Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 14/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 29. októbra 2009):

1)      na základe čl. 58/1 SP nariaďuje odohrať zápas 14. kola I.dos Baka – Janíky dňa 7. novembra 2009 (sobota) o 13.30 hod. na ihrisku v Bake;

2)      na základe čl. 58/3 SP nariaďuje odohrať zápas 14. kola II.dos Michal n/O – Veľká Paka dňa 8. novembra 2009 (nedeľa) o 10.30 hod. na ihrisku v Orechovej Potôni;

3)      na základe čl. 58/1. SP nariaďuje odohrať odložený zápas 12. kola I.sžB Baloň – Baka dňa 7. novembra 2009 (sobota) o 10.00 hod. na ihrisku v Baloni;

4)      upozorňuje Družstevník Okoč-Sokolec na dodržanie čl. B/3/l RS;

5)      upozorňuje funkcionárov futbalových klubov, aby na majstrovských zápasoch používali výhradne tlačivo „Zápis o stretnutí“ uverejnené na internetovej stránke ObFZ (www.obfzds.sk);

6)      oznamuje účastníkom I. triedy mladších žiakov, že 1. turnaje I. fázy nadstavbovej častiv športovej hale Veľkom Mederi v týchto termínoch: 1. hrací deň – 21. novembra 2009 (sobota) od 9.00 hod. do 15.50 hod. (účastníci: Lehnice, Michal n/O, Čenkovce, FK Zlaté Klasy, Kráľovičove Kračany, Orechová Potôň, Holice n/O, Baka, Dolný Štál, Gabčíkovo, Malé Dvorníky) sa uskutočnia , 2. hrací deň – 28. novembra 2009 (sobota) od 9.00 hod. do 17.10 hod. (účastníci: Veľká Paka, Lúč n/O, Horná Potôň, Vieska „A“, Štvrtok n/O, Vrakúň, Potônske Lúky, Blatná n/O, Povoda, Veľký Meder, Pataš, Jahodná), 3. hrací deň – 6. decembra 2009 (nedeľa) od 9.00 hod. do 14.30 hod. (účastníci: Bodíky, Padáň, Baloň, Ohrady, Trstená n/O, Okoč-Sokolec, Vieska „B“, Topoľníky). Presný rozpis zápasov je uverejnený na internetovej stránke ObFZ.

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 29. októbra 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U269 Attila Écsi (Ňárad II.dor) 1 MZ podľa 1/5.a/, U270 Nikolas Rigó (Lehnice I.dor) 4 MZ podľa 1/6.1.b/, U271 Dávid Méry (Janíky I.dor) 1 MZ podľa 1/1.a/, U272 Roman Novotný (Lehnice I.dor) 1 MZ podľa 1/5.a/ po vykonaní trestu za 4 ŽK, U273 Ladislav Johancsik (Sap III.dos) 3 MZ podľa 1/3.b/, U274 Árpád Bugár (Čakany III.dos) 3 MZ podľa 1/3.b/, U275 Balázs Vincze (Rohovce I.sža) 1 MZ podľa 1.a/1.4.a/ všetci od 26. októbra 2009;

2)      Neprerokované (DK upozorňuje na čl. C/6/f RS!): U276 Dávid Szegfű (DAC 1904 Dunajská Streda II.dor), U277 Gábor Belucz (Okoč-Sokolec I.dos), U278 Eva Szerencsésová (Rohovce I.ženy);

3)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U279 Tomáš Kun (Michal n/O II.dos), U280 Milan Nagy (Kostolné Kračany II.dor) chp, U281 Gábor Belucz (Okoč-Sokolec I.dos) chp, U282 Kristián Molnár (Vydrany I.dos), U283 Peter Tóth (Holice n/O I.dos) chp, U284 Marek Sallós (Štvrtok n/O I.dos), U285 Gábor Vörös (Baloň I.dos), U286 Zoltán Diószeghy (Baloň I.dos), U287 Richard Szlanyina (Lehnice I.dor), U288Jozef Gaál (Holice n/O I.dor) chp, U289 Csaba Tóth (Sap III.dos) chp všetci od 26. októbra 2009;

4)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U290 Zoltán Elek (Vydrany I.dos) 1 MZ, U291 Félix Keszőcze (FK Zlaté Klasy I.sžA) 1 MZ obaja od 29. októbra 2009 do 30. apríla 2010, U292 Zoltán Marcel (Blatná n/O I.dos) 2 MZ od 29. októbra 2009 do 30. júna 2010;

5)      Zmena trestu – zamietnuté: U293 Tamás Molnár (ŠTK Šamorín I.dor);

6)      Zastavenie činnosti od 2. novembra 2009 (DK upozorňuje FK na rešpektovanie čl. 10 bod 13. DP!): U294 Družstevník Horná Potôň II.dor – za nerešpektovanie U242 (dokladovať úhradu 35,- € v prospech TJ Pataš);

7)      Poplatky a pokuty: U295 Družstevník Okoč-Sokolec I.dos – poplatok 10,- €, pokuta 20,- € podľa čl. C/5/g RS;

8)      Tresty: U296 N&N Atyp Kostolné Kračany II.dor – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 30,- € za nerešpektovanie U268 podľa prílohy 2/6 DP a nariaďuje uhradiť podľa predložených faktúr vzniknutú škodu asistenta rozhodcu na motorovom vozidle EČ DS822CR, ktoré bolo poškodené počas zápasu kola 10. kola II.dor Kostolné Kračany „B“ – DAC 1904 „C“.

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (z 28. októbra 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov 13. kola a vydelegovala rozhodcov na 14. kolo;

2)      zo zápasov 14. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Pavol Miklós, Ján Stojka, Roman Šimon, Jozef Tóth, nedeľa – Marián Gaál, Roman Šimon;

3)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Gabriela Világiho na 1 týždeň od 28. októbra 2009 podľa čl. 3.b) PDR;

4)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Tomáša Katonu na 1 týždeň od 28. októbra 2009 podľa čl. 3.b) PDR;

5)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Viktora Bajnóczyho na 3 týždne od 28. októbra 2009 podľa čl. 4.a) PDR;

6)      upozorňuje rozhodcu Romana Šimona, že Zápis o stretnutí musí vyplniť písacím strojom alebo počítačom;

7)      KR obdržala pochvalu od ŠG 2007 Dunajská Streda na rozhodcov Attilu Ábraháma a Ladislava Kovácsa za zápas 12. kola I.dor FK Zlaté Klasy – ŠG 2007 Dunajská Streda;

8)      oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (7.-8. novembra 2009):

I. trieda dospelí – 14. kolo – 7.-8. novembra 2009:

Sobota 13.30:  Kráľovičove Kračany – Jahodná                     Mészáros, Csölle, Klempa

Kostolné Kračany – Blatná n/O                       Bíró, Vida, A. Ábrahám

Baka – Janíky                                                 Molnár, Katona, Kolečányi

Nedeľa 13.30: Okoč-Sokolec – Trnávka                               Matlák, Csölle, F. Lukács

Rohovce – Lehnice                                         P. Szabó, Bors, Ö. Horváth

Holice n/O – Veľké Blahovo                           Katona, Kosár, Klempa

Čenkovce – Vydrany                                      Világi, Reiter, T. Petrovits

Baloň – Štvrtok n/O                                        Szőke, Kolečányi, Molnár

I. trieda dorast – 14. kolo – 7.-8. novembra 2009:

Sobota 10.30:  ŠG 2007 Dunajská Streda – Janíky (vo Vieske)  Czucz, J. Bajnóczy

Sobota 11.00:  Šamorín „B“ – Lehnice (v Mliečne)                  L. Kovács, Laurov

Čilizská Radvaň – Ohrady                               Reiter, Szalánczi

Nedeľa 11.00: Holice n/O – Trhová Hradská                          Kosár, Katona

Čenkovce – Vydrany                                      Reiter, T. Petrovits

FK Zlaté Klasy – Dolný Štál                           Vida, L. Kovács

Nedeľa 13.30: Baka – Okoč-Sokolec                                    Hepner, Köver ml.

II. trieda dospelí – 14. kolo – 7.-8. novembra 2009:

Sobota 13.30:  Veľké Dvorníky – Potônske Lúky                   T. Petrovits, Matus, P. Szabó

N.Život „B“ – M.Dvorníky (vo Vojtechovciach)  Ö. Horváth, Csölle, F. Miklós

Čilizská Radvaň – Hubice                                Gaál, Reiter, Szalánczi

Ižop – Dolný Štál                                            Pupáková, Bors, Kosár

Nedeľa 10.30: Michal n/O – V.Paka (v Orechovej Potôni)  F. Lukács, Dohorák, P. Miklós

Horný Bar – Padáň                                         Stojka, Szőke, Bíró

Nedeľa 13.30: Lúč n/O – Horná Potôň                                   I. Nagy, Mészáros, Kozma

Povoda – Ňárad                                             Kohút, Pupáková, Szalánczi

II. trieda dorast – 14. kolo – 7.-8. novembra 2009:

Sobota 13.00:  ŠG 2007 Dunajská Streda „B“ – Horná Potôň (vo Vieske) J. Bajnóczy, Czucz

Nedeľa 11.00: Rohovce – Ňárad                                           Bors, Ö. Horváth

Pataš – DAC 1904 Dunajská Streda „C“        Koczó, Muzsay

Mad – Kostolné Kračany „B“                         J. Bajnóczy, Megály

III. trieda dospelí – 14. kolo – 7.-8. novembra 2009:

Sobota 13.30:  Blahová – Trstená n/O                                     I. Nagy, Koczó, Köver ml.

Nedeľa 13.30: Sap – Čakany                                                 Lelkes, Czucz, Matus

Bodíky – Mierovo                                           Flaska, Sládeček, Tóth

Šamorín „B“ – Trnávka „B“ (v Mliečne)          A. Ábrahám, Vida, F. Miklós

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – dohrávka 12. kola – 7. novembra 2009:

Sobota 10.00:  Baloň – Baka                                                  Dohorák

 

V.                 ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (31. októbra-1. novembra 2009):

V. liga dorast skupina juh – 14. kolo – 1. novembra 2009:

Nedeľa 11.00: Baloň – Sládkovičovo (Köver st., Matlák)

I. trieda ženy – dohrávky 7. a 8. kola – 31. októbra 2009:

Sobota 13.30: FK Zlaté Klasy – Dolný Štál (zmena termínu) (Šimon)

Sobota 14.30: Rohovce – Malé Dvorníky (zmena termínu) (L. Kovács)

I. trieda dospelí – 13. kolo – 1. novembra 2009:

Nedeľa 13.30: Vydrany – Holice n/O (F. Lukács R za Világiho, Šimon AR1 za Katonu, Tóth AR2 za F. Lukácsa)

I. trieda dorast – 13. kolo – 1. novembra 2009:

Nedeľa 11.00: Ohrady – Čenkovce (Csölle AR za Földesa)

II. trieda dospelí – 13. kolo – 1. novembra 2009:

Nedeľa 10.30: Ňárad – Horná Potôň (Ö. Horváth R za Katonu)

Nedeľa 13.30: Horný Bar – Lúč n/O (Köver st. AR1 za Kosára), Padáň – Ižop (T. Nagy AR1 za Bíróa), Hubice – Nový Život „B“ (Bíró R za R., Kosár AR1 za R., L. Kovács AR2 za R.)

II. trieda dorast – 13. kolo – 1. novembra 2009:

Sobota 14.00: DAC 1904 Dunajská Streda „C“ – Mad (v Malom Blahove) (Földes R za V. Bajnóczyho)

III. trieda dospelí – 13. kolo – 1. novembra  2009:

Nedeľa 13.30: Mierovo – Šamorín „B“ (Flaska R za Kohúta, Földes AR2 za Tótha), Čakany – Bodíky (Megály AR1 za V. Bajnóczyho), Trstená n/O – Sap (Kohút R za Flasku)

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 13. kolo – 31. októbra 2009:

Sobota 10.00: FK Zlaté Klasy – Orechová Potôň (Laurov R za V. Bajnóczyho)

 

VI.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (31. októbra-1. novembra 2009):

I. trieda dospelí – 13. kolo – 31. októbra-1. novembra 2009:

Sobota 14.00:  Baka – Okoč-Sokolec                                    Š. Šipoš

Štvrtok n/O – Čenkovce                                 Benovič

Nedeľa 10.30: Blatná n/O – Baloň                                          Kása

Nedeľa 13.30: Janíky – Kostolné Kračany                             T. Takács

Vydrany – Holice n/O                                     Puha

Veľké Blahovo – Rohovce                              Sztranyovszky

Lehnice – Kráľovičove Kračany                      Bott

Jahodná – Trnávka                                          Fekete

II. trieda dospelí – 13. kolo – 31. októbra-1. novembra 2009:

Sobota 14.00:  Veľká Paka – Veľké Dvorníky                       I. Lukács

Potônske Lúky – Povoda                                P. Ábrahám

Nedeľa 10.30: Ňárad – Horná Potôň                                     Bott

Nedeľa 13.30: Horný Bar – Lúč n/O                                      I. Lukács

Padáň – Ižop                                                  Füle

Dolný Štál – Čilizská Radvaň                           Z. Petrovits

Hubice – Nový Život „B“                                Borbély

Malé Dvorníky – Michal n/O                           Kása

III. trieda dospelí – 13. kolo – 31. októbra-1. novembra  2009:

Sobota 14.00:  Trnávka „B“ – Blahová                                    T. Takács

Nedeľa 13.30: Mierovo – Šamorín „B“                                   Németh

Čakany – Bodíky                                            Nagyvendégi

Trstená n/O – Sap                                           Gyurkovics

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.