Choď na obsah Choď na menu
 


ÚS č. 26

2. 4. 2010

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 26/2009-10:

 

I. ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 1. apríla 2010):

 

1)       upozorňuje kluby na povinnosti vyplývajúce z Rozpisu súťaži doplniť zoznam všetkých hráčov vo všetkých kategóriách do 31. marca 2010 a u žiakov do 15. apríla 2010, predložiť zoznam realizačných tímov, predložiť kópie trénerských preukazov a licencií a u klubov, ktoré majú súťažiach riadených ObFZ ,,B“-družstvo predložiť súpisky „A“-družstva v zmysle čl.37-42 SP. Porušenie týchto ustanovení RS a SP má za následok disciplinárny postih voči klubom.

2)      na základe SP čl. 58/3 nariaďuje odohrať zápas 18.kolo II.dor. FK ŠG 2007 „B“-Ňárad dňa 9. apríl 2010 (piatok)o 17.30hod. na ihrisku v Ňarade.

3)      na základe SP čl.58/3 nariaďuje odohrať zápas 24.kolo I.dor. Doľný Štál-Baka dňa 2.mája 2010(nedeľa) o 14.00 a II.dos.Doľný Štál-Horná Potôň dňa 2.mája 2010(nedeľa) o 16.30 na ihrisku Doľnom Štáli.

4)      na základe SP čl. 58/3 nariaďuje odohrať zápasy I.dor. 20.kolo Trhová Hradská-Doľný Štál dňa 11.aprila (nedeľa) o 12.00 ,22.kolo Trhová Hradská-Vydrany  dňa  25.april(nedeľa) o 12.00 ,23.kolo Trhová Hradská-Okoč-Sokolec dňa  2.mája(nedeľa) o 13.00 ,25.kolo Trhová Hradská-Jahodná dňa 16.mája(nedeľa) o 13.30 a 29.kolo Trhová Hradská-Holice n/o dňa 13.júna(sobota) o 14.00 v ihrisku Trhovej Hradskej.

5)      na základe SP čl.58/3 nariaďuje odohrať zápas 20.kolo I.sž. FK Zlaté Klasy-Lehnice dňa 30.aprila 2010(piatok) o 16.30hod. na ihrisku v Zlatých Klasoch.

6)      upozorňuje kluby I.dos Kráľovičové Kračany,,Holice n/O,Čenkovce,Baloň,Vydrany,Jahodná,II.dos.Michal n/o,Nový Život „B“,Ižop,III.dos.Trnávka „B“,Sap na dodržanie čl. B/4 RS(zoznam hráčov).

7)       suhlasí za štartom družstva ml.žiakov TJ Trnávka v jarnej časti v skupine „S“   9.30 Michal n/O-Trnávka,10.05 Trstená n/O-Vieska „B“,10.45 Trnávka- Vieska „B“,11.20 Michal n/O-Trstená n/O,12.00 Trstená n/O-Trnávka,12.35 Vieska „B“-Michal n/O

8)      navrhuje pokutu 30,-€ v prospech ObFZ  pre TJ Vrakúň za nedostavenie sa na 3turnaj 2.fázy a zaroveň nariaďuje uhradiť náhradu 35,-€ v prospech MŠK-Thermal V.Meder (č.ú.193481890/0900 ).

9)      na základe SP č.100/i  kontumuje zápas 16. kola III.dos FK Trnávka „B“–Poľnohospodár Sap a priznáva 3 body a gólový pomer 3:0 v prospech Trnávka „B“,

10)  majstrovské zápasy od 01.apríla ÚHČ dorast 13.00 hod a ÚHČ dospelý 15.30 hod.,

 

 

            II. DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 1.4. 2010):

 

 

1.) Nepodmienečne zastavená činnosť: U403 Vörös Gábor (Baloň I.dos.) 2 MZ podľa 1/3.a, U404 Tóth Peter (Holice I.dos.) 4 MZ podľa 1/6.b, U405 Anda Adrián (Jahodná I.dos.) 2 MZ podľa 1/3a, U406 Póda Csaba (Hubice II.dos.) 1MZ podľa 1/1b., U407 Rigó Alex (Lehnice I.dor.) 1MZ podľa 1/5a.,všetci od 1.4.2010.

 

2.) Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U408 Tóth Roland (Veľ.Dvorníky II.dos.) , U409 Vörös Karol (Ňárad II.dos.) chp,; U410 Lehota Pavol (Michal n/O II.dos.), U411 Mórocz Patrik (Janíky I.dos.), U412 Dávid Szabolcs (Štvrtok n/O I.dos.), U413 Gönczöl Csaba (Rohovce I.dos.), U414 Csánó Dávid (Holice I.dos.) chp. U415 Tászli Dávid (Jahodná I.dos.) chp., U416 Csanaky Jozef (Michal n/O II.dos.) všetci od 1.4.2010.

 

 3.) Zastavená činnosť na 2 MZ N po 8.ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.b./DP(v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U417 Kováts Tamás (Baka I.dos.).

 

       4.) Zmena trestu na podmienečný podľa čl.31 DP: U418 Vass Pavol (Rohovce I.dos.) 1MZ, U419 Gyurkovics Norbert (Holice I.dos.) 1MZ, U420 Kulich Marian (Trnávka I.dos.) 2MZ, U421 Horváth Erik (Horná Potôň II.dos.) 2MZ, všetci od 1.4.2010 do 30.6.2010

     

     5.) Neprerokované (DK upozorňuje na čl. C/6/f RS!), U422 Posvanc Ján (Bodíky III.dos.), U423 Johancsik Ladislav (Sap III.dos.).

    

     6.) Tresty: U424 Pre neoprávnený štart hráča po 4 ŽK, Vass Krisztián (Sap III.dos.) 1 mesiac nepodmienečne podľa I/9/1b - trest za neopr.štart hráčovi začne plynúť po odst.trestu za 4ŽK (U387),  U425 vedúci mužstva Poľnohospodár Sap, Sárközi Juraj 1 mesiac podľa I/9/2b nepodmienečne, U426 tréner mužstva Poľnohospodár Sap, Tóth Elemér 1 mesiac nepodmienečne podľa I/9/2b., všetci od 1.4.2010.

    

      7.) Oznamy DK: U427 Vyjadrenie klubu Janíky (U402) DK berie na vedomie, a šetrenie vo veci zastavuje.

 

III. KOMISIA ROZHODCOV (z 1.apríla 2010):

 

1)         vykonala zmeny na 19. kolo a vydelegovala rozhodcov na 20. kolo;

2)         pozastavuje delegovanie rozhodcu Tomáša Reitera na 4  týždne od 29 marca 2010 podľa čl. 1.d), 4.c) a 5.a) PDR za zápasy 14. kola st. žiakov skupina B Malé Dvorníky – Okoč-Sokolec a 18. kola I dos Jahodná – Baloň;

3)                  pozastavuje delegovanie rozhodcu Vojtecha Bíróa na 1 týždeň od 29.marca 2010 podľa 1.c) PDR za zápas 18. kola II. dos Potônske Lúky – Ižop

4)                  zo zápasov 20. kola sa ospravedlnili rozhodcovia so-ne Jozef Sládeček, Roman Šimon, Štefan Horony

5)         obdržala od TJ Družstevník Baloň sťažnosť na rozhodcov Ödöna Horvátha, Tibora Czucza a Tomáša Reitera za zápas 18. kola I.dos Jahodná – Baloň;

6)         upozorňuje rozhodcov, že Zápis o stretnutí treba zasielať v nasledovne 1 X orginál + 3 X kópia, zo žiackych zápasov 1 X orginál + 1 X kópia na ObFZ do stredy 12.00 hod.

7)         oznamuje rozhodcom – čakateľom, že školenie sa uskutoční dňa

       6.4.2010 (utorok) od 17.00 h v kultúrnom dome vo Vieske

8)         oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

 

 

 

IV. OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI ( 10-11-4.2010):

 

I.trieda dospelí

 

20.kolo – 10-11. apríla 2010:

 

Okoč-Sokolec – Holice n/O   so 15.30                                  Katona T, Molnár L, Czucz T

Rohovce – Čenkovce   ne 15.30                                             Mészáros J, Hepner D, Szőke

Kráľovičove Kračany – Baloň   so 15.30                               Szabó P, Matus L, Mészáros J

Trnávka – Kostolné Kračany   ne 15.30                                 Klempa A, Kosár Cs, Szalánczi T

Jahodná – Baka   ne 15.30                                                     Nagy I, Világi G, Bajnóczy V

Lehnice – Janíky   ne 15.30                                                    Csölle L, Dohorák T, Horváth Ö

Blatná n/O – Veľké Blahovo ne 10.30                                    Lukács F, Flaška L, Csölle L

Vydrany – Štvrtok n/O   ne 15.30                                           Szabó P, Bors N, Matus L

I. trieda  dorast

20. kolo – 10.-11. apríla 2010:

Okoč-Sokolec – Holice n/O   so 13.00                                  Czucz T, Molnár L

Šamorín „B“ – Čenkovce (v Mliečne)  so 13.00                      Megály Cs, Szabó O

voľný los – Čilizská Radvaň

Baka – FK Zlaté Klasy   ne 13.00                                          Kozma G, Kovács L

Jahodná – FK ŠG 2007   so 13.00                                         Muzsay A, Vida A

Lehnice – Janíky   ne 13.00                                                    Dohorák T, Horváth Ö

Trhová Hradská – Dolný Štál   ne 12.00                                 Kosár Cs, Szabó O

Vydrany – Ohrady   ne 13.00                                                 Matus L, Bors N

II. trieda dospelí

20. kolo –10-11. apríla 2010:

Lúč n/O – Michal n/O   ne 15.30                                            Bíró V, Lukács F, Kolečányi G

Veľké Dvorníky – Nový Život „B“   ne 10.30             Világi G, Czucz T, Lelkes Á

Povoda – Čilizská Radvaň   so 15.30                                     Lukács F, Gaál M, Horváth Ö

Horná Potôň – Ižop   so 15.30                                               Nagy I, Miklós P, Szöke L

Ňárad – Horný Bar   ne 15.30                                    Matlák J, Köver M ml, Földes R

Potônske Lúky – Padáň   so 15.30                                         Csölle L, Szalánczi T, Matlák J

Veľká Paka – Dolný Štál   ne 15.30                                       Katona T, Tóth J, Bajnóczy J

Malé Dvorníky – Hubice   ne 15.30                                        Molnár L, Czucz T, Lelkes Á

II. trieda dorast

18. kolo – 9.-11. apríla 2010:

Rohovce – Kostolné Kračany „B“ (v Trnávke)   ne 13.00       Szalánczi T, Kosár Cs

Horná Potôň – DAC 1904 „C“   so 13.00                              Miklós P, Szőke L

Ňárad - FK ŠG 2007 „B“    pi 17.30                                     Köver M ml., Földes R

Mad – voľný los

III, trieda dospelí

18. kolo – 10.-11. apríla 2010:

Blahová – Mierovo   ne 15.30                                     Koczó J, Nagy T, Megály Cs

Trnávka „B“ – Čakany   so 15.30                                           Dohorák T, Miklós F, Klempa A

Šamorín „B“ – Trstená n/O (v Mliečne)   ne 10.30                  Bors N, Tóth J, Stojka J

Bodíky – Sap   ne 10.30                                                        Kolečányi G, Kosár Cs, Vida A

 

Starší žiaci sk. A

17. kolo – 14. apríla 2010:

Lehnice – Trnávka   st 16.00                                                  Bajnóczy V

Veľké Blahovo – Horný Bar   st 16.00                                   Bors N

Veľká Paka – Čenkovce   st 16.00                                         Kosár Cs

voľný los – FK Zlaté Klasy

voľný los – Nový Život   

Šamorín „B“ – Rohovce (na ihrisku v Pomlé)   st 16.00           Hepner D

Holice n/O – Orechová Potôň   st 16.00                                 Kozma G

 

Starší žiaci skupina B

17. kolo – 14. apríla 2010:

Trhová Hradská – Topoľníky   st 16.00                                  Bajnóczy J

Medveďov – Malé Dvorníky   st 16.00                                   Köver M ml

voľný los – Vrakúň

Kostolné Kračany – Baka   st 16.00                                       Muzsay A

Okoč-Sokolec – Gabčíkovo   st 16.00                                   Szabó O

Veľké Dvorníky – Baloň   st 16.00                                         Szalánczi T

Veľký Meder – Ižop   st 16.00                                               Megály Cs

                

                

                

               Nadstavbová čast. II.fáza.

               U-1 turnaj 10 apríla 2010

 

               Sk.K-Velký Meder   -Bajnóczy V

 

9.30      V Meder-P.Lúky

10.05    Baka       -FK Zlaté Klasy

10.45    P.Lúky     -FK Zlaté Klasy

11.20    V.Meder –Baka

12.00    Baka         -P.lúky

12.35     FK Zl.Klasy-V.Meder

 

               Sk.L-Dolný Stál – Bajnóczy J

 

9.30      D.Stál     -   Jahodná

10.05    Gabčíkovo-O.Potôň

10.45    Jahodná     -O.Potôň

11.20    D.Stal         -Gabčíkovo

12.00    Gabčíkovo   -Jahodná

12.35    O.Potôň       -D.Stál

                

 

 

               Sk.M-Stvrtok n/O – Kosár Cs 

 

9.30          Stvrtok n/o         -   Blatná n/o

10.05        Povoda                -M.Dvorníky

10.45        Blatná n/o           -M.Dvorníky

11.20        Stvrtok n/           -Povoda

12.00       Povoda                -Blatná n/o

12.35      M.Dvorníky         -Stvrtok n/o

 

               SK.N-PATAS – Köver M ml

 

 

9.30          Pataš             -Holice n/o

10.05        Vrakúň          -Kr.Kračany

10.45        Holice n/o     Kr.Kračany

11.20        Pataš           - Vrakúň

12.00        Vrakúň        -Holice n/o

12.35        Kr.Kračany  -Pataš

 

               SK.O-Topolníky – Gaál M

 

 

9.30           Topolníky        -Cenkovce

10.05         Okoč                 -Baloň

10.45         Cenkovce         -Baloň

11.20         Topolníky         -Okoč

12.00         Okoč                  -Cenkovce  

12.35          Baloň               -Topolníky

 

 

               SK.P-Lehnice – Kovács L

 

 

9.30          Lehnice           -        H.Potôň

10.05        V.Paka            -        Bodíky

10.45        H.Potôň          -        Bodíky

11.20         Lehnice           -       V.Paka

12.00         V.Paka             -       H.Potôň

12.35          Bodíky             -       Lehnice

 

 

               SK.R-Lúč n/o – Tóth J

 

 

9.30              Padáň               -        Lúč n/o

10.05            Vieska A           -        Ohrady

10.45            Lúč n/o             -         Ohrady

11.20            Padáň                -         Vieska A

12.00            Vieska A            -         Lúč  n/o

12.35            Ohrady              -         Padáň

 

 

               SK-S-Michal n/O – Megály Cs

 

 

10.05                Michal n/o       -     Vieska B

10.45                Trstená n/o      -      Vieska B

11.20                Michal n/o        -      Trstená n/o

 

 

V. ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (3-4.4. 2010):

 

IV. liga dorast skupina JV – 3-4. apríla 2010:

Sobota 14.00: Or. Potôň - Šurany (Lelkes AR1)

Nedeľa 14.00 : Dun. Streda B – Topoľníky (Vida AR1)

 

I. trieda dospelí – 19. kolo – 3-4. apríla 2010:

Sobota 15.30: Baka - Lehnice (Klempa A AR2 namiesto Bíró V)

Nedeľa 10.30: Blatná na Ostrove – Vydrany (Szabó P AR1 namiesto Csölle L)

Nedeľa 15.30: Štvrtok na Ostrove – Okoč-Sokolec (Csölle L HR namiesto Bíró V)

II. trieda dospelí – 19. kolo – 3-4. apríla 2010:

Sobota 15.30: Hubice – Lúč na Ostrove (Szabó P HR za Molnára L, Molnár L AR 2 namiesto Szabó P)

Nedeľa 10.30: Michal na Ostrove – Veľké Dvorníky (Csölle L AR1 namiesto Szabó P)

Nedeľa 15.30: Horný Bar – Potônske Lúky (Megály Cs AR1 namiesto Šimon R)

Ženy – 11. kolo – 2-4. apríla  2010:

Piatok 16.30: FK Zlaté Klasy –Malé Dvorníky (zmena hracieho času) Antal

Nedeľa 10.00 : Dolný Štál – Tôň ( zmena hracieho času) Antal

 

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.