Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 13/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 22. októbra 2009):

1)      na základe čl. 58/1 SP nariaďuje odohrať odložené zápasy 11. kola sžA Veľké Blahovo – ŠTK Šamorín „B“ dňa 27. októbra 2009 (utorok) o 15.00 hod. vo Veľkom Blahove a Lehnice – Holice/O dňa 28. októbra 2009 (streda) o 15.00 hod. v Lehniciach;

2)      na základe čl. 58/3 SP nariaďuje odohrať zápas 15. kola I.dos Lehnice – Holice/O dňa 14. novembra 2009 (sobota) o 13.30 na ihrisku v Lehniciach;

3)      na základe čl. 58/3 SP nariaďuje odohrať zápasy 13. kola I.sž Lehnice – Roma Zlaté Klasy, Horný Bar – ŠTK Šamorín „B“, Čenkovce – Holice n/O, Trhová Hradská – Okoč-Sokolec, Malé Dvorníky – Veľké Dvorníky, Baka – Ižop dňa 30. októbra 2009 (piatok) o 15.00 hod.;

4)      na základe čl. 58/3 SP nariaďuje odohrať zápas 13. kola I.dor Vydrany – Holice n/O dňa 31. októbra 2009 (sobota) o 11.30 hod. na ihrisku vo Vydranoch;

5)      na základe čl. 58/3 SP nariaďuje odohrať zápas 13. kola II.dor DAC 1904 „C“ – Mad dňa 31. októbra 2009 (sobota) o 14.00 hod. na ihrisku v Malom Blahove;

6)      na základe čl. 58/3 SP nariaďuje 1. turnaj I. triedy prípraviek skupina „B“ odohrať dňa 28. októbra 2009 (streda) so začiatkom o 15.00 hod. v Mierove. Organizátorom turnaja je FK Šamorín a zúčastnia sa družstvá FK Šamorín, Družstevník Horná Potôň a ŠM Štvrtok /O.

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 22. októbra 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U243 Zoltán Elek (Vydrany I.dos) 2 MZ podľa 1/6.1.a/, U244 Patrik Hodossy (Kráľovičove Kračany I.dos) 2 MZ podľa 1/6.1.a/, U245 Attila Szekács (Jahodná I.dos) 3 MZ podľa 1/6/1.b/ všetci od 19. októbra 2009, U246 Félix Keszőcze (FK Zlaté Klasy I.sžA) 2 MZ podľa 1.a/3.b/ od 22. októbra 2009;

2)      Neprerokované (DK upozorňuje na čl. C/6/f/ RS): U247 Roman Novotný (Lehnice I.dor);

3)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U248 Štefan Csetényi (Horný Bar II.dos), U249 Zoltán Hájos (Padáň II.dos) chp, U250 Jozef Cserge (Veľké Dvorníky II.dos), U251 Attila Fekete (Malé Dvorníky II.dos) chp, U252 Gabriel Szakál (Ňárad II.dos) chp, U253 Jozef Horváth (Čilizská Radvaň II.dos), U254 Árpád Tóth (Okoč-Sokolec I.dos) chp, U255 Tamás Kováts (Baka I.dos), U256 Tibor Kiss (Janíky I.dos), U257 Zoltán Darvas (Blatná n/O I.dos), U258 Dávid Šüli (Blatná n/O I.dos), U259 Pavel Bankó (Štvrtok n/O I.dos), U260 Zoltán Szolgay (Jahodná I.dos) chp všetci od 19. októbra 2009, U261 Roman Novotný (Lehnice I.dor) chp od 22. októbra 2009;

4)      Zmena trestu – zamietnuté: U262 Dávid Gaál (Ohrady I.dor);

5)      Poplatky a pokuty: U263 TJ Gabčíkovo I.sžB – na návrh ŠTK pokuta 7,50 € podľa čl. A/9/c/2/ RS, U264 TJ Pataš II.dor – na návrh ŠTK pokuta 7,50 € podľa čl. A/9/c/2/ RS, a uhradiť náhradu 17,50 € v prospech FK ŠG2007 Dunajská Streda podľa čl. A/9/d/2/ RS;

6)      Tresty: U265 Družstevník Lúč n/O II.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 300,- €, podmienečne uzavretie na 1 MZ do 30. júna 2010, zvýšiť US na 8 osôb, hlavný usporiadateľ Zoltán Balogh zákaz výkonu HU do 30. marca 2010, úradný dohľad na 1 MZ do 30. júna 2010 podľa 2/1.b/ DP;

7)      Oznamy DK: U266 N&N Atyp Kostolné Kračany II.dor – pozýva Attilu Gulázsiho hlavného usporiadateľa zápasu 10. kola II.dor Kostolné Kračany „B“ – DAC 1904 Dunajská Streda „C“ na deň 29. októbra 2009 (štvrtok) o 16.30 hod. v súvislosti s mimoriadnou udalosťou po ukončení uvedeného zápasu; U267 Csaba Kosár (R), Tamás Szalánczi (AR) – pozýva menovaných na zasadnutie dňa 29. októbra 2009 (štvrtok) o 16.30 hod. v súvislosti s mimoriadnou udalosťou po ukončení zápasu 10. kola II.dor Kostolné Kračany „B“ – DAC 1904 Dunajská Streda „C“; U268 – DK upozorňuje funkcionárov FK a DO ktorí sú delegovaní na MZ na dodržanie čl. A/4/e/ RS; U269 – vyhodnotila správu úradného dohľadu zo zápasu 10. kola II.dos Čilizská Radvaň – Ižop.

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (z 21. októbra 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov 12. kola a vydelegovala rozhodcov na 13. kolo;

2)      zo zápasov 13. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Imrich Nagy, nedeľa – Marián Gaál, Pavol Miklós, Imrich Nagy, Ján Stojka;

3)      zo zápasov 11. kola sa neskoro ospravedlnil Ladislav Csölle a Miroslav Köver ml.;

4)      ukladá pokarhanie rozhodcovi Ödönovi Horváthovi;

5)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Attilu Klempu na 2 týždne od 21. októbra 2009 podľa čl. 2.b) PDR za zápas II.dos Potônske Lúky – Ňárad;

6)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Otta Szabóa na 3 týždne od 21. októbra 2009 podľa čl. 4.p) PDR;

7)      pozýva na svoje zasadnutie dňa 28. októbra 2009 (streda) na 16.30 hod. rozhodcov Tibora Czucza, Dávida Hepnera, Viktora Bajnóczyho;

8)      upozorňuje rozhodcov na správne vyplnenie Zápisu o stretnutí, podľa vzoru uverejneného na internetovej stránke ObFZ Dunajská Streda (www.obfzds.sk);

9)      upozorňuje rozhodcov, že podľa čl. B/3/a/ RS pred MZ kontroluje registračné preukazy a zo zápisu zostavu domácich hráčov AR1 a hostujúcich hráčov AR2;

10)  oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (30. októbra-1. novembra 2009):

I. trieda ženy – dohrávky 7. a 8. kola – 31. októbra-1. novembra 2009:

Sobota 14.00:  FK Zlaté Klasy – Dolný Štál                           Šimon

Nedeľa 10.30: Rohovce – Malé Dvorníky                              L. Kovács

I. trieda dospelí – 13. kolo – 31. októbra-1. novembra 2009:

Sobota 14.00:  Baka – Okoč-Sokolec                                    P. Szabó, Pupáková, Szőke

Štvrtok n/O – Čenkovce                                 Bíró, Mészáros, A. Ábrahám

Nedeľa 10.30: Blatná n/O – Baloň                                          T. Petrovits, F. Lukács, Kosár

Nedeľa 13.30: Janíky – Kostolné Kračany                             Mészáros, Bors, Köver ml.

Vydrany – Holice n/O                                     Világi, Katona, F. Lukács

Veľké Blahovo – Rohovce                              Molnár, Reiter, T. Petrovits

Lehnice – Kráľovičove Kračany            Pupáková, Kolečányi, Matus

Jahodná – Trnávka                                          P. Szabó, Dohorák, A. Ábrahám

I. trieda dorast – 13. kolo – 31. októbra-1. novembra 2009:

Sobota 10.30:  ŠG 2007 Dun.Streda – Okoč-Sokolec (vo Vieske)  Tóth, Szalánczi

Sobota 11.30:  Vydrany – Holice n/O                                     Vida, Megály

Jahodná – Baka                                              Kolečányi, T. Nagy

Nedeľa 11.00: Janíky – FK Zlaté Klasy                                  Bors, Köver ml.

Dolný Štál – Čilizská Radvaň                           Muzsay, Czucz

Ohrady – Čenkovce                                        Reiter, Földes

Trhová Hradská – Šamorín „B“                       Vida, T. Nagy

II. trieda dospelí – 13. kolo – 31. októbra-1. novembra 2009:

Sobota 14.00:  Veľká Paka – Veľké Dvorníky                       Matlák, Bors, Koczó

Potônske Lúky – Povoda                                Gaál, Molnár, P. Miklós

Nedeľa 10.30: Ňárad – Horná Potôň                                     Katona, Szalánczi, F. Miklós

 

Nedeľa 13.30: Horný Bar – Lúč n/O                                      Sládeček, Kosár, Matlák

Padáň – Ižop                                                  Ö. Horváth, Bíró, Vida

Dolný Štál – Čilizská Radvaň                           Csölle, Muzsay, Czucz

Hubice – Nový Život „B“                                R., R., R.

Malé Dvorníky – Michal n/O                           Szőke, Szalánczi, Koczó

II. trieda dorast – 13. kolo – 31. októbra-1. novembra 2009:

Sobota 11.30:  Horná Potôň – Rohovce                                  L. Kovács, Šimon

Sobota 14.00:  DAC 1904 D.Streda „C“ – Mad (v Malom Blahove)  V. Bajnóczy, Antal

Nedeľa 10.30: Ko.Kračany „B“ – ŠG 2007 „B“ (v Kráľ.Kračanoch)  A. Ábrahám, J. Bajnóczy

Nedeľa 11.00: Pataš – Ňárad                                                 Koczó, Antal

III. trieda dospelí – 13. kolo – 31. októbra-1. novembra  2009:

Sobota 14.00:  Trnávka „B“ – Blahová                                   Dohorák, Stojka, Matus

Nedeľa 13.30: Mierovo – Šamorín „B“                                   Kohút, Kozma, Tóth

Čakany – Bodíky                                            Lelkes, V. Bajnóczy, Hepner

Trstená n/O – Sap                                           Flaska, J. Bajnóczy, F. Miklós

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 13. kolo – 30.-31. októbra 2009:

Piatok 15.00:   Lehnice – Roma Zlaté Klasy                            Šimon

Horný Bar – Šamorín „B“                                Földes

Čenkovce – Holice n/O                                   L. Kovács

Sobota 10.00:  Veľká Paka – Trnávka                                    J. Bajnóczy

FK Zlaté Klasy – Orechová Potôň                  V. Bajnóczy

Nový Život – Rohovce                                    Bors

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 13. kolo – 30.-31. októbra 2009:

Piatok 15.00:   Trhová Hradská – Okoč-Sokolec                   P. Miklós

Malé Dvorníky – Veľké Dvorníky                   Gaál

Baka – Ižop                                                    Antal

Sobota 10.00:  Medveďov – Kostolné Kračany                      Köver ml.

Vrakúň – Veľký Meder                                  A. Ábrahám

                        Gabčíkovo – Baloň                                         Megály

 

V.                 ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (23.-29. októbra 2009):

I. trieda ženy – 10. kolo – 24. októbra 2009:

Sobota 14.00: Tôň – Rohovce (Kolečányi R za Antala)

I. trieda dospelí – 12.  kolo – 24.-25. októbra 2009:

Sobota 14.00: Kráľovičove Kračany – Veľké Blahovo (Matlák AR1 za Csölleho)

Nedeľa 14.00: Okoč-Sokolec – Jahodná (R. AR1 za Kövera ml.), Rohovce – Vydrany (Mészáros AR2 za I. Nagya), Čenkovce – Blatná n/O (Šimon AR1 za O. Szabóa), Kostolné Kračany – Baka (I. Nagy AR2 za Klempu)

I. trieda dorast – dohrávka 10. kola – 29. októbra 2009:

Štvrtok 14.00: Baka – Vydrany (Molnár, Muzsay)

I. trieda dorast – 12.  kolo – 25. októbra 2009:

Nedeľa 11.30: Okoč- Sokolec – Jahodná (R. R za Kövera ml.), Čenkovce – Dolný Štál (Šimon R za O. Szabóa), FK Zlaté Klasy – ŠG 2007 Dunajská Streda (A. Ábrahám R za Šimona)

II. trieda dospelí – 12.  kolo – 24.-25. októbra 2009:

Sobota 14.00: Horná Potôň – Potônske Lúky (Czucz AR1 za Bajnóczyho, T. Petrovits AR2 za Czucza), Veľké Dvorníky – Malé Dvorníky (V. Bajnóczy AR2 za T. Petrovitsa), Nový Život „B“ – Dolný Štál (vo Vojtechovciach) (P. Miklós AR1 za Matusa), Čilizská Radvaň – Padáň (Matus R za Klempu)

Nedeľa 14.00: Lúč n/O – Ňárad (A. Ábrahám AR1 za Mészárosa, L. Kovács AR2 za A. Ábraháma)

II. trieda dorast – 12. kolo – 24. októbra 2009:

Sobota 11.30: Horná Potôň – Kostolné Kračany „B“ (Czucz R za V. Bajnóczyho, T. Petrovits AR za Czucza)

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – dohrávky 11. kola – 27.-28. októbra 2009:

Utorok 15.00: Veľké Blahovo – Šamorín „B“ (Vida)

Streda 15.00: Lehnice – Holice n/O (L. Kovács)

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 12. kolo – 23. októbra 2009:

Piatok 16.00: Topoľníky – Gabčíkovo (V. Bajnóczy R za O. Szabóa)

I. trieda prípravky skupina „B“ – odložený 1. turnaj – 28. októbra 2009:

Streda od 15.00 v Mierove (účastníci: FK Šamorín, Horná Potôň, Štvrtok n/O) (Šimon)

 

VI.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (24.-25. októbra 2009):

I. trieda dospelí – 12.  kolo – 24.-25. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Kráľovičove Kračany – Veľké Blahovo          Š. Šipoš

Nedeľa 14.00: Okoč-Sokolec – Jahodná                               I. Lukács

Trnávka – Lehnice                                          Puha

Rohovce – Vydrany                                        Fekete

Holice n/O – Štvrtok n/O                                Benovič

Čenkovce – Blatná n/O                                   P. Ábrahám

Baloň – Janíky                                                 Š. Šipoš

Kostolné Kračany – Baka                               T. Takács

II. trieda dospelí – 12.  kolo – 24.-25. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Horná Potôň – Potônske Lúky                        Sztranyovszky

Veľké Dvorníky – Malé Dvorníky                   Bott

Nový Život „B“ – Dolný Štál (vo Vojtechovciach)  Kása 

Čilizská Radvaň – Padáň                                 Puha

Ižop – Horný Bar                                            Füle

Nedeľa 10.30: Michal n/O – Hubice                                       Benovič

Nedeľa 14.00: Lúč n/O – Ňárad                                            Borbély

Povoda – Veľká Paka                                    Baán

III. trieda dospelí – 12. kolo – 24.-25. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Trnávka „B“ – Mierovo                                   Németh

Nedeľa 14.00: Blahová – Sap                                                Z. Petrovits

Bodíky – Trstená n/O                                      Nagyvendégi

Šamorín „B“ – Čakany (v Mliečne)                  Kása

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.