Choď na obsah Choď na menu
 


ÚS č. 25

26. 3. 2010

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 25/2009-10:

 

 1. ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 25. marca 2010):

 1. upozorňuje kluby na povinnosti vyplývajúce z Rozpisu súťaži doplniť zoznam všetkých hráčov vo všetkých kategóriách do 31. marca 2010 a u žiakov do 15. apríla 2010, predložiť zoznam realizačných tímov, predložiť kópie trénerských preukazov a licencií a u klubov, ktoré majú súťažiach riadených ObFZ ,,B“-družstvo predložiť súpisky „A“-družstva v zmysle čl.37-42 SP. Porušenie týchto ustanovení RS a SP má na následok disciplinárny postih voči klubom.

 2. predvoláva na zasadnutie ŠTK  predsedu TJ a vedúceho mužstva mladších žiakov Družstevník Vrakúň konané dňa 01. apríla 2010 (štvrtok) o 17.00 hod.,

 3. berie na vedomie oznámenie 1 FC Roma Zlaté Klasy o odhlásenie starších žiakov mužstva zo I. triedy súťažného ročníka 2009/2010. Mužstvá vyžrebované mužstvom Roma Zlaté Klasy budú mať voľno a výsledky 1 FC Roma Zlaté Klasy v jesennej časti súťaže budú anulované,

 4. na základe SP čl. 58/3 nariaďuje odohrať zápas 23.kola II.dos. Hubice - Ňárad dňa 02.mája 2010 (nedeľa) o 16.30 hod. na ihrisku v Hubiciach,

 5. upozorňuje TJ Družstevník Padáň dos na dodržiavanie RS čl. B/3/k

 6. upozorňuje kluby na dodržiavanie RS čl. B/1/f

 

 

 1. DISCIPLINÁRNA KOMISIA (zo 25. marca 2010):

1)       Nepodmienečne zastavená činnosť U394 Mészáros Tibor ( Lúč n/O II.dos.) 1 MZ podľa 1/5.a, U395 Pokora Zsolt (Pot.Lúky II.dos.) 1 MZ podľa 1/5.a, U396 Gaál Dušan (Janíky I.dos.) 1 MZ podľa 1/5.a, U397 Egri Árpád (Veľ.Blahovo I.dos.) 1 MZ 1/5.a., U398 Zalka František (Trnávka B III.dos.) 1 MZ 1/5.a, U399 Gyurkovics Norbert (Holice I.dos.) 2 MZ 1/1.b.

 

2.)   Zastavená činnosť na 1 MZ N po 4. ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.a/ DP (v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U385 Vuong Marek (Veľ.Dvorníky II.dos.) , U386 Katona Jozef (Malé Dvorníky II.dos.) chp,; U387 Vass Krisztián (Sap III.dos.) chp., U388 Sandtner Michal (Lehnice I.dos.) chp., U389 Šafár Roland (Trnávka I.dos.), U390 Bernáth Tibor (Holice I.dos.) chp., U391 Egri Árpád (Veľ.Blahovo I.dos.) chp. U392 Németh Peter (Ohrady I.dor.) chp. všetci od 25.marca 2010.

 

 3.)   Zastavená činnosť na 2 MZ N po 8.ŽK podľa Prílohy 1 bod 13.5.b./DP(v zmysle čl. B/1/d/ RS, čl. 30 DP a Prílohy 1 bod 13.7. DP za evidenciu ŽK zodpovedá klub!): U393 Cserge Jozef (Veľ.Dvorníky II.dos.).

 

       4.)   Neprerokované (DK upozorňuje na čl. C/6/f RS!), U400 Anda Adrián (Jahodná I.dos.)

     

       5.)   Oznamy DK: U401 DK žiada, aby sa kluby Druž.Michal n/O a Druž.Horná Potôň písomne vyjadrili k okolnostiam poškodeniu dverí na šatni hostí a uviedli návrh spôsobu riešenia. U402 DK žiada ŠM Janíky, aby sa vyjadrili k HNS divákov na štadióne, t.j. p.Štefana Kohúta a p.Tibora Petrovitsa voči delegátovi stretnutia počas prestávky a po MZ Janíky-Štvrtok n/O)

 

 

 1. KOMISIA ROZHODCOV (z 11. marca 2010):

 

 1. vykonala zmeny na 18. kolo a vydelegovala rozhodcov na 19. kolo

 2. zo zápasov 19. kola sa ospravedlnili: so – ne : Tomáš Katona, Tomáš Reiter, Jozef Tóth

 3. zo zápasov 18.kola sa neskoro ospravedlnil Jozef Sládeček /PN/

 4. berie na vedomie PN rozhodcu Ladislava Szőkeho

 5. pozastavuje delegovanie rozhodcu Attilu Ábraháma na 3 týždne od  23. marca 2010 podľa čl. 2.b) a 5.a) PDR za zápas 17. kola I.dos Čenkovce – Jahodná;

 6. oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

 

 1. OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (27-28. marca 2010):

 

I. trieda dospelí

 1. kolo – 3.-4. apríla 2010:

 

Štvrtok n/O – Okoč-Sokolec   ne 15.30 Bíró V, Bajnóczy V, Miklós F

Blatná n/O – Vydrany   ne 10.30 Lukács F., Csölle L. Stojka J

Janíky – Veľké Blahovo   ne 15.30 Molnár L, Bors N, Hepner D

Baka – Lehnice   so 15.30 Horváth Ö, Flaška L. Bíró V.

Jahodná – Kostolné Kračany   ne 15.30 Matlák J, Szalánczi T, Kozma G

Trnávka – Baloň   ne 15.30 Klempa A, Kosár Cs, Matus L

Čenkovce – Kráľovičove Kračany   ne 15.30 Horváth Ö, Dohorák T, Lelkes Á

Holice n/O – Rohovce   ne 15.30 Szabó P, Köver M ml, Czucz T

II. trieda dospelí

19. kolo – 3.-4. apríla 2010:

Hubice – Lúč n/O   so 15.00 Molnár L, Világi G, Szabó P

Dolný Štál – Malé Dvorníky   ne 15.00 Világi G, Földes R, Kovács L

Padáň – Veľká Paka   ne 15.30 Mészáros J, Bajnóczy J, Vida A

Horný Bar – Potônske Lúky   ne 15.00 Nagy I, Šimon R, Koczó J

Ižop – Ňárad   so 15.00 Lelkes Á., Stojka J, Miklós F

Čilizská Radvaň – Horná Potôň   so 15.00 Gaál M., Miklós P, Muzsay A

Nový Život „B“ – Povoda (vo Vojtechovciach)   so 15.00 Czucz T, Bors N, Dohorák T

Michal n/O – Veľké Dvorníky   ne 10.30 Matlák J, Köver M ml, Szabó P

III, trieda dospelí

17. kolo – 4. apríla 2010:

Bodíky – Blahová   ne 15.30 Sládeček J, Muzsay A, Horony Š

Sap – Šamorín „B“   ne 15.30 Kolečányi G, Nagy T, Szabó O

Trstená n/O – Trnávka „B“   ne 15.30 Flaška L, Megály Cs, Csölle L

Čakany – Mierovo   ne 10.30 Matus L, Gaál M, Miklós P

I. trieda dorast

19. kolo – 3.-4. apríla 2010:

Okoč-Sokolec – Ohrady   ne 13.00 Vida, Bajnóczy

Dolný Štál – Vydrany   ne 13.00 Földes R, Kovács L

Janíky – Trhová Hradská   ne 13.00 Bors N, Hepner D

FK ŠG 2007 – Lehnice (v Orechovej Potôni)   so 10.30 Megály Cs, Vida A

FK Zlaté Klasy – Jahodná   ne 13.00 Bajnóczy V, Miklós F

Čilizská Radvaň – Baka   so 13.00 Muzsay A, Miklś P

Čenkovce – voľný los

Holice n/O – Šamorín „B“   ne 13.00

II. trieda dorast

17. kolo – 3.-4. apríla 2010:

volný los – Rohovce  

voľný los – FK ŠG 2007 „B“

Ňárad – Horná Potôň   ne 13.00 Szabó O, Nagy T

DAC 1904 „C“ – Kostolné Kračany „B“ (v Malom Blahove)   so 14.30 Bajnóczy V, Nagy T

Starší žiaci sk. A

15. kolo – 1. apríla 2010:

Veľké Blahovo – Trnávka   št 16.00 Bajnóczy J

Veľká Paka – Lehnice   št 16.00 Bajnóczy V

voľný los – Horný Bar

Roma Zlaté Klasy – Čenkovce   št 16.00 Megály Cs

Šamorín „B“ – FK Zlaté Klasy (na ihrisku v Pomlé) št 16.00 Földes R

Holice n/O – Nový Život   št 16.00 Hepner D

Orechová Potôň – Rohovce   št 16.00 Kosár Cs

16. kolo – 6. apríla 2010:

Trnávka – Orechová Potôň   ut 16.00 Hepner D

Rohovce – Holice n/O   ut 16.00 Földes R

Nový Život – Šamorín „B“   ut 16.00 Kosár Cs

FK Zlaté Klasy – Roma Zlaté Klasy   ut 16.00 Vida A

Čenkovce – voľný los

Horný Bar – Veľká Paka   ut 16.00 Kozma G

Lehnice – Veľké Blahovo   ut 16.00 Muzsay A

Starší žiaci skupina B

15. kolo – 1. apríla 2010:

Medveďov – Topoľníky   št 16.00 Köver M ml

voľný los – Trhová Hradská  

Kostolné Kračany – Malé Dvorníky   št 16.00 Kozma G

Okoč-Sokolec – Vrakúň   št 16.00 Vida A

Veľké Dvorníky – Baka   št 16.00 Szalánczi T

Veľký Meder – Gabčíkovo   št 16.00 Miklós P

Ižop – Baloň   št 16.00 Gaál M

16. kolo – 6. apríla 2010:

Topoľníky – Ižop   ut 16.00 Szabó O

Baloň – Veľký Meder   ut 16.00 Horony Š

Gabčíkovo – Veľké Dvorníky   ut 16.00 Köver M ml

Baka – Okoč-Sokolec   ut 16.00 Gaál M

Vrakúň – Kostolné Kračany   ut 16.00 Miklós P

Malé Dvorníky – voľný los

Trhová Hradská – Medveďov   ut 16.00 Megály Cs

 

VI.              ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (28. marca 2010):

III. trieda dospelí – 16. kolo – 28. marca 2010:

Nedeľa 15.00: Šamorín B – Bodíky /v Mliečne/ (Szabó P. HR za Sládeček)

 

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.