Choď na obsah Choď na menu
 


ÚS č.23

4. 3. 2010

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 23/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (zo 4. marca 2010):

1)      upozorňuje kluby na povinnosti vyplývajúce z Rozpisu súťaži doplniť zoznam všetkých hráčov vo všetkých kategóriách do 31. marca 2010 a u žiakov do 15. apríla 2010, predložiť zoznam realizačných tímov, predložiť kópie trénerských preukazov a licencií a u klubov, ktoré majú súťažiach riadených ObFZ ,,B“-, „C“-družstvo predložiť súpisky „A“-, „B“-družstva v zmysle čl.37-42 SP. Porušenie týchto ustanovení RS a SP má na následok disciplinárny postih voči klubom,

2)      na základe čl. 58/3 SP nariaďuje odohrať zápas 16. kola II.dor Kostolné Kračany“B“- Ňárad dňa 27. marca 2010 (sobota) o 12.00 hod. na ihrisku v Kostolných Kračanoch,

3)      upozorňuje futbalové kluby, že musia spraviť všetko preto, aby sa stretnutia mohli odohrať v stanovenom termíne (prípade odpratanie snehu z hracej plochy, vyznačenie čiar farebným vápnom, pripravenie farebnej lopty, pripravenie a vyčistenie kabín a pod),

4)      upozorňuje kluby I. triedy dos. a dor., že 29. kolo sa odohrá 12. júna 2010 (sobota) ÚHČ, II.  trieda dos. a dor. 28. kolo a 30. kolo sa odohrajú 5. júna 2010 a 19. júna 2010 (sobota) ÚHČ a II. trieda dos. 19. kolo sa odohrá 3.-4. apríla 2010 ÚHČ 15.30 hod..

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (zo 4. marca 2010):

1)      týmto žiada nasledovné futbalové kluby, aby preukázali do 11. marca 2010 zdokladovanie poplatkov a pokút nasledovných hráčov: Tibor Bódis (Padáň, II.tr.dosp.), Csaba Kovács (Baka, I.tr.dosp.), Zoltán Szolgai (Jahodná, I.tr.dosp.), Marián Kulich (Trnávka, I.tr.dosp.), Tomáš Bódis (Padáň, II.tr.dosp.), Imrich Bugár (Veľká Paka, II.tr.dosp.), František Puzsér (Ižop, II.tr.dosp.), Ján Nagy (Ňárad, II.tr.dor.), Csaba Horváth (Blatná n/O, I.tr.dosp.), Viliam Soós (Jahodná, I.tr.dosp.), Ján Hacsik (Kráľovičove Kračany, I.tr.dosp.), Adrián Vodnyánszky (Veľké Dvorníky, II.tr.dosp.), Zsolt Halász (Okoč-Sokolec, I.tr.dosp.). Zároveň DK žiada nasledujúce kluby o zdokladovanie poplatkov a pokút: Palas Jahodná (I.tr.dosp.) (U369), Družstevník Holice n/O (I.tr.dosp.) (U370), TJ ŠM Janíky (I.tr.dor.) (U372).

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (zo 4. marca 2010):

1)      vydelegovala rozhodcov na 16. kolo,

2)      zo zápasov 16. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Štefan Horony, Ladislav Matus, nedeľa – Štefan Horony, Ladislav Matus, Marián Gaál, Pavol Miklós,

3)  oznamuje rozhodcom, že ospravedlnenie zo zápasov treba nahlásiť minimálne 10 dní pred stretnutiami (najneskôr štvrtok do 16.00 hod.),

4)   ruší všetky zastavenia delegovania rozhodcom z jesennej časti súťažného ročníka 2009/2010, ktoré sa mali preniesť na jarnú časť sezóny,

5)  oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (13.-14. marca 2010):

I. trieda dospelí – 16. kolo – 13.-14. marca 2010:

Sobota 14.30:  Štvrtok n/O – Baka                                         Bíró, P. Szabó, Molnár

Nedeľa 10.30: Blatná n/O – Janíky                                         P. Szabó, Katona, Szőke

Nedeľa 14.30: Okoč-Sokolec – Kráľovičove Kračany           Ö. Horváth, Mészáros, Flaska

Trnávka – Rohovce                                         F. Lukács, Dohorák, Kozma

Jahodná – Holice n/O                                      Matlák, Czucz, Köver ml.

Lehnice – Čenkovce                                       Bíró, Bors, Kolečányi

Veľké Blahovo – Baloň                                   Világi, Katona, Szalánczi

Vydrany – Kostolné Kračany                          Csölle, F. Miklós, J. Bajnóczy

I. trieda dorast – 16. kolo – 13.-14. marca 2010:

Sobota 12.00:  Jahodná – Holice n/O                                      J. Tóth, O. Szabó

Nedeľa 12.00: Baka – Šamorín „B“                                        Kosár, Muzsay

Lehnice – Čenkovce                                       Bors, Kolečányi

Čilizská Radvaň – Trhová Hradská                  A. Ábrahám, Vida      

Vydrany – FK Zlaté Klasy                              F. Miklós, J. Bajnóczy

Ohrady – FK ŠG 2007                                   Czucz, Köver ml.

Dolný Štál – Janíky                                         Hepner, Koczó

II. trieda dospelí – 16. kolo – 13.-14. marca 2010:

Sobota 14.30:  Veľká Paka – Čilizská Radvaň                        F. Lukács, Bors, Dohorák

Hubice – Horný Bar                                        Gaál, P. Miklós, Kolečányi

Nedeľa 10.30: Horná Potôň – Veľké Dvorníky                      Mészáros, Ö. Horváth, Klempa

Nedeľa 14.30: Lúč n/O – Povoda                                          Sládeček, Földes, Lelkes

Ňárad – Michal n/O                                        Molnár, P. Szabó, V. Bajnóczy

Potônske Lúky – Nový Život „B“                    I. Nagy, Kovács, Šimon

Malé Dvorníky – Ižop                         Szőke, Reiter, J. Tóth

Dolný Štál – Padáň                                         Klempa, Hepner, Koczó

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.