Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 12/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 15. októbra 2009):

1)      nariaďuje odohrať neodohratý zápas z 10. kola III.dos Trnávka „B“ – Trstená n/O dňa 14. novembra 2009 (sobota) o 13.30 hod.;

2)       nariaďuje odohrať neodohrané zápasy z 10. kola I.dor Baka – Vydrany dňa 29. októbra 2009 (štvrtok) o 14.00 hod. a Okoč-Sokolec – Lehnice dňa 21. októbra 2009 (streda) o 15.30 hod.;

3)      nariaďuje odohrať neodohrané zápasy zo 7. kola I.ženy Rohovce – Malé Dvorníky dňa 1. novembra 2009 (nedeľa) o 10.30 hod. a z 8. kola I.ženy FK Zlaté Klasy – Dolný Štál dňa 31. októbra 2009 (sobota) o 14.00 hod.;

4)      nariaďuje odohrať zápas 11. kola II.dor Rohovce – Kostolné Kračany „B“ dňa 18. októbra 2009 (nedeľa) o 12.30 hod. na ihrisku v Rohovciach;

5)      na základe čl. 100.e/ a 106.1. SP kontumuje zápas 10. kola I.sžB Gabčíkovo – Vrakúň, priznáva gólový pomer 0:3 a 3 body v prospech Družstevník Vrakúň. Zároveň navrhuje TJ Gabčíkovo pokutu 7,50 € podľa čl. A/9/c/2/ RS;

6)      na základe čl. 100.e/ a 106.1. SP kontumuje zápas 10. kola II.dor FK ŠG 2007 „B“ – Pataš, ponecháva gólový pomer 3:0 a 3 body v prospech FK ŠG 2007 „B“. Zároveň navrhuje TJ Pataš pokutu 7,50 € podľa čl. A/9/c/2/ RS a nariaďuje uhradiť náhradu 17,50 € v prospech FK ŠG 2007 podľa čl. A/9/d/2/ RS;

7)      z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok odkladá zápasy 11. kola I.sž „A“ a „B“ a nariaďuje odohrať dňa 21.10.2009 (streda) o 16.00 hod..

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 15. októbra 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U213 Attila Mórocz (Lúč n/O II.dos) 4 MZ podľa 1/3.b/ po vykonaní trestu za 4 ŽK, U214 Libor Gašparík (Potônske Lúky II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U215 Milan Santai (Veľká Paka II.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U216 Karol Perényi (Horný Bar II.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U217 Marek Lettrich (Hubice II.dos) 5 MZ podľa 1/3.b/ po vykonaní trestu za 4 ŽK, U218 Juraj Homolka (Hubice II.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U219 Peter Mészáros (Šamorín I.dor) 1 MZ podľa 1/5.a/, U220 Ladislav Lelkes (Blatná n/O I.dos) 4 MZ podľa 1/2.b/ všetci od 12. októbra 2009;

2)      Podmienečne zastavená činnosť: U221 Balázs Pongrácz (Holice n/O I.sža) 1 MZ podľa 1/a/1/5.a/, U222 Karol Tóth (Mad II.dor) 1 MZ podľa 1/5.a/, U223 Attila Kovács (Ňárad II.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/ všetci od 12. októbra 2009 do 30. apríla 2009;

3)      Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U224 Attila Mórocz (Lúč n/O II.dos) chp, U225 Tibor Mészáros (Lúč n/O II.dos) chp, U226 Tamás Varga (Michal n/O II.dos) chp, U227 Gabriel Vörös (Ižop II.dos) chp, U228 Marek Lettrich (Hubice II.dos),U229 Attila Kiss (Janíky I.dor) chp, U230 Július Kardos (Veľké Blahovo I.dos) chp, U231 Ladislav Varga (Štvrtok n/O I.dos), U232 Oliver Simon (Holice n/O I.dos) chp, U233 Mário Hudec (Čenkovce I.dos) všetci od 12. októbra 2009;

4)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U234 Imrich Csiba (Čilizská Radvaň II.dos) 2 MZ od 15. októbra 2009 do 30. apríla 2009;

5)      Zmena trestu – zamietnuté: U235 Ladislav Valkó (Veľká Paka II.dos);        

6)      Oznamy: U236 Družstevník Lúč n/O II.dos – DK žiada zaslať do 20. októbra 2009 podrobné písomné stanovisko k HNS divákov po ukončení zápasu 10. kola II.dos Lúč n/O – Potônske Lúky a nahlásiť meno diváka, ktorý hodil loptu k smerom R; U237 SC Potônske Lúky II.dos – DK žiada zaslať do 20. októbra 2009 podrobné písomné stanovisko k HNS divákov po ukončení zápasu 10. kola II.dos Lúč n/O – Potônske Lúky; U238 N&N Atyp Kostolné Kračany II.dor – DK žiada zaslať do 20. októbra 2009 stanovisko k poškodeniu motorového vozidla EČ DS 822CR AR zápasu 10. kola II.dor Kostoolné Kračany „B“ – DAC 1904 „C“; U239 AR Tamás Szalánczi – DK žiada zaslať faktúru o oprave poškodeného MV počas zápasu 10. kola II.dor Kostolné Kračany „B“ – DAC 1904 „C“; U240 Družstevník Holice n/O I.sžA – DK žiada dokladovať do 20. októbra 2009 úhradu 35,-€ v prospech FC Roma Zlaté Klasy (U186); U241 TJ Lehnice I.sžA – DK žiada dokladovať do 20. októbra 2009 úhradu 35,- € v prospech Družstevník Horná Potôň (U79); U242 – DK vyhodnotila správu úradného dohľadu zo zápasu 10. kola II.dor Horná Potôň – Ňárad;

7)      Poplatky a pokuty: U242 Družstevník Horná Potôň II.dor – pokuta 15,- € podľa čl. A/9/c/2/ RS, náhrada 35,-€ v prospech TJ Pataš podľa čl. A/9/d/2/ RS.

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (zo 14. októbra 2009):

1)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov 11. kola a vydelegovala rozhodcov na 12. kolo;

2)      zo zápasov 12. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: nedeľa – Richard Földes, Marián Gaál, Pavol Miklós, Ján Stojka;

3)      berie na vedomie PN rozhodcu Miroslava Kövera ml.;

4)      obdržala sťažnosť na rozhodkyňu Michaelu Pupákovú od Poľnohospodár Hubice za zápas 10. kola II.dos Povoda – Hubice;

5)      pozýva na svoje zasadnutie dňa 21. októbra 2009 na 16.30 hod. rozhodcov Attilu Ábraháma, Auréla Vidu a na 17.00 hod. Ödöna Horvátha;

6)      upozorňuje rozhodcov na preštudovanie postupu pri zraneniach R, AR počas MZ v PF (Pravidlá futbalu);

7)      upozorňuje rozhodcov, aby na MZ sa dostavili v dostatočnom časovom predstihu (30 minút pred zápasom);

8)      oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (23.-25. októbra 2009):

I. trieda dospelí – 12.  kolo – 24.-25. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Kráľovičove Kračany – Veľké Blahovo          Ö. Horváth, Csölle, Molnár

Nedeľa 14.00: Okoč-Sokolec – Jahodná                               Világi, Köver ml., Ö. Horváth

Trnávka – Lehnice                                          Szőke, Reiter, F. Lukács

Rohovce – Vydrany                                        Matlák, Kolečányi, I. Nagy

Holice n/O – Štvrtok n/O                                Molnár, Bors, Bíró

Čenkovce – Blatná n/O                                   Pupáková, O. Szabó, Csölle

Baloň – Janíky                                                 P. Szabó, Dohorák, Matus

Kostolné Kračany – Baka                               T. Petrovits, Kosár, Klempa

I. trieda dorast – 12.  kolo – 24.-25. októbra 2009:

Sobota 11.30:  Šamorín „B“ – Vydrany (v Mliečne)                Šimon, L. Kovács

Čilizská Radvaň – Janíky                                 Tóth, A. Ábrahám

Sobota 14.00:  Baka – Lehnice                                               Kosár, P. Szabó

Nedeľa 11.30: Okoč-Sokolec – Jahodná                               Köver ml., Ö. Horváth

Holice n/O – Ohrady                                       Bors, Bíró

Čenkovce – Dolný Štál                                   O. Szabó, Csölle

FK Zlaté Klasy – FK 2007 ŠG Dunajská Streda  Šimon , L. Kovács

II. trieda dospelí – 12.  kolo – 24.-25. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Horná Potôň – Potônske Lúky                        I. Nagy, T. Petrovits, Czucz

Veľké Dvorníky – Malé Dvorníky                   F. Lukács, Pupáková, Bajnóczy

Nový Život „B“ – Dolný Štál (vo Vojtechovciach)  Bíró, Matus, Szalánczi

Čilizská Radvaň – Padáň                                 Klempa, Tóth, A. Ábrahám

Ižop – Horný Bar                                            Gaál, F. Miklós, Koczó

Nedeľa 10.30: Michal n/O – Hubice                                       Mészáros, Katona, Sládeček

Nedeľa 14.00: Lúč n/O – Ňárad                                            Lelkes, Mészáros, A. Ábrahám

Povoda – Veľká Paka                                    Katona, Czucz, F. Miklós

II. trieda dorast – 12. kolo – 24.-25. októbra 2009:

Sobota 10.30:  FK 2007 ŠG D.Streda „B“ – DAC 1904 D.Streda „C“ (vo Vieske) Vida, Földes

Sobota 11.30:  Horná Potôň – Kostolné Kračany „B“             Bajnóczy, Czucz

Nedeľa 11.30: Rohovce – Pataš                                             Kolečányi, I. Nagy

Mad – Ňárad                                                  T. Nagy, Megály

III. trieda dospelí – 12. kolo – 24.-25. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Trnávka „B“ – Mierovo                                   Bors, Muzsay, Szőke

Nedeľa 14.00: Blahová – Sap                                                Bajnóczy, Tóth, Vida

Bodíky – Trstená n/O                                      Kohút, Sládeček, Muzsay

Šamorín „B“ – Čakany (v Mliečne)                  Flaska, Szalánczi, Koczó

I. trieda ženy – 10. kolo – 24.-25. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Tôň – Rohovce                                               Kolečányi

Nedeľa 10.30: Malé Dvorníky – Dolný Štál                            Antal

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 12. kolo – 23.-24. októbra 2009:

Piatok 16.00:   Trnávka – Nový Život                                     Hepner

Rohovce – FK Zlaté Klasy                              Kozma

Holice n/O – Horný Bar                                  P. Miklós

Šamorín „B“ – Lehnice (na ihrisku v Pomlé)     L. Kovács

Roma Zlaté Klasy – Veľké Blahovo                Šimon

Sobota 10.00:  Orechová Potôň – Čenkovce                          Stojka

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 12. kolo – 23.-24. októbra 2009:

Piatok 16.00:   Topoľníky – Gabčíkovo                                  O. Szabó

Veľký Meder – Malé Dvorníky                       Vida

Okoč-Sokolec – Medveďov                           Kolečányi

Sobota 10.00:  Baloň – Baka                                                  Dohorák

Veľké Dvorníky – Trhová Hradská                 Megály

Sobota 12.00:  Ižop – Vrakúň                                                 Koczó

 

V.                 ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (16.-21. októbra 2009):

II. trieda dospelí – 11. kolo – 18. októbra 2009:

Nedeľa 14.00: Horný Bar – Čilizská Radvaň               Bors AR1 za Kövera ml.

II. trieda dorast – 11. kolo – 17.-18. októbra 2009:

Sobota 14.30:  DAC 1904 D.S. „C“ – Horná Potôň (v Malom Blahove)  Bors R za Kövera ml.

Nedeľa 12.30: Rohovce – Kostolné Kračany „B“ (v Rohovciach – zmena termínu a miesta) (Šimon, L. Kovács)

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 11. kolo – odložené na 21. októbra 2009:

Streda 16.00: Veľká Paka – Roma Zlaté Klasy (Muzsay), Veľké Blahovo – Šamorín „B“ (Vida), Lehnice – Holice n/O (L. Kovács), Horný Bar – Orechová Potôň (Dohorák), Čenkovce – Rohovce (Reiter), FK Zlaté Klasy – Nový Život (Šimon)

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 11. kolo – odložené na 21. októbra 2009:

Streda 16.00:Kostolné Kračany – Topoľníky (Megály), Medveďov – Veľké Dvorníky (Földes), Trhová Hradská – Veľký Meder (P. Miklós), Malé Dvorníky – Ižop (Stojka), Vrakúň – Baloň (Hepner), Baka – Gabčíkovo (Kolečányi)

 

VI.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (10.-11. októbra 2009):

I. trieda dospelí – 11. kolo – 17.-18. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Baka – Baloň                                                  Benovič

Nedeľa 10.30: Blatná n/O – Holice n/O                                  I. Lukács

Vydrany – Kráľovičove Kračany                    Kása

Nedeľa 14.00: Kostolné Kračany – Okoč-Sokolec                Bott

Janíky – Čenkovce                                          Š. Šipoš

Štvrtok n/O – Rohovce                                   Fekete

Veľké Blahovo – Trnávka                               Borbély

Lehnice – Jahodná                                          Benovič

II. trieda dospelí – 11. kolo – 17.-18. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Ižop – Lúč n/O                                               Bott

Padáň – Nový Život „B“                                 P.Horváth

Dolný Štál – Michal n/O                                  I. Lukács

Hubice – Veľké Dvorníky                               P. Ábrahám

Nedeľa 14.00: Horný Bar – Čilizská Radvaň                           Németh

Malé Dvorníky – Povoda                                Gyurkovics

Veľká Paka – Horná Potôň                             T. Takács

Potônske Lúky – Ňárad                                  Puha

III. trieda dospelí – 11. kolo – 17.-18. októbra 2009:

Sobota 14.00:  Trstená n/O – Šamorín „B“                              Puha

Nedeľa 10.30: Trnávka „B“ – Čakany                                    Z. Petrovits

Nedeľa 14.00: Mierovo – Blahová                                         Nagyvendégi

Nedeľa 14.30: Sap – Bodíky                                                  Füle

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.