Choď na obsah Choď na menu
 


ÚS č. 22

26. 2. 2010

 

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 22/2009-10:

 

I.                   RADA (z 5. februára 2010):

1)      vyhodnotila priebeh Konferencie ObFZ dňa 22. januára 2010;

2)      zobral na vedomie oznámenie Štefana Puhu, že sa vzdal funkcie člena Výkonného výboru a delegáta súťaží ObFZ Dunajská Streda;

3)      schválila predsedov odborných komisií a člena Revíznej komisie: disciplinárna komisia – Hancko Ladislav, komisia mládeže – Gaál Tomáš, komisia rozhodcov – Ábrahám Pavol, matričná komisia – Lukács Imrich, športovo-technická komisia – Somogyi Roland, trénersko-metodická komisia – Méhes Tibor, člen revíznej komisie – Balajthy Robert;

4)      uložila VV vypracovať návrh nových Stanov ObFZ do 30. apríla 2010;

5)      uložila KM a ŠTK prehodnotiť do 30. apríla 2010 štruktúru dorasteneckých súťaží a možnosti vyhlásenia súťaže vo futsale v dorasteneckej kategórii od súťažného ročníka 2009/2010;

6)      určiť hmotne zodpovedného pracovníka za hmotný majetok ObFZ do 28. februára 2010.

 

II.                VÝKONNÝ VÝBOR (z 2. a 15. februára 2010):

1)      vyhodnotil priebeh zasadnutia Rady dňa 5. februára 2010;

2)      vyhodnotil priebeh halových súťaží, na základe hrubého nešportového správania hráčov SC Potônske Lúky na turnaji dospelých prijal uznesenie, že mužstvo SC Potônske Lúky sa nemôže zúčastniť na ďalšom ročníku turnaja;

3)      stanovil termíny zasadnutí odborných komisií na štvrtok od 16.00 hod.,

4)      schválil členov odborných komisií: disciplinárna komisia – Bazsó Štefan, Máhr Tomáš, Simon Štefan, komisia mládeže – Csepi Daniel, Csiffári Štefan, Győri Zsolt, Lakatoš Anton, komisia rozhodcovBódis Július, Szerencsés Ľudovít, matričná komisia – Bognár Andor, Borbély Eugen, športovo-technická komisia – Füle Ľudovít, Horváth Pavol, Lénárth Ladislav, trénersko-metodická komisia – Czuczor Attila, Majoros Juraj ml.;

5)      uložil predsedom odborných komisií do 28. februára 2010 predložiť Plán práce OK do 15. marca 2010;

6)      vyradil rozhodcu Štefana Kohúta z Nominačnej listiny rozhodcov súťaží ObFZ Dunajská Streda;

7)      stanovil termín seminára rozhodcov súťaží ObFZ na 19. februára 2010 (piatok) o 17.00 hod..

 

III.             ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 19. februára 2010):

1)      oznamuje, že na základe žiadosti TJ Pataš odkladá 3. turnaj I. fázy nadstavbovej časti I. triedy mladších žiakov skupina „I“ (účastníci: Potônske Lúky, Malé Dvorníky, Holice n/O, Pataš) z termínu 27. februára 2010 na 7. marca 2010 (nedeľa) od 14.30 do 17.10 hod. v športovej hale vo Veľkom Mederi;

2)      oznamuje, že z technických príčin TJ Pataš odkladá 3. turnaj nadstavbovej časti I. triedy mladších žiakov skupina „J“ (účastníci: Lehnice, Topoľníky, Vieska „A“, Baloň, Horná Potôň, Ohrady, Michal n/O, Vieska „B“) z 27. februára 2010 na 7. marca 2010 (nedeľa) od 9.00 do 14.30 hod. v športovej hale vo Veľkom Mederi;

3)      navrhuje pokutu 15,- - 15,- € za nedostavenie sa na 1. a 2. turnaje I. fázy nadstavbovej časti I. triedy mladších žiakov v prospech ObFZ a nariaďuje uhradiť náhradu 35,- - 35,- € v prospech MŠK-Thermál Veľký Meder (číslo účtu: 193481890/0900) pre kluby: Družstevník Vrakúň (28.11.2009), Poľnohospodár Vieska („A“-družstvo) (28.11.2009), OFK Rapid Ohrady (06.12.2009), Trstená n/O (23.01.2010), Družstevník Veľká Paka (30.01.2010).

 

IV.              DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 25. februára 2010):

1)      nariaďuje prísne dodržiavať účastníkmi súťaže Rozpis súťaží ObFZ Dunajská Streda a to písmeno g) odst. 6/ čl. C/, kde poukazuje uhrádzať všetky poplatky výlučne poštovým peňažným poukazom (poukázané na písmeno f) odst. 6 čl. C/). Do začiatku súťaže je nutné uhradiť všetky pozdĺžnosti vo či DK. Ďalej týmto upozorňujeme kluby, že DK nebude akceptovať úhrady platieb internetovým alebo bankovým prevodom.

 

V.                 TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA (z 18. februára 2010):

1)      oznamuje trénerom, že TMK ZsFZ v mesiacoch marec – júl 2010 organizuje školenie trénerov III. triedy, EURO B licencie. Školenia sa môžu zúčastniť tréneri IV. triedy s platnou licenciou. Prihlášky treba predložiť spolu s kópiou preukazu a licencie do 28. februára 2010 na TMK, Rázusova 23, 949 01 Nitra. Prihlásení tréneri budú do 15. marca 2010 písomne pozvaní na prijímacie pohovory. Informácie: Tibor Méhes, predseda TMK ObFZ, mobil: 0905/419-513, e-mail: mehti@freemail.hu

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.