Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 1/2009-10:

I.                   SEKRETARIÁT:

1)      oznamuje funkcionárom futbalových klubov, rozhodcom a delegátom, že Rozpis majstrovských futbalových súťaží pre súťažný ročník 2009/2010 si môžu od 31. júla 2009 zakúpiť na sekretariáte ObFZ v úradných hodinách (cena: 3,50 €/ks).

2)      oznamuje futbalovej verejnosti, že stránkové dni a úradné hodiny sekretariátu od 9. marca 2009 sú: pondelok – nestránkový deň, utorok 8.00-12.00, streda 13.00-18.00, štvrtok 8.00-12.00, 13.00-18.00, piatok 8.00-10.00.

 

II.                MATRIČNÁ KOMISIA:

1)      dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na dôsledné vypisovanie prestupových lístkov podľa PP, Druhá hlava – ohlasovanie prestupu, hosťovania, zrušenia hosťovania čl. 4 a čl. 5. V prípade, že na tlačive prestupového lístku nebudú dodržané uvedené zásady, bude mať za následok jeho neprerokovanie (dva vlastnoručné podpisy štatutárnych zástupcov FK, s čitateľne uvedenými menami, priezviskami a funkciami podpisujúcich, opravy na PL, neúplne vyplnené PL a pod.). Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov je zverejnený na internetovej stránke zväzu (http://www.obfzds.sk).

 

III.             DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

1)      upozorňuje funkcionárov, trénerov a potrestaných hráčov v minulom súťažnom ročníku, že tresty uložené nepodmienečne doposiaľ nevykonané, ako i udelené za 4 ŽK (8, alebo 12 ŽK) v posledných jarných kolách sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2009/2010.

 

IV.              KOMISIA ROZHODCOV (z 29. júla 2009):

1)      rozhodcovia sú povinní zaslať sms správu o výsledku zápasov, ktoré riadili ako HR (v tvare súťaž, zápas, konečný výsledok, polčasový výsledok) do dvoch hodín po ukončení stretnutia (mobil: 0908/724-694);

2)      rozhodcovia sú povinní na majstrovské zápasy nosiť modré a žlté dresy, v odôvodnených prípadoch môžu používať aj dresy osobné;

3)      zo zápasov 1. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Tomáš Dohorák, Tomáš Husvéth, Tomáš Katona, Ladislav Matus, András Muzsay, Ján Stojka, nedeľa – Tomáš Dohorák, Tomáš Husvéth, Ladislav Matus, Pavol Miklós, András Muzsay;

4)      KR vydelegovala rozhodcov na zápasy 1. kola;

5)      pozýva rozhodcov Norberta Borsa, Miroslava Lehoczkého, Tomáša ReiteraOtta Szabóa na zasadnutie KR dňa 5. augusta 2009 (streda) o 17.00 hod.;

6)      oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

V.                 OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (8.-9. augusta 2009):

I. trieda dospelí – 1. kolo – 8.-9. augusta 2009:

Sobota 16.00:  Holice n/O – Jahodná                                      (Bíró, Kosár, Tóth)

Sobota 17.30:  Kráľovičove Kračany – Okoč-Sokolec           (Pupáková, Molnár, Szalánczi)

Baka – Štvrtok n/O                                         (F. Lukács, Köver ml., Petrovits)

Nedeľa 17.30: Rohovce – Trnávka                                         (Petrovits, Stojka, Kosár)

Čenkovce – Lehnice                                       (Ö. Horváth, Czucz, Szőke)

Baloň – Veľké Blahovo                                   (Katona, Bíró, Csölle)

Kostolné Kračany – Vydrany                          (Világi, I. Nagy, Hepner)

Janíky – Blatná n/O                                         (P. Szabó, Szalánczi, F. Lukács)

I. trieda dorast – 1. kolo – 8.-9. augusta 2009:

Sobota 10.30:  FK 2007 ŠG – Ohrady (vo Vieske)                (Köver ml., Vida)

Sobota 13.30:  Holice n/O – Jahodná                                      (Kosár, Tóth)

Sobota 15.00:  Šamorín „B“ – Baka (v Mliečne)                     (I. Nagy, Antal)

Čilizská Radvaň – Trhová Hradská                  (P. Miklós, A. Ábrahám)        

Nedeľa 15.00: Čenkovce – Lehnice                                       (Czucz, Szőke)

FK Zlaté Klasy – Vydrany                              (F. Miklós, Vida)

Janíky – Dolný Štál                                         (Szalánczi, F. Lukács)

II. trieda dospelí – 1. kolo – 8.-9. augusta 2009:

Sobota 17.30:  Veľké Dvorníky – Horná Potôň                      (Ö. Horváth, Szőke, Kolečányi)

Nový Život „B“ – Potônske Lúky (vo Vojtechovciach) (Csölle, Kozma, Czucz)

Čilizská Radvaň – Veľká Paka                        (Klempa, P. Miklós, A. Ábrahám)

Ižop – Malé Dvorníky                                     (P. Szabó, Gaál, Koczó)

Horný Bar – Hubice                                        (Világi, Hepner, Vida)

Sobota 18.00:  Povoda – Lúč n/O                                          (Matlák, F. Miklós, I. Nagy)

Nedeľa 10.30: Michal n/O – Ňárad                                        (Klempa, Tóth, Stojka)

Nedeľa 17.30: Padáň – Dolný Štál                                         (Pupáková, Gaál, Matlák)

II. trieda dorast – 1. kolo – 7.-9. augusta 2009:

Piatok 16.00:   FK 2007 ŠG „B“ – Rohovce (vo Vieske)        (Kolečányi, Földes)

Nedeľa 15.00: Mad – Horná Potôň                                        (Köver ml., Antal)

Pataš – Kostolné Kračany „B“                        (Gaál, T. Nagy)

Ňárad – DAC 1904 Dunajská Streda „C“       (A. Ábrahám, Földes)

III. trieda dospelí – 1. kolo – 8.-9. augusta 2009:

Sobota 17.00: Bodíky – Trnávka „B“(FC Friends)                  (Mészáros, Földes, T. Nagy)

Nedeľa 17.30: Šamorín „B“ – Blahová (v Mliečne)                 (Flaska, Koczó, Sládeček)

Sap – Mierovo                                                (Kohút, Kolečányi, Kozma)

Trstená n/O – Čakany                                     (Mészáros, Lelkes, A. Ábrahám)

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.