lehnice I.sžA) 1 MZ podľa 1.a/4.a/ všetci od 2. novembra 2009 do 30. apríla 2010;

3)      Neprerokované (DK upozorňuje na čl. C/6/f RS!): U308 Roland Tóth (Veľké Dvorníky II.dos), U309 Jozef Nagy (Horná Potôň II.dos), U310 Peter Sedlák (Horná Potôň II.dos);

4)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U311 Karol Kővári (Lúč n/O II.dos) chp, U312 Marián Matlaha (Čenkovce I.dos) chp, U313 Szilárd Viszkocs (Jahodná I.dos), U314 Attila Kovács (Ňárad II.dor) chp, U315 Csaba Razdel (Mierovo III.dos) všetci od 2. novembra 2009;

5)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U316 Attila Szekács (Jahodná I.dos) 1 MZ, U317 Ľudovít Berecz (Čilizská Radvaň I.dor) 1 MZ obaja od 5. novembra 2009 do 30. apríla 2010;

6)      Zastavenie činnosti dňom 9. novembra 2009 (DK upozorňuje FK na rešpektovanie čl. 10 bod 13. DP!): U318 Družstevník Lúč n/O II.dos – za nerešpektovanie U265;

7)      Uvoľnenie činnosti dňom 2. novembra 2009: U319 Družstevník Horná Potôň II.dor – po splnení U242;

8)      Oznam DK: U320 – na základe množiacich sa informácií o poškodení majetku usporiadajúcich oddielov, DK dôrazne upozorňuje DZ na povinnosť dôslednej kontroly kabín a sociálnych priestorov pred stretnutím. V prípade nedodržania uvedeného postupu a v prípadoch neuvedenia poškodenia majetku na tlačive „Oznámenie o nedostatkoch“ potvrdené zodpovednými funkcionármi sa DK prípadmi nebude zaoberať.

9)      Tresty: U321 Družstevník Holice n/O I.dor rokovací poplatok 20,- €, pokuta 30,- €, kapitán mužstva Andrej Mészáros zákaz výkonu funkcie KM na 4 MZ nepodmienečne od 5. novembra 2009 podľa 1/9.1.b/, vedúci mužstva Balázs Varga zákaz výkonu funkcie VM na 4 MZ nepodmienečne od 5. novembra 2009 podľa 1/9.2.b/, hráč Jozef Gaál  zastavenie činnosti 5 MZ nepodmienečne od 5. novembra 2009 podľa 1/9.1.b/. Zápas 13. kola I.dor Vydrany – Holice n/O odstúpené na ŠTK; U322 Družstevník Baloň I.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 50,- € podľa 2/1.a/, tréner mužstva Milan Škoda zákaz výkonu funkcie trénera na 3 MZ a zákaz vstupu do priestorov kde môže dôjsť do styku s DO podľa 1/3.b/ od 2. novembra 2009.

 

III.             KOMISIA MLÁDEŽE (z 5. novembra 2009):

1)      pozýva hráčov narodených po 1.1.1996 na halový turnaj vo Veľkom Mederi dňa 7. novembra 2009 (sobota) o 9,00 hod. a na prípravný zraz oblastného výberu žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 12. novembra 2009 (štvrtok) o 9,00 hod. v športovej hale v Topoľníkoch. Hráči si donesú tréningovú výstroj, chrániče a tenisky!!! Oblastný výber sa pripravuje na majstrovstvá oblastných výberov západoslovenského kraja. Nominovaní hráči: Kačmarík Rafael, Derzsi Ádám (Gabčíkovo), Szabó Tibor, Tóth László, Nagy Kevin (Veľký Meder), Lukács Imrich (Padáň), Boženik Ivan (Kútniky), Polák Attila (Vrakúň), Papko Vladimír (Vydrany), Károlyi Norbert, Kelemen Csaba (Okoč-Sokolec), Šípoš Tamás, CsölleBuga Erik, Gašparík Tibor (Lehnice) Mário, , Lamos Bálint, Keszőcze Márk, Horony Oszkár, Zsigmond Alex (FK Zlaté Klasy), Csicsai Dávid, Polák Gergely, Paksi Vidor (Baloň), Cséfalvay Kristóf, Tóth Ladislav, Németh Adrián (Nový Život), Vincze József (Malé Dvorníky).

2)      pozýva hráčov narodených po 1.1.1995 na halový turnaj vo Veľkom Mederi dňa 7. novembra 2009 (sobota) o 9,00 hod. a na prípravný zraz oblastného výberu žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 12. novembra 2009 (štvrtok) o 9,00 hod. v športovej hale v Topoľníkoch. Hráči si donesú tréningovú výstroj, chrániče a tenisky!!! Oblastný výber sa pripravuje na  medzinárodný žiacky turnaj v Bruntáli. Nominovaní hráči: Nagy Ádám (Čenkovce), Both Róbert, (Dolný Štál), Bodó Róbert, Világi Tamás (Gabčíkovo), Pudmericky Patrik (Horná Potôň), Csölle Roland (Topoľníky), Halasi Mário, Vízváry Csaba (Veľký Meder), Botló Ferenc, Rigó Richard, Rigó Tibor (Roma Zlaté Klasy), Matušek Marián (Malé Dvorníky).

3)      vyzýva mládežníckych trénerov v záujme čo najúspešnejšej reprezentácie nášho okresu, aby okrem nominovaných hráčov navrhli ďalších talentovaných hráčov do výberu. Tréneri výberov: Lépes Juraj, Dušan Meniar.

 

IV.              KOMISIA ROZHODCOV (zo 4. novembra 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov 14. kola a vydelegovala rozhodcov na 15. kolo;

2)      zo zápasov 15. kola sa ospravedlnili rozhodca: sobota – Tibor Czucz, Roman Šimon, nedeľa – Tibor Czucz, Marián Gaál, Pavol Miklós, Ján Stojka, Roman Šimon, Jozef Tóth;

3)      zo zápasov 14. kola sa neskoro ospravedlnil L. Kovács (PN);

4)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Jozefa Sládečka na 1 týždeň od 4. novembra 2009 podľa čl. 1.a) PDR za zápas 13. kola II.dos Horný Bar – Lúč n/O;

5)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Tibora Petrovitsa na 4 týždne od 4. novembra 2009 podľa čl. 1.a) (2x) a čl. 2.a) PDR za zápas 13. kola I.dos Blatná n/O – Baloň;

6)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Csabu Kosára na 2 týždne od  4. novembra 2009 podľa čl. 2.a) PDR za zápas 13. kola I.dos Blatná n/O – Baloň;

7)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Viktora Bajnóczyho na 1 týždeň (vykoná sa v 16. kole) podľa čl. 4.g) PDR;

8)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Dávida Hepnera na 1 týždeň od  4. novembra 2009 podľa čl. 4.g) PDR;

9)      pozýva na svoje zasadnutie dňa 11. novembra 2009 (streda) na 16.30 hod. rozhodcov Viktora Bajnóczyho a Dávida Hepnera, na 17.00 hod. rozhodcov Ladislava Csölleho, Ladislava Molnára a Petra Szabóa;

10)  oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

V.                 OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (14.-15. novembra 2009):

I. trieda dospelí – 15. kolo – 14.-15. novembra 2009:

Sobota 13.30:  Lehnice – Holice n/O                                      Mészáros, Stojka, I. Nagy

Nedeľa 10.30: Blatná n/O – Baka                                          Szőke, Klempa, Ö. Horváth

Nedeľa 13.30: Janíky – Okoč-Sokolec                                  Világi, Reiter, Szalánczi

Štvrtok n/O – Kostolné Kračany                     Pupáková, Sládeček, Matus

Vydrany – Baloň                                             Bíró, Csölle, Bors

Veľké Blahovo – Čenkovce                            P. Szabó, Szőke, A. Ábrahám

Jahodná – Rohovce                                         Matlák, Hepner, Katona

Trnávka – Kráľovičove Kračany                     Ö. Horváth, Kozma, Reiter

I. trieda dorast – 15. kolo – 14.-15. novembra 2009:

Sobota 11.00:  Dolný Štál – ŠG 2007 Dunajská Streda           G. Šipoš, László

Vydrany – Čilizská Radvaň                             L. Kovács, Földes

Lehnice – Holice n/O                                      Stojka, I. Nagy

Jahodná – Šamorín „B“                                   Tóth, Megály

Nedeľa 11.00: Janíky – Okoč-Sokolec                                  Reiter, Szalánczi

Ohrady – FK Zlaté Klasy                                Vida, Köver ml.

Trhová Hradská – Čenkovce                          J. Bajnóczy, Laurov

II. trieda dospelí – 15. kolo – 14.-15. novembra 2009:

Sobota 13.30:  Dolný Štál – Horný Bar                                   Gaál, G. Šipoš, László

Hubice – Ižop                                                 F. Lukács, P. Miklós, Matus

Horná Potôň – Povoda                                   Matlák, Katona, Kolečányi

Nedeľa 13.30: Malé Dvorníky – Čilizská Radvaň                    I. Nagy, Vida, Köver ml.

Veľká Paka – Nový Život „B“                         Lelkes, O. Szabó, F. Miklós

Potônske Lúky – Michal n/O                           Molnár, Mészáros, Dohorák

Ňárad – Veľké Dvorníky                                Klempa, Koczó, Kolečányi

Nedeľa 14.00: Padáň – Lúč n/O                                             Kohút, Muzsay, J. Bajnóczy

III. trieda dospelí – dohrávka 10. kola – 14. novembra 2009:

Sobota 13.30:  Trnávka „B“ – Trstená n/O                              Flaska, F, Miklós, Szalánczi

 

VI.              ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (7-8. novembra 2009):

I. trieda dospelí – 14. kolo – 7.-8. novembra 2009:

Sobota 13.30: Kráľovičove Kračany – Jahodná (Világi AR1 za Csölleho), Kostolné Kračany – Blatná n/O (Csölle AR1 za Vidu)

Nedeľa 13.30: Holice n/O – Veľké Blahovo (Matus AR1 za Kosára), Čenkovce – Vydrany (Mészáros AR2 za T. Petrovitsa)

I. trieda dorast – 14. kolo – 7.-8. novembra 2009:

Sobota 11.00: Šamorín „B“ – Lehnice (v Mliečne) (Klempa R za L. Kovácsa)

Nedeľa 11.00: Holice n/O – Trhová Hradská (Matus R za Kosára, Klempa AR za Katonu), Čenkovce – Vydrany (Mészáros AR za T. Petrovitsa), FK Zlaté Klasy – Dolný Štál (F. Miklós AR za L. Kovácsa)

Nedeľa 13.30: Baka – Okoč-Sokolec (Köver ml. R za Hepnera, T. Nagy AR za Kövera ml.)

II. trieda dospelí – 14. kolo – 7.-8. novembra 2009:

Sobota 13.30: Veľké Dvorníky – Potônske Lúky (Matus R za T. Petrovitsa, Vida AR1 za Matusa), Nový Život „B“ – Malé Dvorníky (vo Vojtechovciach) (Dohorák AR1 za Csölleho), Ižop – Dolný Štál (Stojka AR2 za Kosára)

Nedeľa 10.30: Horný Bar – Padáň (Matlák R za Stojku)

Nedeľa 13.30: Lúč n/O – Horná Potôň (P. Miklós AR1 za Mészárosa)

III. trieda dospelí – 14. kolo – 8. novembra 2009:

Nedeľa 13.30: Sap – Čakany (Muzsay AR1 za Czucza, Koczó AR2 za Matusa), Bodíky – Mierovo (Czucz AR1 za Sládečka)

 

VII.           OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (7.-8. novembra 2009):

I. trieda dospelí – 14. kolo – 7.-8. novembra 2009:

Sobota 13.30:  Kráľovičove Kračany – Jahodná                     I. Lukács

Kostolné Kračany – Blatná n/O                       Bott

Baka – Janíky                                                 P. Ábrahám

Nedeľa 13.30: Okoč-Sokolec – Trnávka                               T. Takács

Rohovce – Lehnice                                         Kása

Holice n/O – Veľké Blahovo                           Fekete

Čenkovce – Vydrany                                      Borbély

Baloň – Štvrtok n/O                                        Puha

II. trieda dospelí – 14. kolo – 7.-8. novembra 2009:

Sobota 13.30:  Veľké Dvorníky – Potônske Lúky                   Sztranyovszky

Nový Život „B“ – Malé Dvorníky (vo Vojtechovciach)  Fekete

Čilizská Radvaň – Hubice                                Š. Šipoš

Ižop – Dolný Štál                                            Kása

Nedeľa 10.30: Michal n/O – Veľká Paka (v Orechovej Potôni)  T. Takács

Horný Bar – Padáň                                         Z. Petrovits

Nedeľa 13.30: Lúč n/O – Horná Potôň                                   Füle

Povoda – Ňárad                                             Németh

III. trieda dospelí – 14. kolo – 7.-8. novembra 2009:

Sobota 13.30:  Blahová – Trstená n/O                                     Gyurkovics

Nedeľa 13.30: Sap – Čakany                                                 Nagyvendégi

Bodíky – Mierovo                                           Baán

Šamorín „B“ – Trnávka „B“ (v Mliečne)          P. Horváth

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.